Giải Toán 8 Bài Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Nhất

     

Giải bài 5: Trường phù hợp đồng dạng đầu tiên - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 64. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và lời giải các thắc mắc trong bài xích học. Giải pháp làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học viên nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG và HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A) Cho $Delta $ABC và $Delta $ A"B"C" tất cả các kích thước như hình 30 (cùng đơn vị chức năng đo là cen-ti-met). Hỏi $Delta $ ABC với $Delta $ A"B"C" tất cả đồng dạng với nhau không?

*

Điền vào nơi trống (...) để hoàn thiện lời giải:

- lấy M trên AB sao cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ con đường thẳng song song cùng với BC giảm cạnh AC tại N.

Bạn đang xem: Giải toán 8 bài trường hợp đồng dạng thứ nhất

- vì MN // BC nên $Delta $ AMN $sim $ $Delta $......

Suy ra $fracAMAB$ = $fracANAC$ = $fracMNBC$, giỏi $frac1,53$ = $fracAN4$ = $fracMN6$ cần AN = $frac4 . 1,53$ = 2 (cm) cùng MN = $frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $........(AM = A"B"; AN =.........; MN = .........).

Suy ra $Delta $ AMN $sim $ .........

Từ (1) và (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C".

Trả lời:

- đem M trên AB làm sao cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ mặt đường thẳng song song với BC cắt cạnh AC trên N.

- vì chưng MN // BC đề nghị $Delta $ AMN $sim $ $Delta $ ABC

Suy ra $fracAMAB$ = $fracANAC$ = $fracMNBC$, xuất xắc $frac1,53$ = $fracAN4$ = $fracMN6$ buộc phải AN = $frac4 . 1,53$ = 2 (cm) với MN = $frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $ A"B"C" (AM = A"B"; AN = A"C"; MN = B"C").

Suy ra $Delta $ AMN $sim $ A"B"C"

Từ (1) cùng (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C".

Xem thêm: Choose The Best Answer - Do You Think Learning English Is Easy

2. A) đến hình 32, độ dài những cạnh cho trên hình vẽ ( gồm cùng đơn vị chức năng đo cen-ti-met).

*

* Tính AC cùng A"C".

* minh chứng $Delta $ A"B"C" $sim $ $Delta $ ABC.

Điền vào khu vực trống (...) để hoàn thiện lời giải

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông tại A", có:

$A"B"^2$ + $A"C"^2$ = $B"C"^2$ hay $A"C"^2$ = ...........suy ra A"C" = $sqrt16$ = ........(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông trên A, có:

$AB^2$ + $AC^2$ = $BC^2$ hay $AC^2$ = ...........suy ra AC =............ = 8 (cm).

* $Delta $ A"B"C" và $Delta $ ABC, có: $fracA"B"AB$ = $frac......AC$ = $fracB"C".......$ (Vì $frac36$ = $frac48$ = $frac510$ = $frac12$).

Vậy $Delta $ ABC $sim $ $Delta $.........

Trả lời:

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông tại A", có:

$A"B"^2$ + $A"C"^2$ = $B"C"^2$ hay $A"C"^2$ = 16 suy ra A"C" = $sqrt16$ = 4(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông tại A, có:

$AB^2$ + $AC^2$ = $BC^2$ hay $AC^2$ = 64 suy ra AC = $sqrt64$ = 8 (cm).

Xem thêm: Thiên Nhiên Nước Ta Phân Hóa Theo Chiều Bắc, Nguyên Nhân Chủ Yếu Nào Làm Cho

* $Delta $ A"B"C" với $Delta $ ABC, có: $fracA"B"AB$ = $fracA"C"AC$ = $fracB"C"BC$ (Vì $frac36$ = $frac48$ = $frac510$ = $frac12$).