Hóa 9 Bài 4 Trang 122

     

Giải bài 4 trang 122 SGK Hoá học 9. Đốt cháy 28 ml các thành phần hỗn hợp khí metan với axetilen rất cần được dùng 67,2 ml khí oxi.

Bạn đang xem: Hóa 9 bài 4 trang 122


Đề bài

Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen rất cần phải dùng 67,2 ml khí oxi.

a) Tính tỷ lệ thể tích của mỗi khí trong láo hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

Xem thêm: Đâu Không Phải Yêu Cầu Của Nghề Điện Dân Dụng Đối Với Người Lao Động?

(Các thể tích khí đo ở thuộc điểu kiện ánh nắng mặt trời và áp suất).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) Đối với chất khí, vào cùng đk về ánh nắng mặt trời và áp suất, tỉ trọng số mol trong phương trình phản ứng cũng chính là tỉ lệ về thể tích các khí.

Xem thêm: Ai Là Người Xinh Nhất Trong Gãy, Nguyễn Phương Thảo Gãy Tv Là Ai

+) gọi thế tích của CH4 và C2H2 lần lượt là x, у (ml).

+) Lập hệ phương trình: ( left{eginmatrix x+y=28\ 2x+2,5y = 67,2 endmatrix ight.)

+) Giải x, y => % V từng khí


Lời giải chi tiết

a. Các thể tích khí đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất nên xác suất thể tích cũng đó là tỷ lệ về số mol

Gọi thể tích của metan là x ml, thể tích của axetilen là y ml

( o) x + y = 28 ml (*)

PTHH:

(CH_4 + 2 extO_2xrightarrowt^0CO_2 + 2H_2O) (1)

(2C_2H_2 + 5 extO_2xrightarrowt^04CO_2 + 2H_2O) (2)

Theo phương trình (1): (n_O_2(1) = 2n_CH_4 = 2 mx,,ml)

Theo phương trình (2): (n_O_2(2) = dfrac52n_C_2H_2 = dfrac52y,,ml)

Mà (n_O_2 = n_O_2(1) + n_O_2(2) o 2 mx + dfrac52y = 67,2)(**)

Từ (*) và (**) ( o) x = 5,6 ml; y = 22,4 ml

(\% V_CH_4 = dfrac5,628.100\% = 20\% )

(\% V_C_2H_2 = 100\% - 20\% = 80\% )

b. Theo phương trình (1): (n_CO_2(1) = n_CH_4 = 5,6) ml

Theo phương trình (2): (n_CO_2(2) = 2n_C_2H_2 = 2.22,4 = 44,8) ml

( o n_CO_2 = n_CO_2(1) + n_CO_2(2) = 5,6 + 44,8 = 50,4) ml


Mẹo tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + caodangmo.edu.vn"Ví dụ: "Bài 4 trang 122 SGK Hoá học tập 9 caodangmo.edu.vn"