Julia said that she ______ there at noon

     

* chỉ dẫn giải

- Khi đưa từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, phải chuyển đổi về thì: lùi 1 thì

- Thì tương lai ngay gần (S + is/am/are + going khổng lồ + V) => S + was/were + going khổng lồ + V

=> Julia said that she was going to lớn be there at noon.

Tạm dịch: Julia nói rằng cô ấy sẽ đến đó vào buổi trưa.

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Tiếng Anh tốt Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong ngôn ngữ German Tây, được nói từ bỏ thời thời Trung cổ trên Anh, thời buổi này là lingua franca toàn cầu.Từ English khởi nguồn từ Angle, giữa những bộ tộc German sẽ di cư mang lại Anh (chính từ "Angle" lại khởi đầu từ bán hòn đảo Anglia (Angeln) mặt biển Balt)

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cung cấp trung học tập phổ thông, năm trước tiên nên gồm nhiều đồng đội mới đến từ những nơi xa hơn vì ngôi trường new lại mỗi lúc lại xa công ty mình hơn. Được biết phía bên ngoài kia là một thế giới mới khổng lồ và những điều thú vị, một trang bắt đầu đang chò chờ chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng phù hợp mã giảm giá