Hòa Tan Hoàn Toàn M Gam Hỗn Hợp Gồm Na2O Và Al2O3

     

Hòa tan trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp Na2O cùng Al2O3 vào nước thu được dung dịch X vào suốt. Thêm thong thả dung dịch HCl 1M vào X, khi không còn 100 ml thì bắt đầu xuất hiện tại kết tủa; khi không còn 300 ml hoặc 700 ml thì những thu được a gam kết tủa. Giá trị của a cùng m theo lần lượt là
Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm na2o và al2o3

+ ví như b/a $ leqslant $ 1 thì nAl(OH)3 = b

+ trường hợp 1 3 = (4a – b)/3

+ ví như b/a $ geqslant $ 4 thì không tồn tại kết tủa

+ Bảo toàn yếu tố Na: 2nNa2O = nNaAlO2 + nNaOH dư

+ Bảo toàn nhân tố Al: 2nAl2O3 = nNaAlO2 


Dung dịch X bao gồm NaAlO2 cùng NaOH dư

nHCl trung hòa NaOH dư = 0,1 mol

+ Khi hết 300 ml hỗn hợp HCl => kết tủa chưa bị hòa tan, H+ hết, NaAlO2 dư

=> nAl(OH)3 = nHCl = 0,3 – 0,1 = 0,2 mol => mAl(OH)3 = 0,2.78 = 15,6 gam

+ Khi hết 700 ml hỗn hợp HCl => kết tủa bị hòa tan 1 phần

=> nAl(OH)3 = (4.nNaAlO2 - nHCl) / 3 => 0,2.3 = 4.nNaAlO2 – (0,7 – 0,1)

=> nNaAlO2 = 0,3 mol

Bảo toàn nguyên tố Na: 2nNa2O = nNaAlO2 + nNaOH dư => nNa2O = (0,3 + 0,1) / 2 = 0,2 mol

Bảo toàn yếu tắc Al: 2nAl2O3 = nNaAlO2 => nAl2O3 = 0,3 / 2 = 0,15 mol

=> m = 27,7 gam


Đáp án buộc phải chọn là: c


*


+ Tính số mol NaAlO2 theo tổng hợp hết 300 ml HCl => lựa chọn nhầm B

+ Bảo toàn yếu tắc Al sai: 2nAl2O3 = nNaAlO2 + nAl(OH)3 => chọn nhầm A


...

Bài tập tất cả liên quan


Bài tập muối hạt aluminat công dụng với axit Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho phường mol Na tác dụng với dung dịch chứa q mol HCl. Để nhận được kết tủa thì cần phải có tỉ lệ


Hòa tan láo hợp bao gồm 0,27 gam bột Al cùng 2,04 gam bột Al2O3 trong dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp X. Mang đến CO2 dư công dụng với dung dịch X nhận được kết tủa X1, nung X1 ở ánh sáng cao đến cân nặng không đổi thu được chất rắn X2. Biết H = 100%, khối lượng X2 là


Cho 12,6 gam tất cả hổn hợp X tất cả Al với Al4C3 vào hỗn hợp KOH dư, sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được a mol hỗn hợp khí Y cùng dung dịch Z. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Z chiếm được 31,2 gam kết tủa. Quý giá của a là


Cho hỗn hợp X gồm cha và Al (đều bao gồm a mol) tan hoàn toàn trong nước dư thu được dung dịch Y với khí Z. Bé dại tiếp a mol H2SO4 vào hỗn hợp Y thu được kết tủa T. Nung T ở ánh sáng cao đến trọng lượng không đổi thu được hóa học rắn G. Nguyên tố của hóa học rắn G là


Sục đàng hoàng tới dư khí CO2 vào 400 ml dung dịch Ba(AlO2)2 0,25M. Sau phản bội ứng hoàn toàn thu được kết tủa có trọng lượng là


Cho m gam hỗn hợp X bao gồm Al và tía có tỉ trọng mol 1 : 1 vào nước dư thu được dung dịch Y cùng V lít H2. Sục V lít CO2 vào dung dịch Y thu được 5,85 gam kết tủa. Thể tích các khí đo ở cùng điều kiện. Quý hiếm của m là


Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,25M thì nhận được kết tủa X cùng dung dịch Y. Sục khí CO2 cho tới dư vào hỗn hợp Y lại chiếm được 2,34 gam kết tủa. Quý giá của V là


Cần ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M buộc phải cho vào 500 ml dung dịch Na 0,1M nhằm thu được 0,78 g hóa học kết tủa?
Xem thêm: Mạch Rây Có Chức Năng Của Mạch Rây Là Gì ? Nêu Chức Năng Của Mạch Rây Và Mạch Gỗ

Cho dung dịch A chứa 0,05 mol Na và 0,1 mol NaOH chức năng với dung dịch HCl 2M. Thể tích hỗn hợp HCl 2M lớn nhất cho vào dung dịch A để lộ diện 1,56 gam kết tủa là


Thêm dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol NaOH cùng 0,1 mol Na chiếm được 0,08 mol chất kết tủa. Số mol HCl đã sản xuất là:


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm lỏng lẻo dung dịch HCl 1M vào X, khi không còn 100 ml thì ban đầu xuất hiện nay kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì các thu được a gam kết tủa. Giá trị của a với m lần lượt là


Cho 12,9 gam tất cả hổn hợp X gồm Al với Al2O3 vào 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, đun nóng. Sau bội phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y với thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc). Thêm 150 ml hỗn hợp H2SO4 1M vào dung dịch Y, thu được kết tủa có khối lượng là


Cho 200 ml dung dịch X tất cả Ba(OH)2 0,5M cùng NaAlO2 (hay Na) 1,5M. Thêm lỏng lẻo dung dịch H2SO4 0,5M vào X cho đến khi kết tủa tan quay lại một phần, chiếm được kết tủa Y. Đem nung Y đến cân nặng không thay đổi được 24,32 gam chất rắn Z. Thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M đã dùng là


Cho từ tốn dung dịch HCl loãng vào dung dịch đựng x mol NaOH cùng y mol NaAlO2 (hay Na). Sự dựa vào của số mol kết tủa chiếm được vào số mol HCl được trình diễn theo vật thị sau:


*

Giá trị của y là


Cho đồ gia dụng thị màn trình diễn mối liên hệ giữa lượng ion H+ với lượng kết tủa Al(OH)3 trong làm phản ứng của dung dịch chứa ion H+ cùng với dung dịch đựng ion AlO2− như sau :


*

Với x là độ đậm đặc mol/l của hỗn hợp HCl. Trọng lượng kết tủa trong 2 trường hợp hầu hết là a (gam). Phụ thuộc đồ thị, cực hiếm của a là


Khi nhỏ tuổi từ từ mang lại dư hỗn hợp HCl vào hỗn hợp hỗn hợp bao gồm a mol Ba(OH)2 cùng b mol Ba(AlO2)2, tác dụng thí nghiệm được trình diễn trên vật thị sau:


*

Tỉ lệ a: b là


Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol với Al4C3 y mol. Cho 1 lượng nhỏ dại X vào nước rất dư thu được dung dịch Y, các thành phần hỗn hợp khí Z tất cả C2H2, CH4 và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z rồi cho cục bộ sản phẩm vào Y thu được 2a gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ trọng x : y bằng


Cho 200 ml dung dịch NaOH 3M vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ đến khi kết thúc V ml hỗn hợp HCl 1M vào dung dịch X thu được 5,85 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá bán trị lớn số 1 của V


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Đặt Câu Có Hình Ảnh So Sánh Âm Thanh Với Âm Thanh Với Âm Thanh Lớp 3

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.