HÒA TAN HOÀN TOÀN 23 8 GAM HỖN HỢP

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hòa tan hoàn toàn 23,8 g tất cả hổn hợp muối cacbonat của hai kim loại bằng hỗn hợp HCl cho thấy thoát ra 4,48 lít khí CO2. Khi cô cạn hỗn hợp thu được sau phản ứng ứng thì trọng lượng muối khan nhận được là bao nhiêu


*

Hòa tan trọn vẹn 23,8 gam tất cả hổn hợp một muối cacbonat của những kim các loại hóa trị I và muối cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị II trong hỗn hợp HCl. Sau làm phản ứng nhận được 4,48 lít khí (đktc). Đem cô cạn hỗn hợp thu được thì trọng lượng muối khan là:

B.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 23 8 gam hỗn hợp

15 g

D. 30 g


*

Gọi phương pháp của hai muối trong hỗn hợp ban sơ là A2CO3 và BCO3.

*

Có 1 mol  C O 3 2 -  bị thay thế bởi 2 mol Cl- thì khối lượng của muối bột tăng: (2.35,5 -60) = 11(gam)

mmuối clorua = mmuối cacbonat + 0,2.11 = 23,8 + 0,2.11= 26 (gam)


hòa tan hoàn toàn 23.8 gam các thành phần hỗn hợp một muối hạt cacbonat của kim loại hóa trị 1 cùng một muối cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị 2 bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 4,48l khí CO2. Cô cạn hỗn hợp thu được sau bội phản ứng thì trọng lượng muối khan nhận được là bao nhiêu?

giải vội vàng giúp mình với

 


nCO2=4,48/22,4=0,2mol.

gọi muối một là A=)ct muối bột :A2CO3

------------2 là B=) ct muối hạt :BCO3.

gọi mol muối 1 là x muối bột 2 là y

htan=hcl ta được:

x => 2x => 2x => x =>x

y => 2y => y => y => y

ta nhận biết mol tất cả hổn hợp 2 muối ban sơ bằng mol khí co2 thoát ra bằng mol h2o thu được.

mà mol co2 là 0,2 mol (1) => mol tất cả hổn hợp muối cacbobat=0,2; mol h20=0,2mol.

có mol hcl = 2x+2y=2.(x+y)=2.0,2=0,4mol

theo ĐLBTKL ta có:

mhh+ mhcl= m muối mới( đề xuất tìm)+m CO2 +m H2O

m muối bột mới= 23,8+ 0,4.36,5-0,2.44-0,2.18=26g

vậy kl muối hạt là 26g . Không nên thì chớ ném gạch ốp nhau


Đúng 0
bình luận (1)

A.

Xem thêm: Nên Ăn Bao Nhiêu Hạt Điều Mỗi Ngày Nên Ăn Bao Nhiêu Thì Tốt?

tăng 4,95 gam.

B. giảm 4,95 gam.

C. tăng 5,85 gam.

D. giảm 5,85 gam.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Liên Kết Gen Là, Liên Kết Gen Hoàn Toàn Có Đặc Điểm Là


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

*
Khối lượng muối tăng:
*


Đúng 0

comment (0)
Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đặt bí quyết của hai muối là RCO3

RCO3+ 2HCl → RCl2+ CO2+ H2O

→mRCl2- mRCO3= 0,45. (R+71)- 0,45. (R+60)= 4,95 gam

→Muối sau phản ứng tăng so với trước làm phản ứng là 4,95 gam


Đúng 0

bình luận (0)

Hòa tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 muối hạt cacbonat kim loại hóa trị I và hóa trị II bằng dung dịch HCl thu được dung dịch M và 1,12 lít khí teo 2 (đktc). Khi cô cạn dung dich M thu được trọng lượng muối khan là:

A. 5,55 gam

B. 11,1 gam

C. 16,5 gam

D. 22,2 gam


Lớp 9 chất hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

108, hòa tan tất cả hổn hợp 2 muối bột XCO3 cùng YCO3 trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 10,08 lít khí(dktc). Nếu cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thì thu được trọng lượng muối khan nhiều hơn cân nặng hỗn thích hợp 2 muối bột khan thuở đầu là bao nhiêu


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi bỏ

(n_CO_2=dfrac10,0822,4=0,45left(mol ight))

XCO3 + 2HCl --> XCl2 + CO2 + H2O

YCO3 + 2HCl --> YCl2 + CO2 + H2O

=> nHCl = 2nCO2 = 2nH2O = 0,9 (mol)

Theo ĐLBTKL:

mhh ban đầu + mHCl = mhh sau pư + mCO2 + mH2O

=> mhh sau pư - mhh ban đầu = 0,9.36,5 - 0,45.44 - 0,45.18 = 4,95(g)

=> cân nặng muối sau phản ứng các hơn cân nặng muối thuở đầu là 4,95g

 


Đúng 2

phản hồi (0)

Câu 1: mang lại 2,24 lít khí clo bội nghịch ứng cùng với Na. Tính cân nặng muối thu được( Na=23, Cl=35,5)

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 1,45g tất cả hổn hợp 3 kim loại Zn,Mg, Fe bởi dung dịch HCl dư thấy bay ra 0,896 lít khí (đktc). Tính cân nặng muối khan chiếm được sau phản ứng.


Lớp 10 Hóa học bài bác 25: Flo - Brom - Iot
3
0
Gửi hủy

Câu 1: 

PTHH: (Na+dfrac12Cl_2xrightarrow<>t^oNaCl)

Ta có: (n_NaCl=2n_Cl_2=2cdotdfrac2,2422,4=0,2left(mol ight))

(Rightarrow m_NaCl=0,2cdot58,5=11,7left(g ight))


Đúng 2

comment (0)

Câu 2:

Ta có: (n_H_2=dfrac0,89622,4=0,04left(mol ight)) (Rightarrow m_H_2=0,04cdot2=0,08left(g ight))

Bảo toàn nguyên tố: (n_HCl=2n_H_2=0,08left(mol ight)) (Rightarrow m_HCl=0,08cdot36,5=2,92left(g ight))

Bảo toàn khối lượng: (m_muối=m_KL+m_HCl-m_H_2=4,29left(g ight))


Đúng 2
bình luận (0)

Câu 2 : 

nH2 = 0.896 / 22.4 = 0.04 (mol) 

nHCl = 2nH2 = 0.04 * 2 = 0.08 (mol) 

mHCl = 0.08 * 36.5 =2.92 (g) 

BTKL : 

mM = mKl + mHCl - mH2 = 1.45 + 2.92 - 0.04*2 = 4.29 (g) 


Đúng 1
bình luận (0)

Hòa tan trọn vẹn 70,3 g hỗn hợp CaCO3 và k2so3 vào hỗn hợp HCl dư chiếm được 11,2 lít tất cả hổn hợp khí ( đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng xác định khối lượng muối khan chiếm được sau phản ứng


Lớp 9 Hóa học bài bác 5. Luyện tập: đặc điểm hóa học của oxit, axit
1
0
Gửi hủy

(n_CaCO_3=aleft(mol ight),n_K_2SO_3=bleft(mol ight))

(m_hh=100a+158=70.3left(g ight)left(1 ight))

(CaCO_3+2HCl ightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O)

(K_2SO_3+2HCl ightarrow2KCl+SO_2+H_2O)

(n_khí=a+b=0.5left(mol ight)left(2 ight))

(left(1 ight),left(2 ight):a=0.15,b=0.35)

(m_Muối=0.15cdot111+0.35cdot2cdot74.5=68.8left(g ight))


Đúng 2

bình luận (0)
Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đặt công thức của nhì muối là RCO3: x mol

x 2x x x mol

mmuối cacbonat+ mHCl= m muối clorua+ mCO2+ mH2O


Đúng 1

phản hồi (0)

Hoà tan hoàn toàn 5,59 g tất cả hổn hợp hợp 1 muối cacbonat của kim loại hóa trị 2 bằng dd HCL thấy thoát ra 1,233l khí CO2 (đktc) CÔ cạn dd sau bội phản ứng thì thư đ. Khối lượng muối khan là


Lớp 10 chất hóa học
0
0
gởi Hủy

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
caodangmo.edu.vn