GIẢI BÀI TẬP TOÁN SGK LỚP 9

     

Tóm tắt kiến thức và hướng dẫn Giải bài 8,9,10,11,12,13,14 trang 48 SGK Toán 9 tập 1: Hàm số số 1 – chương 2 đại số cửu tập 1 – Chương 2 Đại.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán sgk lớp 9

1. Định nghĩa:

Hàm số hàng đầu là hàm số được cho bởi bí quyết y = ax + b, trong số ấy a, b là đông đảo số đến trước và a ≠ 0.

2. Tính chất:

Hàm số hàng đầu y = ax + b khẳng định với phần nhiều giá trị của x ở trong R cùng có đặc thù sau:

a) Đồng biến hóa trên R lúc a > 0

b) Nghịch trở nên trên R khi a 2 + 3.

Lời giải bài 8:

a) y = 1 – 5x là một hàm số hàng đầu với a = -5, b = 1. Đó là 1 trong những hàm số nghịch trở thành vì -5 0.


Quảng cáo


d) y = 2x2 + 3 ko phải là 1 trong những hàm số số 1 vì nó không có dạng y = ax + b, cùng với a ≠ 0.

Bài 9. Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm những giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến;

b) Nghịch biến.

Giải: a) Hàm số hàng đầu y = (m – 2)x + 3 đồng đổi thay khi m -2 > 0 ⇔ m > 2;

b) Hàm số số 1 y = (m – 2)x + 3 nghịch biến lúc m -2

Bài 10 trang 48. Một hình chữ nhật có các kích cỡ là 20cm với 30cm. Tín đồ ta sút mỗi kích thước của hình đó đi x (cm) được hình chữ nhật mới bao gồm chu vi là y (cm). Hãy lập phương pháp tính y theo x.

Xem thêm: Tìm 40 Câu Tục Ngữ Ca Dao Tục Ngữ Về Giữ Chữ Tín Câu Hỏi 20002


Quảng cáo


*
*

Khi giảm mỗi kích cỡ x (cm) thì được một hình chữ nhật bao gồm cá kích cỡ là đôi mươi – x (cm) cùng 30 – x (cm). Lúc đó chu vi của hình chữ nhật là y = 2(20 – x + 30 – x) xuất xắc y = 100 – 4x.

Phần luyện tập hàm số bậc nhất

Bài 11. Hãy biểu biễn những điểm sau xung quanh phẳng tọa độ: A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1).

*

Bài 12 trang 48. Cho hàm số số 1 y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Thay x = 1, y =2,5 vào y = ax + 3 ta có: 2,5 = a . 1 +3. Suy ra a = 2,5 – 3 = -0,5.

Hàm số đã cho là y= -0,5x + 3.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tấm Áo Mẹ Vá Năm Xưa, Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa

Bài 13. Với đông đảo giá trị như thế nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số số 1 ?

*
*

Giải: Muốn cho 1 hàm số là hàm số bậc nhất thì nó phải bao gồm dạng y = ax + b, với a ≠ 0. Vày đó:

a) Điều khiếu nại là:√5-m ≠ 0 giỏi 5 – m > 0. Suy ra m

Bài 14. Cho hàm số hàng đầu y = (1 – √5) x – 1.