DUNG DỊCH THU ĐƯỢC KHI TRỘN LẪN 200ML

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1, Tính số mol NaCl chiếm được khi trộn lẫn 200ml hỗn hợp NaCl 0,1M với hỗn hợp NaCl 0,15M ?

2, trộn lẫn N2 với O2 theo tỉ trọng số mol tương xứng là 1:3 nhận được 8,96 lít tất cả hổn hợp khí ( sống đktc ). Tính số mol từng khí ?

- góp mình với! Please! -


*

Bài 2: Tính độ đậm đặc mol/l của những ion vào dd sau

a/ Dd thu được khi xáo trộn 150 ml hỗn hợp CaCl2 0,5M cùng với 50 ml hỗn hợp NaCl 2M.

Bạn đang xem: Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200ml

b/ dd thu được khi hòa hợp 1,6g Fe2(SO4)3 và 6,96g K2SO4 vào nước và để được 1,5 lít dung dịch.


*

a, (left=dfrac0,15.0,50,15+0,05=0,375M)

(left=dfrac0,05.20,15+0,05=0,5M)

(left=dfrac0,15.2.0,5+0,05.20,15+0,05=1,25M)


b, (left=dfracdfrac2.1,64001,5approx0,005M)

(left=dfracdfrac2.6,961741,5approx0,053M)

(left=dfracdfrac3.1,6400+dfrac6,961741,5approx0,035M)


Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X tất cả Cu cùng Ag (tỉ lệ số mol khớp ứng 4 : 1) vào 30ml dung dịch bao gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khoản thời gian các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn a mol NO bên trên với 0,1 mol O2 thu được tất cả hổn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y công dụng với H2O, thu được 150ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1


Trộn 0,54 gam bột nhôm với hỗn hợp tất cả bột sắt 2 O 3 với CuO rồi triển khai phản ứng nhiệt độ nhôm thu được các thành phần hỗn hợp A. Hòa tan hoàn toàn A trong hỗn hợp HNO 3 thu được tất cả hổn hợp khí gồm NO với NO 2 bao gồm tỉ lệ số mol tương ứng là một trong : 3. Thể tích khí NO (ở đktc) là

A. 0,224 lít

B. 0,672 lít

C. 0,075 lít

D. 0,025 lít.


Trộn 0,54 gam bột nhôm với lếu hợp gồm bột Fe2O3 và CuO rồi thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm, thu được các thành phần hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp khí tất cả NO cùng NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 trong : 3. Thể tích khí NO (ở đktc) là

A. 0,025 lít

B. 0,224 lít

C. 0,672 lít

D. 0,075 lít


Hỗn phù hợp X có 2 amin bậc một, tất cả tỉ lệ số mol là một trong : 2. Dung dịch cất 1,08 gam X làm phản ứng hoàn toản với 400 ml dung dịch HC1 0,1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol X bằng O2, nhận được H2O, CO2 bao gồm tổng khối lượng là m gam cùng 1,344 lít khí N2 (đktc). Quý hiếm của m là

A. 8,08

B. 8,28

C.

Xem thêm: Cô Ơi Cô Cô Đừng Đi Lấy Chồng Về Tây Đô, Cô Ơi Cô Đừng Đi Lấy Chồng

8,42

D. 8,84


Cho 1,82 gam tất cả hổn hợp bột X bao gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương xứng 4:1) vào 30 ml dung dịch có H2SO4 0,5M cùng HNO3 2M, sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO bên trên với 0,1 mol O2 thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tính năng với H2O, thu được 150 ml dung dịch tất cả pH = z. Quý giá của z là:

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.


Cho 1,82 gam tất cả hổn hợp bột X tất cả Cu với Ag (tỉ lệ số mol tương xứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch tất cả H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO bên trên với 0,1 mol O2 thu được tất cả hổn hợp khí Y. Cho tổng thể Y tính năng với H2O, thu được 150 ml dung dịch tất cả pH = z. Cực hiếm của z là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D.

Xem thêm: Trường Thpt Hồng Quang Hải Dương, Đoàn Trường Thpt Hồng Quang

1.


Gọi x = nAg → nCu = 4x → 64.4x + 108x = 1,82 → x = 0,005

nH2SO4 = 0,015 mol; nHNO3 = 0,06 mol → nH+ = 0,09 mol; nNO3- = 0,06 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 0,02 → 0 , 04 3

3Ag + 4H+ + NO3- → 3Ag+ + NO + 2H2O 0,005 → 0 , 005 3

→ a = 0 , 04 3 + 0 , 005 3 = 0,015 mol

4NO + 3O2 + 2H2O → 4HNO3

(0,015) (0,1) → 0,015 mol

= = 0,015/0,15 = 0,1M → z = pH = -lg(0,1) = 1

Đáp án D


Cho 1,82 gam tất cả hổn hợp bột X có Cu cùng Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch tất cả H2SO4 0,5M cùng HNO3 2M, sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO bên trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho tổng thể Y chức năng với H2O, thu được 150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là