Hình Chóp S Abcd Có Đáy Là Hình Thang

     

Cho hình chóp S. ABCD bao gồm đáy ABCD là hình thang, đáy mập AB. điện thoại tư vấn I,J là trung điểm SA; SB. đem điểm M tùy ý trên SD. Call H là giao điểm của AD và BC. Tìm giao điểm của IM và (SBC)
Bạn đang xem: Hình chóp s abcd có đáy là hình thang

Cho hình chóp S.ABCD. điện thoại tư vấn M, N theo lần lượt là trung điểm của cạnh SA, SD, P là vấn đề thuộc cạnh SB sao cho: SP = 3 PB. Hotline O là giao điểm của AC với BD; E là giao điểm của PN và SO. Kiếm tìm giao điểm Q của SC với (MNP).


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình thang, đáy bự AB với AB= 2CD. Hotline I, J, K lần lượt là ba điểm trên các cạnh SA; AB; BC.Gọi F là giao điểm của SD cùng (IJK). Tính tỉ sốFSFD


Cho hình chóp S.ABC; gọi H và K theo lần lượt là trọng tâm tam giác SAB cùng SBC; M là trung điểm CA với điểm I ở trong SM làm thế nào cho SI


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình thang ABCD, đáy bự AD. điện thoại tư vấn E và F là hai điểm theo lần lượt nằm trên nhì cạnh SB với CD. Hotline H là giao điểm của AC cùng BF. Tra cứu giao điểm của EF với khía cạnh phẳng (SAC)


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình bình hành vai trung phong O, hai điểm M, N thứu tự là trung điểm của SB, SD; điểm p. Thuộc SC với không là trung điểm của SC. Call E là giao điểm của SO với MN; Q là giao điểm của SA với PE. điện thoại tư vấn F, G, H thứu tự là giao điểm của QM cùng AB, QP và AC, QN và AD. Tìm khẳng định đúng?


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình bình hành ABCD. điện thoại tư vấn M là trung điểm của SD. Hotline I là giao điểm của BM với mp (SAC). Search mệnh đề đúng?


Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, đáy khủng AB và AB = 2 CD. Call I, J, K lần lượt là tía điểm trên những cạnh SA; AB; BC. Hotline P, Q theo lần lượt là giao điểm của JK cùng với AD cùng CD; F là giao điểm của SD với IP. Tìm giao điểm G của SC và mp (IJK) . Tính tỉ số GSGC
Xem thêm: Bài Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ Tác Giả Phạm Văn Đồng, Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình chữ nhật trọng tâm O. Gọi M là trung điểm của SB, N là điểm thuộc đoạn SD sao cho SN = 2ND. điện thoại tư vấn E là giao điểm của con đường thẳng MN cùng mặt phẳng ABCD. TínhENEM


Cho tứ diện SABC. Hotline K; N trung điểm SA với BC. M là vấn đề thuộc đoạn SC sao cho: 3SM = 2MC. Hotline E là giao điểm của AC với KM; NE cắt AB trên I. Tìm khẳng định đúng?


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SB với N là giữa trung tâm tam giác SCD. Hotline E là trung điểm của CD; G là giao điểm của AC cùng BE. Khẳng định giao điểm của MN cùng (SCA)


Cho hình chóp S. ABCD gồm đáy là hình thang; đáy khủng AB. Call I; J; K thứu tự là 3 điểm trên SA; AB; BC. điện thoại tư vấn E là giao điểm của AK với BD. Tra cứu giao điểm của IK và (SBD)


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình chữ nhật trọng tâm O. Call M là trung điểm của SB, N là điểm thuộc đoạn SD sao cho SN = 2ND. Gọi K là giao điểm của mặt đường thẳng SC cùng mặt phẳng (AMN). Gọi J giao điểm của AK cùng SO, tínhJKJA


Cho hình chóp S. ABCD tất cả đáy ABCD là hình thang, đáy phệ AB. Hotline I,J là trung điểm SA; SB. Mang điểm M tùy ý bên trên SD. Call H là giao điểm của AD với BC; O là giao điểm của AC cùng BD. Search giao điểm của JM với (SAC)


Cho hình chóp S.ABCD, gọi M, N thứu tự là giữa trung tâm của tam giác SAB với SCD; E với F lần lượt là trung điểm của AB với CD. Gọi H là giao điểm của SA cùng BM cùng J là giao điểm của MN và SI. Khẳng định giao điểm của SD và (BMN) ?
Xem thêm: Các Lĩnh Vực Chủ Yếu Của Khoa Học Tự Nhiên Ko Bao Gồm Lĩnh Vực Nào Sau Đây?

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam