GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 BÀI 162

     

Giải sách bài xích tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và cụ thể bài 162: luyện tập trong SBT toán 5 tập 2 trang Trang 107, 108. Trải qua bài học tập này, các em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ cố kỉnh được bí quyết làm bài xích tập gấp rút và dễ nắm bắt nhất

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Bài tập 1: Trang 107 vở bt toán 5 tập 2

Viết số đo phù hợp vào ô trống :

a.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 bài 162

Hình lập phương

(1)

(2)

Cạnh

8cm

1,5m

Sxung quanh

 

 

Stoàn phần

 

 

Thể tích

 

 

b.

 

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

6cm

1,8m

Chiều rộng

4cm

1,2m

Chiều cao

5cm

0,8m

Sxung quanh

 

 

Stoàn phần

 

 

Thể tích

 

 

hướng dẫn:

Diện tích bao phủ hình lập phương (1) :

Sxung quanh = cạnh x cạnh x 4 = 8 ⨯ 8 ⨯ 4 = 256cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stoàn phần = cạnh x cạnh x 6 = 8 ⨯ 8 ⨯ 6 = 384cm2

Thể tích hình lập phương :

V = cạnh x cạnh x cạnh = 8 ⨯ 8 ⨯ 8 = 512cm3

Diện tích xung quanh hình lập phương (2) :

Sxung quanh = cạnh x cạnh x 4 = 1,5 x 1,5 ⨯ 4 = 9 cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stoàn phần = cạnh x cạnh x 6 =1,5 x 1,5⨯ 6 = 13,5 cm2

Thể tích hình lập phương :

V = cạnh x cạnh x cạnh = 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 cm3

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật (1):

Sxung quanh = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 x độ cao = (6 + 4) ⨯ 2 ⨯ 5 = 100cm2

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật:

Stoàn phần = chiều dài x chiều rộng lớn x 2 + Sxung quanh  = 6 ⨯ 4 ⨯ 2 + 100 = 148cm2

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật :

V = chiều lâu năm x chiều rộng lớn x chiều cao = 6 ⨯ 4 ⨯ 5 = 120cm3

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật (2):

Sxung quanh = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 x chiều cao = (1,8 + 1,2) ⨯ 2 ⨯ 0,8 = 4,8 cm2

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

Stoàn phần = chiều dài x chiều rộng x 2 + Sxung quanh  = 1,8 x 1,2 ⨯ 2 + 4,8 = 9,12 cm2

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật :

V = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn x độ cao = 1,8 x 1,2 x 0,8 = 1,728 cm3

=> Giải:

a.

Xem thêm: Kể Về Ngày Đầu Tiên Đi Học Lớp 3 ❤️️15 Bài Văn Tả Về Ngày Đầu Tiên Đi Học Lớp 3

Hình lập phương

(1)

(2)

Cạnh

8cm

1,5m

Sxung quanh

256cm2

9cm2

Stoàn phần

384cm2

13,5cm2

Thể tích

512cm3

3,375cm3

b.

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

6cm

1,8m

Chiều rộng

4cm

1,2m

Chiều cao

5cm

0,8m

Sxung quanh

100cm2

4,8m2

Stoàn phần

148cm2

9,12m2

Thể tích

120cm3

1,728cm3

Bài tập 2: Trang 108 vở bt toán 5 tập 2

Một bể nước hình trạng hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 1,44m3. Đáy bể bao gồm chiều nhiều năm 1,5m, chiều rộng 1,2m. Tính độ cao của bể.

Xem thêm: 1 - Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi

hướng dẫn:

Diện tích lòng bể = chiều nhiều năm x chiều rộng

Chiều cao của bể = thể tích : diện tích s đáy bể

=> Giải:

Diện tích lòng bể là :

1,5 ⨯ 1,2 = 1,8 (m2)

Chiều cao của bể là :

1,44 : 1,8 = 0,8 (m)

Đáp số : 0,8m

Bài tập 3: Trang 108 vở bt toán 5 tập 2Có 8 hình lập phương cạnh 10cm xếp thành một hình lập phương H (như hình bên). Tính :a. Thể tích của hình lập phương H

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương H.

*

hướng dẫn:

Cạnh của hình lập phương H = 10 x 2

Thể tích hình lập phương bự = Cạnh x cạnh x cạnh

Diện tích toàn phần của hình lập phương mập = Cạnh x cạnh x 6

=> Giải:

a. Cạnh của hình lập phương H là :

10 ⨯ 2 = trăng tròn (cm)

Thể tích hình lập phương lớn :

20 ⨯ trăng tròn ⨯ đôi mươi = 8000 (cm3)

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương bự :

trăng tròn ⨯ trăng tròn ⨯ 6 = 2400 (cm2)

Đáp số : a. 8000cm2

b. 2400cm2

Bài tập 4: Trang 108 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Một hình lập phương cạnh 3cm. Nếu như cạnh hình lập phương vội lên 2 lần thì thể tích của nó gấp lên mấy lần ?

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 8 lần

hướng dẫn:

thể tích lúc đầu = cạnh x cạnh x cạnh = cạnh$^3$

cạnh hình lập phương vội vàng lên 2 lần thì thể tích new = cạnh x 2 x cạnh x 2 x cạnh x 2 = 8 cạnh$^3$ = 8 x thể tích ban đầu