GIẢI TIẾNG ANH 8 TRANG 20

     

1. Complete the passage below with a suitable comparative form of the adjectives provided. (Hoàn thành đoạn văn bên dưới với 1 hình thức so sánh phù hợp của tính từ được cho.)
Bạn đang xem: Giải tiếng anh 8 trang 20

*

Hướng dẫn giải:

0. better

1. higher Giải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn

2. easierGiải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn

4. more exciting Giải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài

5. more convenientGiải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài

6. happier Giải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn

7. more friendly Giải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài

8. fastGiải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh bằng be + as +adj+ as

9. safer Giải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn

10. bestGiải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn

Tạm dịch:

Thỉnh thoảng tôi nghe những người lớn quanh tôi nói rằng tốt hơn là để trẻ lớn lên ở thành phố hơn là ở miền quê. Họ nói rằng thành phố đem đến cho một đứa trẻ nhiều cơ hội hơn về giáo dục cao hơn và dễ tiếp cận đến những cơ sở vật chất tốt hơn. Cuộc sống ở đó thú vị và tiện lợi hơn.

Họ có lẽ đúng, nhưng có một điều mà họ có lẽ không biết. Tôi cảm thấy vui hơn khi ở đây hơn là ở một thành phố ồn ào đông đúc. Người thân ở miền quê thân thiện hơn người thân ở thành phố. Tôi biết mọi cậu con trai trong làng tôi. Cuộc sống ở đây không nhanh như ở trên thành phố và tôi cảm thấy an toàn hơn. Có lẽ nơi tốt nhất để lớn lên là nơi mà bạn cảm thấy như ở nhà.


2. Complete the sentences with suitable comparative forms of adverbs in the box. (Hoàn thành các câu với những hình thức so sánh phù hợp của trạng từ trong khung.)
Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh 9 Unit 2 Looking Back, Unit 2 Lớp 9 Looking Back

*

Hướng dẫn giải:
Xem thêm: Trường Thpt Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Trường Thpt Nguyễn Quang Diêu

3. Finish the sentences below with a suitable comparative form of hard, early, late, fast, well and badly. (Hoàn thành những câu bên dưới với một hình thức so sánh thích hợp của hard, early, late. Fast, well và badly.)