DÙNG HẠT PROTON BẮN VÀO HẠT NHÂN LI ĐỨNG YÊN

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Người ta dùng hạt proton bắn vào phân tử nhân Li 3 7 đứng yên ổn để tạo ra phản ứng: phường + Li 3 7 → 2 α  → 2α. Biết phản nghịch ứng bên trên là bội phản ứng tỏa tích điện và nhì hạt α tạo nên thành gồm cùng hễ năng. Lấy cân nặng các hạt nhân theo đơn vị chức năng u ngay sát đúng ngay số khối của chúng. Góc φ thân hướng chuyển động của những hạt α tất cả thể

A.

Bạn đang xem: Dùng hạt proton bắn vào hạt nhân li đứng yên

có mức giá trị bất kì.

B. bằng 60 0

C. bởi 160 0

D. bởi 120 0


*


Người ta sử dụng hạt proton phun vào hạt nhân L 3 7 i , để gây nên phản ứng H 1 1 + L 3 7 i → 2 α . Biết bội nghịch ứng tỏa tích điện và nhì hạt α bao gồm cùng rượu cồn năng. Lấy cân nặng các phân tử theo đơn vị chức năng u gần bằng số khối của chúng. Góc φ  tạo vày hướng của các hạt α  có thể là:

A. có mức giá trị bất kì

B. 60 0

C. 160 0

D. 120 0


Người ta dùng hạt proton phun vào hạt nhân L 7 3 i đứng yên, để tạo ra phản ứng phường 1 1 + L 3 7 i → 2 α . Biết bội nghịch ứng tỏa năng lượng và nhị hạt α tất cả cùng hễ năng. Lấy trọng lượng các hạt theo đơn vị u gần ngay số khối của chúng. Góc tạo bởi vì hướng của những hạt α rất có thể là

A. 120 °

B.  140 °

C. 60 °

D. có giá trị bất kì


Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân L 3 7 i  đứng yên, để tạo ra phản ứng L 3 7 i + p. 1 1 → 2 α . Biết bội phản ứng tỏa năng lượng và nhị hạt α bao gồm cùng đụng năng. Lấy cân nặng các hạt theo đơn vị u gần thông qua số khối của chúng. Góc tạo vì chưng hướng của các hạt α rất có thể là

A.  60 ∘

B.

Xem thêm: Star - Daisy Is _______ Social Media

  140 ∘

C. có giá trị bất kì

D. 120 ∘


Người ta sử dụng hạt proton phun vào hạt nhân L 3 7 i  đứng yên, để tạo ra phản ứng p 1 1 + L 3 7 i → 2 α . Biết bội phản ứng tỏa năng lượng và nhì hạt α gồm cùng rượu cồn năng. Lấy trọng lượng các hạt theo đơn vị u gần thông qua số khối của chúng. Góc tạo bởi hướng của những hạt α rất có thể là

A. có mức giá trị bất kì

B. 60 ∘

C. 120 ∘

D. 140 ∘


Người ta dùng hạt proton phun vào phân tử nhân 3 7 L i đứng yên, để gây nên phản ứng 1 1 phường + 3 7 L i → 2 α . Biết bội phản ứng tỏa năng lượng và nhị hạt α bao gồm cùng cồn năng. Lấy cân nặng các hạt theo đơn vị chức năng u gần bằng số khối của chúng. Góc tạo do hướng của các hạt α hoàn toàn có thể là

A. có mức giá trị bất kì

B. 140 °

C. 60 °

D. 120 °


Người ta dùng hạt proton phun vào phân tử nhân L 3 7 i đứng yên tạo ra phản ứng. Phường + L 3 7 i → 2 α . Biết bội nghịch ứng tỏa tích điện và nhị hạt α có cùng đụng năng. Mang gần đúng trọng lượng các hạt theo số khối của chúng. Góc φ tạo do hướng của các hạt  α  có thể là.

Xem thêm: Biết Tha Thứ Là Món Quà Vô Giá Của Con Người Hãy Trình Bày S

A. 90 °

B. 60 °

C. 150 °

D. 120 °


Người ta cần sử dụng hạt proton bắn vào phân tử nhân L 3 7 i đứng yên tạo ra phản ứng. P + L 3 7 i → 2 α . Biết phản ứng tỏa năng lượng và nhị hạt α bao gồm cùng rượu cồn năng. Rước gần đúng trọng lượng các phân tử theo số khối của chúng. Góc ip tạo vì chưng hướng của những hạt α hoàn toàn có thể là.

A. 90 độ

B. 60 độ

C. 150 độ

D. 120 độ


Dùng proton bắn vào hạt nhân B 4 9 e đứng yên gây nên phản ứng  phường + B 4 9 e → α + L 3 6 i . Phản ứng này lan ra năng lượng bằng W = 2,1MeV. Hạt nhân  L 3 6 i cùng hạt  α cất cánh ra với các động năng theo thứ tự là 3,58MeV cùng 4MeV. Lầy ngay sát đúng khối lượng các phân tử nhân, tính theo đơn vị chức năng u, thông qua số khối. Góc giữa những hướng hoạt động của hạt  α với hạt Li ngay gần bằng

A. 45 0

B. 150 0

C. 75 0

D. 120 0


Dùng proton phun vào phân tử nhân B 4 9 e  đứng yên gây nên phản ứng: p. + B 4 9 e → α + L 3 6 i . Bội nghịch ứng này tỏa năng lượng bằng W = 2 , 1 M e V . Phân tử nhân L 3 6 i  và hạt α  bay ra với các động năng theo thứ tự là 3,58 MeV với 4 MeV. đem gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị chức năng u, thông qua số khối. Góc giữa các hướng chuyển động của hạt  α và hạt Li gần bằng: