HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN 3

     

bài học bây giờ caodangmo.edu.vn sẽ hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về toán lớp 3 kiếm tìm số chia. Cha mẹ và bé cùng tham khảo.
Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập toán 3


Nội dung bài học kinh nghiệm toán lớp 3 tra cứu số chia. Các con sẽ tiến hành hướng dẫn từng bước tiến hành phép tính, các dạng toán tương quan tới phép chia. Phương pháp tìm số chia chưa biết như thế nào. Chúng ta cùng vào bài học kinh nghiệm nhé!

1. Ra mắt tìm số phân chia trong phép chia

*
​​​​​​

2. Tìm số phân chia x chưa chắc chắn trong phép chia hết

*

Ví dụ: tra cứu số phân chia x chưa biết

a) 24 : x = 8

b) 18 : x = 3

Giải:

a) 24 : x = 8

x = 24 : 8

x = 3

b) 18 : x = 3

x = 18 : 3

x = 6

3. Những dạng bài xích tập của toán lớp 3 tra cứu số phân chia (có lời giải)

3.1. Dạng 1: Tìm quan hệ của số bị chia, số chia, thương

3.1.1. Phương pháp làm

*

3.1.2. Bài bác tập

Bài 1: Trong phép phân chia hết, 8 phân chia cho mấy được:

a) Thương khủng nhất

b) Thương nhỏ nhất

3.1.3. Giải pháp giải

Bài 1:

Trong phép phân chia hết

a) Để thương lớn số 1 thì số chia bằng 1

Vậy để được thương lớn số 1 thì 8 : 1 = 8

b) Để thương nhỏ dại nhất thì số chia bằng số bị phân tách = 8

Vậy để được thương nhỏ nhất thì 8 : 8 = 1

3.2. Dạng 2: Tính nhẩm

3.2.1. Cách làm

Thực hiện phép phân tách và kiểm soát kết quả

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Tính nhẩm

a) 8 : 2

b) đôi mươi : 5

c) 10 : 10

d) 80 : 8

e) 63 : 7

g) 64 : 8

h) 72 : 9

3.2.3. Cách giải

Bài 1:

a) 8 : 2 = 4

b) đôi mươi : 5 = 4

c) 10 : 10 = 1

d) 80 : 8 = 10

e) 63 : 7 = 9

g) 64 : 8 = 8

h) 72 : 9 = 8

3.3.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Văn Bản Tôi Đi Học, Soạn Bài: Tôi Đi Học


Xem thêm: The Coca ‑Cola Was First Introduced In, According To The Passage, Coca


Dạng 3: search x hoặc y chưa biết

3.3.1. Biện pháp làm

*

3.3.2. Bài tập

Bài 1: tra cứu x biết

a) 24 : x = 8

b) 40 : x = 10

c) 54 : x = 3

d) 49 : x = 7

Bài 2: tìm kiếm y biết

a) 5 x y = 45

b) 6 x y = 42

c) y x 6 = 60

d) y x 10 = 90

3.3.3. Cách giải

Bài 1:

Để tìm số chia lấy số bị phân chia rồi phân chia cho số chia

a) 24 : x = 8

x = 24 : 8

x = 3

b) 40 : x = 10

x = 40 : 10

x = 4

c) 54 : x = 6

x = 54 : 6

x = 9

d) 49 : x = 7

x = 49 : 7

x = 7

Bài 2:

Để tìm kiếm thừa số chưa chắc chắn ta đem tích phân chia cho vượt số vẫn biết

a) 5 x y = 45

y = 45 : 5

y = 9

b) 6 x y = 42

y = 42 : 6

y = 7

c) y x 6 = 60

y = 60 : 6

y = 10

d) y x 10 = 90

y = 90 : 10

y = 9

3.3. Dạng 3: Toán đố

3.3.1. Phương pháp làm

*

3.3.2. Bài bác tập

Bài 1: chị em có 24 loại kẹo, biết mọi người được dìm 4 chiếc kẹo tự mẹ. Hỏi gồm bao nhiêu bạn được mẹ chia kẹo?

Bài 2: Minh gồm 48 viên bị, Minh chia số đông vào 6 hộp. Hỏi từng hộp bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Một siêu thị bán gạo, ngày thứ nhất bán được 30 kg gạo, ngày thứ 2 bán số gạo bán được giảm ⅓ đối với ngày máy nhất. Hỏi ngày máy 2 bán tốt bao nhiêu kg gạo?

3.3.3. Phương pháp giải

Bài 1:

Số người được bà bầu chia kẹo là:

24 : 4 = 6 (người)

Vậy bao gồm 6 người được trao kẹo trường đoản cú mẹ

Bài 2:

Mỗi hộp có số viên bi là:

46 : 6 = 8 (viên bi)

Vậy từng hộp bao gồm 8 viên bi

Bài 3:

Ngày thiết bị 2 bán được số kilogam gạo là:

30 : 3 = 10 (kg gạo)

Vậy ngày thứ 2 bán tốt 10 kilogam gạo

4. Bài bác tập thực hành (không gồm lời giải)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính nhẩm

a) 27 : 3

b) 7 : 7

c) 5 : 1

d) 56 : 7

e) 70 : 10

Bài 2: Tìm x biết

a) 18 : x = 3

b) 28 : x = 4

c) 5 x X = 25

d) X x 10 = 40

Bài 3: vào phép phân chia hết, 9 phân tách cho từng nào để

a) Thương bé dại nhất

b) Thương lớn nhất

Bài 4: Khối 3 bao gồm 72 học sinh, khi chào cờ xếp vào 8 hàng. Hỏi từng hàng gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5: Lan với Hoa thuộc gấp hạc giấy. Lan gấp được 36 con, còn Hoa chỉ vội vàng được ⅙ số hạc giấy của Lan. Hỏi Hoa gấp được bao nhiêu con hạc giấy?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1:

a) 9 b) 1 c) 5 d) 8 e) 7

Bài 2:

a) x = 6 b) x = 7 c) x = 5 d) x = 4

Bài 3:

a) Để thương nhỏ dại nhất thì số chia là 9

b) Để thương lớn số 1 thì số phân tách là 1

Bài 4:

Đáp án: 9 học tập sinh

Bài 5:

Đáp án: 6hạc giấy

Bên cạnh bài học kinh nghiệm toán lớp 3 kiếm tìm số chia. Phụ huynh cùng con bao gồm thể tìm hiểu thêm các khóa đào tạo toán trên caodangmo.edu.vn để con đoạt được môn toán tiện lợi hơn!