GIẢI BÀI TẬP HÓA 11 BÀI 35

     

Hướng dẫn giải Hóa 11 bài Benzen và Đồng Đẳng - một vài Hidrocacbon Thơm không giống - Hãy cùng caodangmo.edu.vn Giáo Dục mày mò cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 159, 160, 161 trong sách giáo khoa.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 35


Bài 13 trang 161 SGK Hóa 11

Từ etilen cùng benzen, tổng hòa hợp được stiren theo sơ đồ:

a. Viết những phương trình hoá học thực hiện sự chuyển đổi trên?

b. Tính trọng lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu công suất của quy trình là 78%.


Bài 11 trang 160 SGK Hóa 11

Khi bóc hiđro của 66,25 kilogam etylbenzen chiếm được 52,00 kilogam stiren. Thực hiện phản ứng trùng hợp toàn cục lượng stiren này thu được các thành phần hỗn hợp A tất cả polistiren cùng phần stiren không tham gia phản ứng. Biết 5,20 gam A vừa đủ làm mất đi màu của 60,00 ml hỗn hợp brom 0,15M.

a. Tính công suất của phản ứng bóc hiđro của etylbenzen.

b. Tính trọng lượng stiren đang trùng hợp.

c. Polistren bao gồm phân tử khối trung bình bởi 3,12.105. Tính hệ số trùng hòa hợp trung bình của polime.


Bài 10 trang 160 SGK Hóa 11

Trình bày phương pháp hoá học rành mạch 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoá học sẽ dùng.


Bài 9 trang 160 SGK Hóa 11

Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học tập của stiren với:

a. H2O( xúc tác H2SO4)

b. HBr

c. H2(theo tỉ trọng mol 1:1, xúc tác Ni)


Bài 8 trang 160 SGK Hóa 11

So sánh đặc thù hoá học tập của etylbenzen cùng với stiren, viết phương trình hoá học của làm phản ứng nhằm minh hoạ.

Xem thêm: Các Tính Chất Của Hình Chữ Nhật : Định Nghĩa, Tính Chất Và Bài Tập


Bài 7 trang 160 SGK Hóa 11

Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3đặc bao gồm xúc tác H2SO4đặc để điều chế nitrobenzen. Tính trọng lượng nitrobenzen thu được khi sử dụng 1,00 tấn benzen với công suất 78,0%.


Bài 6 trang 160 SGK Hóa 11

Đánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo mẫu mã sau:

*


Bài 5 trang 160 SGK Hóa 11

Hiđrocacbon X là hóa học lỏng tất cả tỉ khối khá so với ko khí bởi 3,17. Đốt cháy trọn vẹn thu được CO2có trọng lượng bằng 4,28 lần trọng lượng của nước. Ở ánh nắng mặt trời thường, X không làm mất đi màu hỗn hợp brom; khi đun nóng, X làm mất màu KMnO4.

a. Tìm phương pháp phân tử cùng viết công thức cấu tạo của X?

b. Viết phương trình hoá học của phản nghịch ứng giữa X với H2(xúc tác Ni, đun nóng), cùng với brom (có phương diện bột Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3và axit H2SO4đậm đặc.


Bài 4 trang 160 SGK Hóa 11

Trình bày phương thức hoá học phân biệt những chất: benzen, hex-1-en cùng toluen. Viết phương trình hoá học của những phản ứng vẫn dùng


Bài 3 trang 159 SGK Hóa 11

Viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra trong những trường thích hợp sau:

a. Toluen chức năng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b. Đun lạnh benzen với hỗn hợp HNO3đặc cùng H2SO4đặc.


Bài 2 trang 159 SGK Hóa 11

Toluen với benzen cùng phản ứng được với chất nào sau đây: (1) hỗn hợp brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hiđro tất cả xúc tác Ni, đun nóng; (4)Br2có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của những phương trình xảy ra.


Bài 12 trang 161 SGK Hóa 11

Trình bày cách đơn giản để thu được naphtalen trong sáng từ hỗn hợp naphtalen có lẫn tạp hóa học không rã trong nước và không phai hơi.

Xem thêm: Hãy So Sánh Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Đạo Đức Và Pháp Luật Và Đạo Đức


Bài 1 trang 159 SGK Hóa 11

Ứng với bí quyết phân tử C8H10có từng nào đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2 ;

B. 3

C. 4 ;

D. 5


*

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin tòa soạn : 028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357