HIEN NAY TUOI ME GAP 4 LAN TUOI CON VA TONG SO TUOI CUA 2 ME CON LA 50?

     

Trong nhiều một số loại toán, bạn ta thường quan tâm đến những đại lượng không cầm đổi. Đối với việc tính tuổi thì đại lượng đó đó là hiệu số thân tuổi của hai người. Nhờ vào đại lượng này ta có thể giải được nhiều bài toán tính tuổi.Bạn đã xem: hiện giờ tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi bé và tổng thể tuổi của hai chị em con là 50Bài toán 1 : hiện nay, tuổi ba gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa, tuổi tía gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi cá nhân hiện nay.Bạn vẫn xem: hiện thời tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi nhỏ và tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 50Phân tích : bài toán yêu cầu tính số tuổi của hai tía con hiện thời nhưng chỉ đến biết:- Tỉ số tuổi của hai tía con ở hai thời gian khác nhau.- khoảng cách thời gian giữa hai thời gian đó.Nhưng ta hoàn toàn có thể dễ dàng phát hiện ra một điều kiện nữa của bài bác toán, sẽ là "hiệu số tuổi của hai tía con là không đổi". Từ đó ta có thể giải được việc như sau.Bạn sẽ xem: bây giờ tuổi chị em gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai bà bầu con là 50Giải : hiện tại nay, nếu tuổi nhỏ là 1 phần thì tuổi cha là 7 phần như thế. Ta có sơ đồ thứ nhất :


*

Hiệu số tuổi của hai tía con hiện giờ là : 7 - 1 = 6 (phần)Hiện ni tỉ số giữa tuổi nhỏ và hiệu số tuổi của hai cha con là 1 : 6 = 1/6Sau 10 năm nữa, giả dụ tuổi con là một phần thì tuổi ba là 3 phần như thế (mỗi phần bây giờ có quý giá khác từng phần làm việc trên). Ta bao gồm sơ đồ thứ hai :


*

Sau 10 năm hiệu số tuổi của hai cha con là : 3 - 1 = 2 (phần)Sau 10 năm tỉ số thân tuổi bé và hiệu số tuổi của hai bố con là một trong những : 2 = 1/2 Vì hiệu số tuổi của hai ba con không lúc nào thay đổi nên ta hoàn toàn có thể so sánh về tỉ số thân tuổi con hiện nay và tuổi nhỏ sau 10 năm nữa.- Tuổi con bây giờ bằng 1/6 hiệu số tuổi của hai ba con.- Tuổi bé sau 10 năm nữa bằng 1/2 hay 3/6 hiệu số tuổi của hai tía con.Vậy tuổi con sau 10 năm nữa vội 3 lần tuổi nhỏ hiện nay. Ta tất cả sơ thiết bị tuổi nhỏ ở hai thời khắc :


*

Tuổi con hiện giờ là : 10 : 2 = 5 (tuổi)Tuổi bố hiện giờ là : 5 x 7 = 35 (tuổi)Đáp số : nhỏ : 5 tuổi ; ba : 35 tuổiBài toán 2 : trước đây 4 năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa, tỉ số giữa tuổi con và tuổi chị em là 3/8 Tính tuổi mỗi người hiện nay.Bạn vẫn xem: hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi nhỏ và tổng cộng tuổi của hai chị em con là 50Phân tích : vấn đề này đặt ra ba thời điểm khác biệt (Trước đây 4 năm, bây giờ và dưới đây 4 năm). Nhưng bọn họ chỉ cần khai thác bài toán nghỉ ngơi hai thời điểm : trước đó 4 năm và tiếp sau đây 4 năm nữa. Ta nên tính được khoảng cách thời gian giữa hai thời khắc này. Bài toán này có thể giải tựa như như câu hỏi 1.

Bạn đang xem: Hien nay tuoi me gap 4 lan tuoi con va tong so tuoi cua 2 me con la 50?

Giải : trước đó 4 năm nếu như tuổi con là 1 phần thì tuổi bà bầu là 6 phần như thế.Hiệu số tuổi của hai mẹ con là : 6 - 1 = 5 (phần)Vậy tỉ số thân tuổi con và hiệu số tuổi của hai bà bầu con là một trong những : 5 = 1/5Sau 4 năm nữa, trường hợp tuổi nhỏ được chia thành 3 phần đều nhau thì tuổi mẹ sẽ có 8 phần như thế.Hiệu số tuổi của hai người mẹ con là : 8 - 3 = 5 (phần)Vậy sau 4 năm nữa tỉ số giữa tuổi bé và hiệu số tuổi của hai bà mẹ con là 3 : 5 = 3/5Vì hiệu số tuổi của hai chị em con là không chuyển đổi nên ta hoàn toàn có thể so sánh tuổi con trước đó 4 năm cùng tuổi con tiếp sau đây 4 năm. Ta tất cả tuổi con sau 4 năm nữa vội vàng 3 lần tuổi con trước đó 4 năm và tuổi bé sau 4 năm nữa hơn tuổi con trước đó 4 năm là : 4 + 4 = 8 (tuổi).Ta tất cả sơ vật dụng tuổi bé ở hai thời điểm :


*

Tuổi con trước đây 4 năm là : 8 : (3 - 1) = 4 (tuổi)Tuổi mẹ trước đó 4 năm là : 4 x 6 = 24 (tuổi)Tuổi con hiện giờ là : 4 + 4 = 8 (tuổi)Tuổi mẹ hiện nay là : 24 + 4 = 28 (tuổi)Đáp số : bé : 8 tuổi ; mẹ : 28 tuổiChú ý : Để vận dụng tốt thủ thuật giải toán này, những em cần nắm vững kiến thức về tỉ số cùng đại lượng ko đổi so với bài toán tính tuổi. Các em có thể giải quyết được không ít bài toán cực nhọc của dạng toán tính tuổi bằng thủ thuật này đấy. Thử sức mình với các bài toán sau.Bài 1 : bây giờ tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 14 năm nữa, tỉ số thân tuổi anh và tuổi em là 5/4 Tính tuổi mỗi người hiện nay.Bài 2 : trước đó 2 năm, tỉ số thân tuổi An với tuổi tía là 1/4. Sau 10 năm nữa, tỉ số thân tuổi cha và tuổi An là 11/5. Tính tuổi mỗi người hiện nay.Bài 3 : trước đó 4 năm, tuổi cha gấp 7 lần tuổi nhỏ và tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố. Sau 4 năm nữa, tỉ số thân tuổi cháu và tuổi ông là 3/16. Tính tuổi mọi cá nhân hiện nay.

MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH TUỔI - TÍNH NGÀY

Bài 1: bây chừ tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi em hồi kia chỉ bởi nửa tuổi anh hiện nay nay. Tính tuổi mỗi cá nhân hiện nay?Ta xem:Tuổi em hiện tại nay: |____________|Tuổi anh hiện nay nay: |____________|___|Khi tuổi anh bởi tuổi em hiện tại nay, thì từ bây giờ tuổi em bởi ½ tuổi anh hiện nay nay.Tuổi em: |________|……|Tuổi anh: |________|____|……| …2 phần…Tuổi em bây giờ là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.Tuổi em hiện nay: |____|____|____|Tuổi anh hiện nay nay: |____|____|____|____| 63 tuổiSơ đồ cho thấy tuổi anh tất cả 4 phần tuổi em gồm 3 phần. Thời gian tuổi anh có 3 phần thì tuổi em bao gồm 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện tại nay.Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7 (phần)Tuổi của em hiện tại nay: 63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)Tuổi của anh ý hiện nay: 63 – 27 = 36 (tuổi)Bài 2: hiện giờ tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi con. Biết sau 20 năm nữa tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi con. Tính tuổi 2 bà mẹ con hiện nay?Tuổi bé |___|…20 n...|Tuổi bà mẹ |___|___|___|___|…20 n...|Ta thấy 20 năm ứng cùng với 2 phần.Tuổi con hiện nay: 20 : 2 = 10 (tuổi)Tuổi người mẹ hiện nay: 10 x 4 = 40 (tuổi)Bài 3: hiện nay tổng số tuổi An, Bình chi kém giáo viên là 12 tuổi. Hỏi từng nào năm nữa tổng cộng tuổi của cha bạn bởi cô giáo?Một năm thì mọi người tăng 1 tuổi phải An, Bình và đưa ra tăng 3 tuổi và giáo viên tăng 1 tuổi.Mỗi năm tuổi của 3 bạn sẽ cô gia sư 3 – 1 = 2 (tuổi)Tổng số tuổi của 3 bạn sẽ bằng tuổi gia sư sau: 12 : 2 = 6 năm.

Bài 4:Hiện nay tuổi anh hơn 2 lần tuổi em là 2 tuổi. Biết đến khi tuổi em bằng tuổi anh bây chừ thì lúc đó tổng số tuổi của hai anh em là 36 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay nay.Hiện nayTuổi anh: |__________|__________|…2t…|Tuổi em: |__________|Tuổi em bằng tuổi anh hiện nay:Tuổi anh: |__________|__________|…2t…|__________|…2t…|Tuổi em: |__________|__________|…2t…| Tổng 36 tuổiXem tuổi em bây chừ là một trong những phần thì bây giờ tuổi anh tất cả 3 phần và 4 tuổi, tuổi em có 2 phần với 2 tuổi:Tổng số phần bằng nhau:3 + 2 = 5 (phần)Tuổi em hiện nay nay:(36 – 4 – 2) : 5 = 6 (tuổi)Tuổi anh hiện nay nay:6 x 2 + 2 = 14 (tuổi) Đáp số: 14 tuổi

Bài 5: (tính ngày) cho thấy thêm ngày 23 tháng 4 năm 2013 là đồ vật Ba. Hãy cho thấy thêm ngày 01 tháng 6 năm 2020 là lắp thêm mấy?

Bài 8:Vào năm tuổi cháu bởi 1/6 tuổi cháu bây giờ thì ông của cháu 60 tuổi. Biết tổng cộng tuổi của 2 ông cháu hiện nay là 82 tuổi. Hỏi số tuổi của cháu hiện nay ?Sơ đồ:Cháu: |---|---|---|---|---|---| tổng số tuổi của 2 ông cháu bởi 82Ông: |…….60|………….....|Tổng số phần đều nhau ngoại trừ 60 tuổi của ông: 6 + 5 = 11 (phần)Giá trị mỗi phần: (82 - 60) : 11 = 2 (tuổi)Tuổi của cháu hiện thời là: 2 x 6 = 12 (tuổi)Đáp số: 12 tuổi.

Bài 10: Tuổi của em tôi hiện giờ bằng 4 lần tuổi của chính nó khi tuổi của anh tôi bởi tuổi của em tôi hiện nay. Đến lúc tuổi của em tôi bởi tuổi của anh ấy tôi bây chừ thì tổng thể tuổi của hai bằng hữu là 51. Hỏi hiện thời anh tôi, em tôi từng nào tuổi?Hiệu số tuổi của hai anh em là một số trong những không đổi.Ta tất cả sơ đồ màn biểu diễn số tuổi của hai bạn bè ở những thời điểm : trước đây (TĐ), hiện giờ (HN), sau đây (SN)Giá trị một trong những phần là:51 : (7 + 10) = 3 (tuổi)Tuổi em hiện thời là:3 x 4 = 12 (tuổi)Tuổi anh hiện giờ là:3 x 7 = 21 (tuổi)

Bài 11: Hùng hỏi Tuyết cùng Lan: “Năm ni cô giáo chủ nhiệm lớp các bạn bao nhiêu tuổi ?”Tuyết cười : “ lịch sự năm tuổi cô đang gấp 3 lần tuổi mình!”Lan cũng mỉm cười : “ cách đó 5 năm , tuổi cô vội 5 lần tuổi mình.” ví như Tuyết cùng Lan bởi tuổi nhau thì em hãy nói cho Toán biết tuổi của cô ý không ?Vẽ sơ đồ vật đoạn thẳng ta thấy : lịch sự năm tuổi cô giáo tất cả 6 phần cân nhau , từng phần là 6 tuổi . Vậy tuổi cô bây chừ là : 6 x 6 - 1 = 35 tuổi.


*

Bài 12: Anh rộng em 8 tuổi. Hỏi lúc tổng số tuổi của hai đồng đội bằng 40 tuổi thì khi ấy em bao nhiêu tuổi?Anh hơn em 8 tuổi bắt buộc ở lúc nào cũng không gắng đổi.Ta tất cả sơ dồ:Tuổi anh: |--------------------|---8 tuổi--|Tuổi em: |--------------------| Tổng của 2 bạn bè 40 tuổi.Tuổi của em khi đó là: (40 – 8) : 2 = 16 (tuổi)Đáp số: 16 tuổi.

Bài 13: Hải hỏi Dương : “Anh yêu cầu hơn 30 tuổi bắt buộc không ?”. Anh Dương nói : “Sao già rứa ! nếu như tuổi của anh ấy nhân cùng với 6 thì được số có bố chữ số, nhị chữ số cuối đó là tuổi anh”. Chúng ta cùng Hải tính tuổi của anh Dương nhé.Cách 1: Tuổi của anh Dương không thật 30, khi nhân cùng với 6 đang là số gồm 3 chữ số. Vậy chữ số hàng ngàn của tích là 1. Hai chữ số cuối của số bao gồm 3 chữ số chính là tuổi anh. Vậy tuổi anh Dương lúc nhân với 6 hơn tuổi anh Dương là 100 tuổi. Ta gồm sơ đồ:

Tuổi của anh ý Dương là :100 : (6 - 1) = 20 (tuổi)Cách 2:Gọi tuổi của Dương là số bao gồm 2 chữ số ab. Vì chưng ab không thật 30 với khi nhân cùng với 6 sẽ tiến hành số có cha chữ số buộc phải chữ số hàng trăm là 1.Ta được: ab x 6 = 1ab=> ab x 5 + ab = 100 + ab=> ab x 5 = 100ab = 100 : 5 = 20Đáp số: 20

Bài 14: Hiện nay tuổi ba gấp 9 lần tuổi con.15 năm nữa, tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 15: Tuổi của 3 ba con là 55 tuổi. Tuổi tía hơn tổng thể tuổi của hai bằng hữu là 25 tuổi. Anh rộng em 5 tuổi . Tính số tuổi của em ?Tổng số tuổi của 2 bạn bè là: (55-25):2=15 (tuổi)Tuổi của em là: (15-5):2= 5 (tuổi)Đáp số: 5 tuổi

Bài 16: hiện thời tuổi tía gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em . Biết anh rộng em 4 tuổi .Vậy tuổi cha hiên ni là từng nào tuổi.Vì tuổi tía gấp 3 lần tuổi anh với gấp 4 lần tuổi em cần để chia đầy đủ cho số phần cân nhau thì tuổi ba sẽ có: 3 x 4 = 12 (phần).Tuổi anh có: 12 : 3 = 4 (phần)Tuổi em có: 12 : 4 = 3 (phần)Hiệu số phần của nhị anh em: 4 – 3 = 1 (phần)1 phần ứng cùng với 4 tuổi vậy tuổi của bố là:4 x 12 = 48 (tuổi)Đáp số: 48 tuổi.

Xem thêm: Raovatdalat - Việc Làm Thành Phố Đà Lạt

Bài 17: hiện nay tổng số tuổi hai ba con là 68 tuổi. Biết 4 thời gian trước tuổi bô cấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi 2 ba con hiện tại nayTổng số tuổi của 2 bố con 4 năm trước:68 – 4x2 = 60 (tuổi)Tổng số phần bằng nhau (4 năm trước).3 + 1 = 4 (phần)Tuổi bé 4 năm ngoái là: 60 : 4 = 15 (tuổi)Tuổi nhỏ hiện nay: 15 + 4 = 19 (tuổi)Tuổi phụ vương hiện nay: 68 – 19 = 49 (tuổi)Đáp số: 49 tuổi ; 19 tuổi

Bài 18: hiện tại Tuổi tía gấp 3 lần tuổi anh với gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4 tuổi. Tính tuổi bố hiện nay.Tuổi bố: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|Tuổi anh: |--------------|Tuổi em: |----------| 4tTa thấy 3 x 4 = 12.Nếu tuổi bố có 12 phần bằng nhau thì tuổi anh có:12 : 3 = 4 (phần)Tuổi em có:12 : 4 = 3 (phần)Hiệu số phần bằng nhau;4 – 3 = 1 (phần)1 phần ứng với 4 tuổi.Tuổi của cha là;4 x 12 = 48 (tuổi)Đáp số: 48 tuổiBài 19:Hiện nay tuổi chị em gấp 4 lần tuổi con, 4 thời gian trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay?

Bài 20: năm nay tuổi cha gấp 3 lần tuổi con, 12 năm trước, tuổi ba gấp 7 lần tuổi con. Hỏi tuổi hiện giờ của mọi người ?

Bài 21: hiện nay tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ.4 năm trước, tuổi người mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi người mẹ hiện nay?

Ta thấy : 1/3 = 2/6

Tuổi của con có 2 phần bây giờ và trước đây.

Giả sử từng phần sút đi: 4: 2 = 2 (năm)

Ta gồm sơ đồ:

…….…….. 5 phần…………………

Tuổi mẹ: |--- 2n|--- 2n|--- 2n|--- 2n|--- 2n|

Tuổi con: |--- 4n|--- 4n|--- 4n|--- 2n|--- 2n|

Ta tất cả sơ vật dụng 4 năm nrước:

Tuổi mẹ: |--- 2n|--- 2n|--- 2n|---|---|

Tuổi con: |--- 4n|--- 4n|--- 4n|---|---|

1 phần trước đó 4 năm ứng với: 2 x 3 = 6 (năm)

Tuổi mẹ trước đây 4 năm là: 6 x 6 = 36 (tuổi)

Tuổi bà bầu hiện nay: 36 + 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi

Bài 22:

Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần .tuổi cháuMười năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lầntuổi cháu. Tính tuổi ông với tuổi con cháu hiện nay.

Bài 23: trước đó 4 năm, tuổi của cha gấp 6 lần tuổi của con. Sau 4 năm nữa, tuổi bé sẽ bởi 3/8 tuổi bố. Tính tuổi mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 26: bây giờ tuổi người mẹ hơn 3 lần tuổi bé là 6 tuổi. Tính tuổi nhỏ hiện nay, biết hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi.

Tổng số phần bởi nhau: 1 + 3 = 4 (phần)

Tuổi con bây chừ là: (46 – 6): 4 = 10 (tuổi)

Bài 27: hiện giờ tuổi người mẹ gấp bốn lần tuổi nhỏ và tổng cộng tuổi mẹ và tuổi bé là 50. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi chị em sẽ nhiều hơn thế nữa tuổi con một vài bằng nhì lần tuổi con ?

Tổng số phần bằng nhau: 1 + 4 = 5 (phần)

Tuổi bé hiện hiện là: 50 : 5 = 10 (tuổi)

Tuổi của bà bầu là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Tuổi của mẹ hơn tuổi của nhỏ là: 40 – 10 = 30 (tuổi)

Tuổi mẹ nhiều hơn thế tuổi nhỏ gấp gấp đôi tuổi con khi con: 30: 2 = 15 (tuổi)

Số năm nữa để tuổi mẹ nhiều hơn tuổi nhỏ gấp 2 lần tuổi bé là: 15 – 10 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

Bài 28: Cứ khoảng 30 phút thì đồng hồ thời trang chạy cấp tốc 2 phút. Thời điểm 6 tiếng sáng fan ta đem lại giờ cơ mà không chỉnh lại đồng hồ nên nó vẫn chạy nhanh. Hỏi thời điểm 16 giờ đồng hồ 40 phút thì lúc đó đồng hồ đeo tay chỉ mấy giờ?

Thời gian từ 6 giờ đến 16 giờ đồng hồ 40 phút là:

16 tiếng 40 phút – 6 giờ đồng hồ = 10 giờ đồng hồ 40 phút = 640 phút

640 phút thì vội 60 phút tần số là: 640 : 60 = 23/2 (lần)

Số phút mà đồng hồ thời trang chạy cấp tốc hơn. 2 x 23/2 = 23 (phút)

Đồng hồ nước chỉ thời điểm 16 giờ đồng hồ 40 phút là: 16 tiếng 40 phút + 23 phút = 17 giờ 3 phút.

Đáp số: 17 tiếng 3 phút

Bài 29: (Hệ quả của bài bác 28)

Cứ trong vòng 30 phút thì đồng hồ chạy cấp tốc 2 phút. Cơ hội 6 giờ đồng hồ sáng fan ta rước lại giờ nhưng mà không chỉnh lại đồng hồ thời trang nên nó vẫn chạy nhanh. Hỏi khi đồng hồ đeo tay chỉ 16 giờ đồng hồ 40 phút thì lúc sẽ là mấy giờ?

Thời gian mất trong vòng 30 phút thì đồng hồ thời trang chạy được:

30 + 2 = 32 (phút)

Tỉ số thời gian giữa thật và lệch là 30/32 = 15/16.

Thời gian từ 6 giờ đến khi đồng hồ thời trang chỉ 16 giờ đồng hồ 40 phút là:

16 giờ 40 phút – 6 giờ đồng hồ = 10 giờ 40 phút = 640 phút

Thời gian thật là:

640 : 16 x 15 = 600 (phút)

600 phút = 10 giờ.

Thời điểm lúc đồng hồ đeo tay chỉ 16 tiếng 40 phút là:

6 giờ đồng hồ + 10 tiếng = 16 giờ

Đáp số: 16 giờ

Bài 30: hiện giờ tổng số tuổi của 2 người mẹ con là 85 tuổi. Trước đây khi tuổi người mẹ bằng tuổi con bây chừ thì tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi mọi người hiện nay.

Ta tất cả sơ đồ:

Tuổi mẹ: |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Tuổi con: |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| Tổng = 85 tuổi

Khi tuổi người mẹ bằng tuổi con hiện nay thì tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi con. Bây giờ tuổi bà bầu có 6 phần cân nhau thì tuổi con có 1 phần. Nghìa là tuổi con bây chừ có 6 phần bằng nhau như thế.

Hiệu số phần bằng nhau: 6 – 1 = 5 (phần)

Tổng số phần bằng nhau bây chừ là: 6 x 2 + 5 = 17 (phần)

Giá trị từng phần là: 85 : 17 = 5 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là: 5 x 6 = 30 (tuổi)

Tuổi của bà bầu là: 85 – 30 = 55 (tuổi)

Đáp số: 55 tuổi; 30 tuổi.

Bài 31: 4 thời gian trước tuổi tía gấp 6 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa, tuổi bố gấp đôi tuổi con. Tính tuổi cha hiện nay.Ta tất cả sơ đồ: hiện nay nay

Tuổi bố: |----|----|----|----|----|----|..4..|…..20…...|

Tuổi bố: |----|..4..|…..20…...|

Khoảng thời gian từ 4 năm trước đến 20 năm sau là: 4 + đôi mươi = 24 (năm)

24 năm ứng cùng với số phần đều bằng nhau là: 6 – 1 – 1 = 4 (phần)

Giá trị một phần bằng nhau là: 24: 4 = 6 (tuổi)

Tuổi của bố hiện nay là: 6 x 6 + 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi.

Xem thêm: Phim Mù Tạt Và Em Tập 4 +5, Phim Truyện: Zippo, Mù Tạt Và Em

Bài 32: Hiện nay chị em 38 tuổi , con lớn 12 tuổi, con bé 6 tuổi. Tính tuổi con lớn khi tuổi người mẹ bằng tổng số tuổi hai bé ?

Tổng số tuổi của 2 con hiện giờ là: 12 + 6 = 18 (tuổi)

Tuổi mẹ lớn hơn tổng số tuổi của 2 con bây chừ là: 38 – 18 = trăng tròn (tuổi)

Mỗi năm tuổi của 2 bé thêm nhiều hơn thế nữa tuổi chị em là: 2 – 1 = 1 (tuổi)

Số năm nữa để tuổi người mẹ bằng tổng cộng tuổi 2 bé là: trăng tròn : 1 = 20 (năm)

Tuổi của nhỏ lớn lúc tuổi mẹ bằng tổng số tuổi 2 nhỏ là: 12 + đôi mươi = 32 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:

Tuổi cha: |----|----|----|----|.10.|

Tuổi con: |----|.10.|

Mỗi phần bằng nhau ứng cùng với 10 năm (10 tuổi)

Con hiện thời 10 tuổi.

Bài 34: Biết 50% tuổi An bí quyết nay 6 năm bằng 1 tháng 5 tuổi An 6 năm tới. Hỏi bây giờ An bao nhiêu tuổi?