I DON’T OFTEN GO TO SCHOOL BY BUS BECAUSE IT ………… A LOT OF TIME

     

Câu hỏi :

I don’t often go to lớn school by bus because it ………… a lot of time. Riding a bicycle is healthier.


Tiếng Anh giỏi Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong những ngôn ngữ German Tây, được nói từ bỏ thời thời Trung cổ trên Anh, thời buổi này là lingua franca toàn cầu.Từ English bắt nguồn từ Angle, giữa những bộ tộc German đang di cư mang lại Anh (chính từ "Angle" lại bắt đầu từ bán đảo Anglia (Angeln) mặt biển Balt)

Lớp 7 - Năm máy hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay bắt đầu lại mang đến vẫn bước tiếp trên phố đời học tập sinh. Tiếp thu kiến thức vẫn là nhiệm vụ chính!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng vừa lòng mã bớt giá