Hai dòng điện thẳng dài vô hạn i1=10a

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hai cái điện thẳng nhiều năm vô hạn gồm cường độ loại điện là I1 = 10A; I2 = 30A vuông góc nhau trong ko khí. Khoảng cách ngắn tốt nhất giữa bọn chúng là 4cm. Cảm ứng từ trên điểm cách mỗi cái điện 2cm gồm độ lớn:

A. 3.10-4 T

B. 3,16.10-4T

C. 4.10-4T

D. 2.10-4T


*

Đáp án: B

HD Giải: Áp dụng quy tắc cố bàn tay yêu cầu ta bao gồm chiều 

*
 như hình vẽ:

*

*


Hai chiếc điện thẳng nhiều năm vô hạn, I 1 = 10 A , I 2 = 30 A vuông góc nhau trong không khí. Khoảng cách ngắn tuyệt nhất giữa chúng là 4 cm. Tính cảm ứng từ trên điểm biện pháp mỗi chiếc điện 2 cm

A.

Bạn đang xem: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn i1=10a

2 , 31.10 − 4 B

B. 3 , 16.10 − 4 B

C. 3 , 23.10 − 4 B

D. 4 , 2.10 − 4 B


Hai cái điện thẳng nhiều năm vô hạn bao gồm cường độ theo lần lượt là I 1 = 3 A cùng I 2 = 4 A vuông góc nhau trong ko khí. Khoảng cách ngắn tuyệt nhất giữa chúng là 2 cm. Chạm màn hình từ trên điểm cách mỗi mẫu điện 1 cm là

A. 10 - 5 T.

B. 5. 10 - 5 T.

C. 7. 10 - 5  T.

D.  10 - 4 T.


Hai dòng điện thẳng dài vô hạn gồm cường độ thứu tự là I 1 = 3 A cùng I 2 = 4 A vuông góc nhau trong ko khí. Khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 2 cm. Chạm màn hình từ trên điểm cách mỗi dòng điện 1 cm là

A. 10 – 5  T.

B. 5. 10 – 5  T.

C. 7. 10 – 5  T.

D. 10 – 4  T.

Xem thêm: Tất Cả Các Yếu Tố Bên Trong Của Một Nước


Hai dây dẫn thẳng lâu năm vô hạn song song giải pháp nhau khoảng 8cm trong không khí, bao gồm dòng năng lượng điện ngược chiều I 1 = I 2 = 10 A đi qua. Tính cảm ứng từ trên điểm M phương pháp mỗi dây 4cm

A. 10 − 4 T

B. 0T

C.  5 2 .10 − 5 T

D.  5.10 − 5 T


Hai dẫn dẫn song song dài vô hạn đặt cách nhau 4cm trong không khí. Chiếc điện chạy trong nhì dây là I1= 10A ; I2= 20A và thuộc chiều nhau. Xác triết lý và độ lớn chạm màn hình từ tại: a) Điểm M biện pháp mỗi dây là 2cmb) Điềm M biện pháp hai dây dẫn theo thứ tự là d1=6cm, d2=2cm


a)Hai dây cùng chiều:

(B_1=2cdot10^-7cdotdfracI_1r_1=2cdot10^-7cdotdfrac100,02=1cdot10^-4T)

(B_2=2cdot10^-7cdotdfracI_2r_2=2cdot10^-7cdotdfrac200,02=2cdot10^-4T)

(B=B_1+B_2=1cdot10^-4+2cdot10^-4=3cdot10^-4T)

b)Hai dây dẫn trái chiều nhau.

(B_1=2cdot10^-7cdotdfracI_1r_1=2cdot10^-7cdotdfrac100,06=3,33cdot10^-5T)

(B_2=2cdot10^-7cdotdfracI_2r_2=2cdot10^-7cdotdfrac200,02=2cdot10^-4T)

(B=left|B_1-B_2 ight|=left|3,33cdot10^-5-2cdot10^-4 ight|=1,667cdot10^-4T)


Đúng 3
phản hồi (0)

Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong bầu không khí vuông góc nhau (cách năng lượng điện với nhau) và nằm trong cùng một mặt phẳng như hình vẽ. Cường độ cái điện qua hai dây dẫn I 1 = 2 A ; I 2 = 10 A .

a) Xác định chạm màn hình từ gây bởi vì hai loại điện tại M (x = 5cm, y = 4cm) trong mặt phẳng của hai loại điện

b) xác minh những điểm có vectơ chạm màn hình từ gây bởi vì hai dòng điện bằng 0.


Lớp 11 thứ lý
1
0
Gửi hủy

*

*

*

b) điện thoại tư vấn N là điểm có vectơ cảm ứng từ gây bởi hai dòng điện bởi 0, ta bao gồm N bắt buộc thuộc góc phần tư trước tiên và sản phẩm ba 

*

Vì N trực thuộc góc phần tư thứ nhất và thứ cha nên x, y thuộc dấu, suy ra y = 5x

Vậy tập hợp đầy đủ điểm bao gồm vectơ chạm màn hình từ gây vì chưng hai chiếc điện bằng 0 là đường thẳng y = 5x


Đúng 1

bình luận (0)
nhì dây dẫn thẳng nhiều năm vô hạn d1,d2 đặt tuy vậy song trong không khí phương pháp nhau khoảng chừng 5cm ,có chiếc điện trái chiều I1=2A, I2= 6A đi qua. Tính cảm ứng từ tại M biện pháp d1 4cm và cách d2 3cm
Lớp 11 đồ lý bài bác 20. Lực từ. Cảm ứng từ
0
0
Gửi diệt

Trong ko khí, hai chiếc điện thẳng dài vô hạn song song cùng nhau và biện pháp nhau một khoảng 35 cm gồm cường độ I 1 = 8 A cùng I 2 = 6 A , cùng chiều. M là vấn đề mà chạm màn hình từ bởi hai cái điện tạo ra tại đó có độ lớn bằng 0. M phương pháp I 1 cùng I 2 hầu hết khoảng tương ứng là

A. 22,4 centimet và 12,6 cm

B. 15 centimet và đôi mươi cm

C. 20 cm và 15 cm

D. 12,6 centimet và 22,4 cm


Lớp 0 vật lý
1
0
gửi Hủy

Đáp án B

Để chạm màn hình từ tại bằng 0 thì chạm màn hình từ thành phần do hai chiếc điện gây nên tại đề nghị cùng phương, trái chiều và cùng độ lớn.

→ M nằm thân hai mẫu điện và phía bên trong mặc phẳng tạo bởi hai cái điện. Ta tất cả hệ

d 1 + d 2 = 35 d 1 d 2 = I 1 I 2 = 4 3 → d 1 = trăng tròn c m d 2 = 15 c m


Đúng 0

bình luận (0)

Trong không khí, hai chiếc điện thẳng nhiều năm vô hạn tuy vậy song cùng nhau và giải pháp nhau một khoảng tầm 35 cm bao gồm cường độ I 1 = 8 A với I 2 = 6 A, cùng chiều. M là vấn đề mà cảm ứng từ vày hai mẫu điện gây nên tại đó bao gồm độ lớn bằng 0. M phương pháp I 1  và I 2  những khoảng tương ứng là

A. 22,4 centimet và 12,6 cm

B. 15 centimet và đôi mươi cm

C. đôi mươi cm cùng 15 cm

D.

Xem thêm: Đặt Một Điện Tích Thử 1Uc Tại Một Điểm, Đặt Một Điện Tích Thử

12,6 cm và 22,4 cm


Lớp 11 thiết bị lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án B

Để chạm màn hình từ tại M bằng 0 thì chạm màn hình từ thành phần do hai dòng điện gây nên tại M phải thuộc phương, ngược hướng và cùng độ lớn.

→ M nằm giữa hai cái điện và phía bên trong mặc phẳng tạo vì chưng hai loại điện. Ta gồm hệ:

*


Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
caodangmo.edu.vn