Kết quả của hàm sau bằng

     

Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), vào đó: A1= 5; A2=39; A3=52 là bao nhiêu? quý vị hãy tham khảo nội dung bài viết sau đây để có đáp án thiết yếu xác.

Bạn đang xem: Kết quả của hàm sau bằng


Câu hỏi:

Kết trái của hàm sau:

=SUM(A1:A3), vào đó: A1= 5; A2=39; A3=52

A. 96

B. 89

C. 95

D. Không thực hiện được

Đáp án đúng A.

Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52 là 96, hàm được sử dụng để thực hiện giám sát theo cách làm với những giá trị tài liệu cụ thể, áp dụng hàm tất cả sẵn trong chương trình bảng tính giúp vấn đề tính toán thuận tiện và mau lẹ hơn.

Giải thích nguyên nhân vì sao chọn A là đúng

Hàm trong chương trình bảng tính

– Hàm là cách làm được khái niệm từ trước.

Xem thêm: Diễn Viên Lê Phương Sinh Năm Bao Nhiêu Tuổi Của Lê Phương Đáp Trả Bất Ngờ

– Hàm được sử dụng để thực hiện giám sát theo phương pháp với những giá trị dữ liệu cụ thể

– áp dụng hàm có sẵn trong công tác bảng tính giúp bài toán tính toán thuận lợi và hối hả hơn

 Cách sử dụng hàm

– chọn ô đề nghị nhập

– Gõ vết =

– Nhập hàm theo như đúng cú pháp

– Nhấn Enter

– lưu ý: Khi nhập hàm vào một ô tính, như thể với công thức, vết = là kí tự cần phải nhập đầu tiên.

Hàm tính tổng

– Công dụng: Hàm Sum dùng làm tính tổng những giá trị

– Cú pháp: =Sum(a, b, c,…)

– vào đó: các biến a, b, c đặt bí quyết nhau vì dấu phẩy là các số hay địa chỉ cửa hàng của các ô tính. Số lượng các biến hóa không hạn chế

– Chú ý: Tên hàm không riêng biệt chữ hoa chữ thường.

Xem thêm: Lắt Léo Chữ Nghĩa: Được Voi Đòi Tiên Là Gì, Giải Thích Thành Ngữ Được Voi Đòi Tiên

– lấy một ví dụ 1: Tính tổng

= SUM(15,24,45) : biến là các số

= SUM(A2,B2,C2) : trở thành là địa chỉ ô tính

= SUM(A2,B2,20) : đổi thay là showroom ô tính cùng số

= SUM(A2:C2,20) : phát triển thành là địa chỉ khối ô cùng số

Hàm tính trung bình cộng

– Công dụng: Hàm Average dùng để làm tính mức độ vừa phải cộng các giá trị

– Cú pháp: =Average(a, b, c,…)

– vào đó: những biến a, b, c đặt cách nhau bởi vì dấu phẩy là các số hay địa chỉ của những ô tính. Con số các trở thành không hạn chế

– để ý 2: Tên hàm không sáng tỏ chữ hoa chữ thường.

– lấy ví dụ như 2: Tính mức độ vừa phải cộng

= Average(15,24,45) : đổi mới là những số

= Average(A2,B2,C2) : trở thành là địa chỉ cửa hàng ô tính

= Average(A2,B2,20) : phát triển thành là showroom ô tính cùng số

= Average(A2:C2,20) : đổi thay là địa chỉ khối ô với số

Hàm tìm giá trị to nhất

– Công dụng: Hàm Max dùng để làm xác định giá trị bự nhất

– Cú pháp: =Max(a, b, c,…)

– vào đó: những biến a, b, c đặt bí quyết nhau vày dấu phẩy là những số hay địa chỉ cửa hàng của các ô tính. Số lượng các vươn lên là không hạn chế