DUNG DỊCH X CHỨA CÁC ION

     

Chia X thành 2 phần bằng nhau nên những lúc tính được một trong những phần chúng ta đề nghị nhân đôi để tính m.
Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion

Trộn 100 ml dung dịch gồm pH = 1 gồm HCl với HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH nồng độ a mol/l chiếm được 200 ml dung dịch có pH = 12. Quý giá của a là


Trộn 50 ml hỗn hợp HCl 0,12M cùng với 50 ml hỗn hợp NaOH 0,1M thu được hỗn hợp X. PH dung dịch X là?


Cho 10 ml hỗn hợp HCl có pH = 3. Nên thêm vào dung dịch này từng nào ml nước để thu được dung dịch có pH = 4.


Cho hỗn hợp X đựng 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+

- Nếu đến dung dịch X công dụng với dung dịch AgNO3 dư thì chiếm được 86,1 gam kết tủa

- Nếu đến 850 ml dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp X thì trọng lượng kết tủa thu được là :


Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 xM cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH bao gồm pH =12 thu được dung dịch Z có pH = 2. Giá trị x là


Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm H2SO4 0,05M cùng HCl với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp X. Dung dịch bao gồm pH là


Dung dịch E chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl- trong các số ấy số mol của Cl- gấp hai số mol của ion Na+. Cho một nửa dung dịch E làm phản ứng với dd NaOH dư nhận được 4g kết tủa. Cho một nửa dd E còn sót lại phản ứng cùng với dd Ca(OH)2 dư nhận được 5g kết tủa. Khía cạnh khác, nếu hâm nóng đến cạn hỗn hợp E chiếm được m gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là:


Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp tất cả H2SO4 0,005M cùng HCl 0,01M với 200ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaOH 0,001M với Ba(OH)2 0,0005M thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X bao gồm pH là:
Xem thêm: Công Thức Tính Vận Tốc Xuôi Dòng Ngược Dòng, Lý Thuyết Chuyển Động Trên Dòng Nước Toán 5

Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; cùng H3PO4 0,1M với mọi thể tích cân nhau thu được hỗn hợp X. Để trung hòa 300 ml hỗn hợp X buộc phải vừa đủ V ml hỗn hợp Y tất cả NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Cực hiếm của V là


Dung dịch X đựng m gam 3 ion : Mg2+, NH4+, SO42-. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho chức năng với hỗn hợp KOH thu được 5,8g kết tủa. Phần 2 làm cho nóng với dung dịch NaOH dư chiếm được 3,36 lit khí (dktc). Quý hiếm của m là :


Dung dịch X có chứa Al3+ 0,1 mol; Fe2+ 0,15 mol; Na+ 0,2 mol; SO42- a mol với Cl- b mol. Cô cạn dung dịch thu được 51,6 gam chất rắn khan. Vậy cực hiếm của a, b tương xứng là:


Trộn hỗn hợp X đựng OH- (0,17 mol), Na+ ( 0,02 mol) với Ba2+ với dung dịch Y cất CO32- ( 0,03 mol), Na+ (0,1 mol) cùng HCO3- nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Một dung dịch X tất cả 0,01 mol K+; 002 mol HCO3- với a mol ion Y (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước). Ion Y và quý giá của a là


Thể tích dung dịch X cất đồng thời nhì bazo NaOH 1,5M cùng KOH 1M cần dùng để trung hòa 200 ml hỗn hợp Y chứa tất cả hổn hợp HCl 0,1M cùng H2SO4 0,2M là


Cho siêu từ từ 0,2 lít dung dịch HCl 1M vào 0,2 lít dung dịch các thành phần hỗn hợp KOH 0,5M, K2CO3 0,4M mang lại phản ứng trả toàn, chiếm được x lít khí sinh hoạt đktc. Giá trị của x là:
Xem thêm: Người Bị Bệnh Tiểu Đường Kiêng Ăn Gì Và Nên Kiêng Gì? Đái Tháo Đường: Nên Ăn Gì Và Không Nên Ăn Gì

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam