Giải bài toán 9 tập 1 trang 6

     

Hướng dẫn giải bài bác §1. Căn bậc hai, chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài bác giải bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập phần đại số gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Giải bài toán 9 tập 1 trang 6

Lý thuyết

1. Căn bậc nhị số học

Căn bậc hai của số a ko âm là số $x$ làm sao cho (x^2=a)

Định nghĩa:

Với số dương $a$, số (sqrta) được gọi là căn bậc nhị số học tập của $a$.

Số $0$ cũng rất được gọi là căn bậc nhị số học của $0$.

2. So sánh các căn bậc nhì số học

Định lý: Với nhị số a cùng b không âm, ta gồm (a

Dưới đó là phần phía dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học kinh nghiệm cho các bạn tham khảo. Chúng ta hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1

Tìm các căn bậc nhị của từng số sau:

a) $9$; b) (dfrac49); c) $0,25$; d) $2$.

Trả lời:

a) Căn bậc nhì của $9$ là $3$ và $-3$ (vì (3^2 = 9) cùng (left( – 3 ight)^2 = 9))

b) Căn bậc nhị của (dfrac49) là (dfrac23) và ( – dfrac23) (vì (left( displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9) và (left( – displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9))

c) Căn bậc hai của $0,25$ là $0,5$ với $-0,5$ (vì (0,5^2 = 0,25) và (left( – 0,5 ight)^2 = 0,25))

d) Căn bậc hai của $2$ là (sqrt 2 ) và ( – sqrt 2 ) (vì (left( sqrt 2 ight)^2 = 2) và (left( – sqrt 2 ight)^2 = 2))

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc nhị số học của từng số sau:

a) $49$; b) $64$;

c) $81$; d) $1,21$.

Trả lời:

Ta có:

a) (sqrt 49 = 7) vị (7 ge 0) với 72 $= 49$

b) (sqrt 64 = 8) vì (8 ge 0) cùng 82 $= 64$

c) (sqrt 81 = 9) vị (9 ge 0) cùng 92 $= 81$

d) (sqrt 1,21 = 1,1 ) bởi vì (1,1 ge 0) cùng 1,12 $= 1,21$

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1

Tìm những căn bậc nhị của từng số sau

a) (64) ; b) (81) ; c) (1,21).

Trả lời:

Ta có:

a) Căn bậc hai của số (64) là (8) và (-8)

b) Căn bậc nhì của số (81) là (9) với (-9)

c) Căn bậc nhị của số (1,21) là (1,1) và (-1,1)

4. Trả lời thắc mắc 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh

a) $4$ và (sqrt 15 ) ; b) (sqrt 11 ) cùng $3$.

Trả lời:

Ta có:

a) $16 > 15$ đề xuất (sqrt 16 > sqrt 15 ). Vậy $4 >$ (sqrt 15 )

b) $11 > 9$ buộc phải (sqrt 11 > sqrt 9 ). Vậy (sqrt 11 ) $> 3$

5. Trả lời thắc mắc 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số (x) ko âm, biết:

a) (sqrt x>1) ; b) (sqrt x1 Leftrightarrow x>1)

Kết hợp với (x ge 0) ta gồm (x>1) thỏa mãn đề bài.

b) (sqrt xDưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

caodangmo.edu.vn reviews với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài tập phần đại số 9 kèm bài bác giải bỏ ra tiết bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 của bài §1. Căn bậc nhì trong chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài bác 1 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc nhì số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng.

$121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400$.

Bài giải:

Ta có:

(sqrt121) có căn bậc nhị số học tập là (11) (Rightarrow 121) tất cả hai căn bậc hai là (11) với (-11).

(sqrt144) có căn bậc nhị số học là (12) (Rightarrow 144) tất cả hai căn bậc nhị là (12) và (-12).

(sqrt169) tất cả căn bậc hai số học tập là (13) (Rightarrow 169) bao gồm hai căn bậc hai là (13) cùng (-13).

(sqrt225) tất cả căn bậc hai số học tập là (15) (Rightarrow 225) gồm hai căn bậc nhị là (15) cùng (-15).

(sqrt256) tất cả căn bậc nhị số học tập là (16) (Rightarrow 256) bao gồm hai căn bậc nhị là (16) với (-16).

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 1 Trang 50 Sgk Hóa 8, Giải Hóa 8 Bài 13: Phản Ứng Hóa Học

(sqrt324) bao gồm căn bậc nhị số học là (18) (Rightarrow 324 ) tất cả hai căn bậc nhì là (18) cùng (-18).

(sqrt361) bao gồm căn bậc nhì số học tập là (19) (Rightarrow 361) gồm hai căn bậc hai là (19) cùng (-19).

(sqrt400) bao gồm căn bậc nhị số học là (20) (Rightarrow 400 ) có hai căn bậc hai là (20) cùng (-20).

2. Giải bài bác 2 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh:

a) 2 và $sqrt3$ ; b) 6 với $sqrt41$ ; c) 7 với $sqrt47$.

Bài giải:

a) Ta có: (left{ matrix2^2 = 4 hfill cr left( sqrt 3 ight)^2 = 3 hfill cr ight.)

Vì (4>3 Leftrightarrow sqrt4>sqrt3 Leftrightarrow 2>sqrt3).

Vậy (2>sqrt3).

b) Ta có: (left{ matrix6^2 = 36 hfill cr left( sqrt 41 ight)^2 = 41 hfill cr ight.)

Vì (3647 Leftrightarrow sqrt49>sqrt47 Leftrightarrow 7>sqrt47).

Vậy (7>sqrt47).

3. Giải bài xích 3 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Dùng máy vi tính bỏ túi, tính quý hiếm gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân vật dụng 3):

a) $X^2 = 2$; b) $X^2 = 3$;

c) $X^2 = 3,5$; d) $X^2 = 4,12$

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình $X^2$ = a (với a ≥ 0) là những căn bậc hai của a.

Bài giải:

a) Ta có: (x^2 = 2 Leftrightarrow x = pm sqrt 2 )

Tính bằng máy tính ta được: (xapprox pm 1,414)

*

b) Ta có: (x^2 = 3 Leftrightarrow x = pm sqrt 3 )

Tính bằng máy vi tính ta được: ( x approx pm 1,732)

c) Ta có: (x^2 = 3,5 Leftrightarrow x = pm sqrt 3,5 )

Tính bằng máy tính ta được: (x approx pm 1,871)

d) Ta có: (x^2 = 4,12 Leftrightarrow x = pm sqrt 4,12 )

Tính bằng máy tính ta được: (x approx pm 2,030)

4. Giải bài xích 4 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) $sqrtx = 15$; b) 2$sqrtx =14$;

c) $sqrtx

5. Giải bài bác 5 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Đố: Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích s của một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 3,5m cùng chiều dài 14m (h.1).

*

Bài giải:

Gọi (x) là độ nhiều năm hình vuông, (x > 0).

Diện tích của hình vuông vắn là: (x^2 , (m^2))

Diện tích của hình chữ nhật là: (3,5.14 = 49) (m^2).

Theo đề bài, diện tích của hình vuông bằng diện tích của hình chữ nhật, bắt buộc ta có:

( x^2 =49 Leftrightarrow x=pm sqrt 49 Leftrightarrow x = pm 7left( m ight)).

Vì (x > 0) đề nghị (x = 7).

Xem thêm: Điền Dạng Đúng Của Từ Trong Ngoặc, Cho Dạng Đúng Của Từ Trong Ngoặc Lớp 7 Có Đáp An

Vậy độ dài cạnh hình vuông vắn là (7m).

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 9 cùng với giải bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1!