KHI ĐẶT HIỆU ĐIỆN THẾ KHÔNG ĐỔI 12V

     

+ khi đặt hiệu điện thế không đổi vào hai đầu cuộn dây có điện trở: R=U1cI1c=120,15=80Ω

+ lúc đặt một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều: Z=UI⇔R2+ZL2=1001⇔802+ZL2=100⇒ZL=60Ω

Chọn D.
Bạn đang xem: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 12v

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u=2002.cos(100πt)Vvào nhì đầu một quãng mạch bao gồm cuộn thuần cảm có độ từ bỏ cảmL=1πH và tụ điện bao gồm điện dungC=10−42πFmắc nối tiếp. Cường độ chiếc điện trong đoạn mạch là


Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ tất cả cuộn thuần cảm hệ số tựcảm L, tần số góc của mẫu điện là ω?


Đặt một năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng 50V vào nhì đầu đoạn mạch gồm điệntrở thuần R mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụnggiữa nhì đầu cuộn cảm bằng


Một máy đổi mới áp lí tưởng bao gồm cuộn sơ cấp tất cả 1000 vòng, cuộn đồ vật cấp bao gồm 50 vòng.Điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn sơ cấp cho là 220V. Bỏ qua mọi hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầucuộn thứ cung cấp để hở là


Một mẫu điện chuyển phiên chiều chạy vào một bộ động cơ điện có biểu thứci=2sin100πt+π2A (trong kia t tính bằng giây) thì


Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều có điện trở thuần R mắc tiếp liền với tụ năng lượng điện C. Nếudung kháng ZC bởi R thì cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở luôn


Trên một sợi dây bọn hồi dài 1m, hai đầu cố định, bao gồm sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên đây là
Xem thêm: (Mức 3) Cho Lá Đồng Vào Dung Dịch Agno3 Sau Một Thời Gian Lấy Lá Đồng Ra

Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, gồm phương trình sóng làu=6.cos(4πt−0,02πx) ;trong đó u với x tính bởi cm, t tính bởi s. Sóng này còn có bước sóng là:


Mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả điện trở thuần R=30Ωmắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào nhị đầu mạch một hiệu điện cụ xoay chiều u=U2.cos(100πt)Vthì hiệu điện cố gắng hiệu dụng ở nhì đầu cuộndây là Ud=60Vvà chiếc điện trong mạch lệch phaπ6 so với u và lệch phaπ3 đối với ud.Hiệu điện cố gắng hiệudụng ở nhị đầu mạch U có giá trị


Đặt một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều tần số f=50Hzvà giá trị hiệu dụngU=80V vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ từ bỏ cảmL=0,6πH, tụ điện tất cả điện dungC=10−4πFvà hiệu suất tỏa sức nóng trên năng lượng điện trở R là 80W. Cực hiếm của năng lượng điện trở thuần R là


Đặt vào nhị đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M1 một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng 220V. Khi nối nhị đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp m2 vào nhị đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áphiệu dụng ở nhì đầu cuộn thứ cấp của m2 để hở bởi 13,75V. Khi nối nhì đầu cuộn thứ cấp của mét vuông với nhì đầu cuộn thứ cấp cho của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của mét vuông để hở bởi 55V. Bỏ lỡ mọi hao phí. M1 bao gồm tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cung cấp và số vòng dây cuộn thứ cung cấp bằng


Một sóng âm bao gồm tần số 200Hz lan truyền trong môi trường xung quanh nước với gia tốc 1500m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là


Một hệ xấp xỉ chịu công dụng của nước ngoài lực tuần hoànFn=F0.cos10πt thì xẩy ra hiện tượng cùng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là
Xem thêm: Nêu Chức Năng Của Từng Loại Vây Cá Và Nêu Loai Ích Của Lớp Cá

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam