Định luật phân li độc lập

     

I. TỔNG HỢP KIẾN THỨC QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP

1. Phân tích lai hai tính trạng

a. Thí nghiệm:lai 2 cây đậu Hà Lan thuần chủng khác biệt về tính trạng màu hạt và làm ra hạt

Pt/c: ♀(♂) hạt vàng, trơn tru x♂(♀) hạt xanh, nhăn

F1 : 100% hạt vàng, trơn

F1tự thụ phấn

F2: 315 hạt vàng, trơn tuột : 108 hạt vàng, nhăn : 101 phân tử xanh, trơn: 32 phân tử xanh, nhăn

F2 ~9 vàng, trơn tru : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn: 1 hạt xanh, nhăn.

Bạn đang xem: định luật phân li độc lập

b. Phân tích kết quả

- Phân tích phần trăm phân ly từng cặp tính trạng riêng rẽ rẽ sinh sống F2:

Về tính trạng color hạt: Hạt đá quý : hạt xanh~3:1.Về tính trạng vỏ hạt: phân tử trơn : hạt nhăn~3:1.

=>từng tính trạng phần nhiều phân ly theo tỷ lệ~3 trội : 1 lặn.

- Menđen cần sử dụng quy luật xác suất để tính tỷ lệ mỗi kiểu hình ngơi nghỉ F2, ông thấy phần trăm xuât hiện mỗi hình dáng hình ngơi nghỉ F2bằng tích xác suất của những tính trạng chế tác thành vẻ bên ngoài hình đó:

F2: (3 quà : 1 xanh) (3 trơn tru : 1 nhăn) = 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn: 1 hạt xanh, nhăn.

- Menđen giới thiệu giả thuyết về sự việc phân ly cùng tổ hợp của các cặp yếu tố di truyền giỏi giao tử thuần khiết.

c. Quy chế độ phân ly độc lập

- Nội dung: “Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân ly độc lập trong quy trình hình thành giao tử.”

- cam kết hiệu alen A mức sử dụng hạt vàng, a cơ chế hạt xanh; B mức sử dụng hạt trơn, b luật pháp hạt nhăn. Ta gồm sơ thiết bị lai:

Pt/c: ♀(♂) AABB (Hạt vàng, trơn) x ♂(♀) aabb (Hạt xanh, nhăn)

F1 : AaBb (100% phân tử vàng, trơn)

GF1AB, Ab, aB, ab

F2: khung Penet

GF1

♂ (frac14) AB

♂ (frac14) Ab

♂ (frac14) aB

♂ (frac14) ab

♀ (frac14) AB

(frac116) AABB

(frac116) AABb

(frac116) AaBB

(frac116) AaBb

♀ (frac14) Ab

(frac116) AABb

(frac116) AAbb

(frac116) AaBb

(frac116) Aabb

♀ (frac14) aB

(frac116) AaBB

(frac116) AaBb

(frac116) aaBB

(frac116) aaBb

♀ (frac14)ab

(frac116) AaBb

(frac116) Aabb

(frac116) aaBb

(frac116) aabb

=> phần trăm phân ly thứ hạng hình F2:

9/16 vàng, suôn sẻ (A-B-) : 3/16 vàng, nhăn (A-bb) : 3/16 xanh, trơn tuột (aaB-) : 1/16 xanh, nhăn (aabb).

=> Về thực chất, phép lai 2 tính trạng được xem là hai phép lai 1 tính trạng diễn ra tự do và thuộc lúc.

2. đại lý tế bào học của quy phương pháp phân ly độc lập

- những gen quy định những tính trạng không giống nhau nằm trên những cặp NST tương đồng khác nhau thì khi bớt phân chế tạo giao tử, các cặp NST tương đồng phân aly độc lập, dẫn đến việc phân ly độc lập của các cặp alen.

- Như vậy:

Sự phân ly hòa bình và tổng hợp tự bởi của 2 cặp alen dị hòa hợp Aa cùng Bb của F1tạo ra 4 các loại giao tử có tỷ lệ ngang nhau: AB = Ab = aB = ab = 1/4.Sự phối kết hợp ngẫu nhiên giữa 4 loại giao tử ♂ cùng 4 một số loại giao tử ♀ tạo ra 16 tổ hợp giao tử (16 kiểu phối hợp giao tử ♂ và giao tử ♀)=>hình thành 4 loại kiểu hình với tỷ lệ: 9A-B- : 3A-bb : 3 aaB- : 1aabb.

Xem thêm: Hoà Tan 7 8 Gam Hỗn Hợp Al Và Mg Trong Dung DịCh Hcl Dư

*
*

3. Điều khiếu nại nghiệm đúng và cách làm tổng quát

a. Điều khiếu nại nghiệm đúng của quy điều khoản phân ly độc lập

- cha mẹ thuần chủng về cặp tính trạng tương phản lấy lai.

- mỗi tính trạng do một cặp ren quy định, những cặp gene nằm trên những cặp NST tương đồng khác nhau, tác động ảnh hưởng riêng rẽ, trội hoàn toàn.

- số lượng cá thể nhận được của phép lai đầy đủ lớn.

b. Công thức tổng quát

- Phép lai 1 tính trạng: F2phân ly đến 2 = 21loại vẻ bên ngoài hình theo tỷ lệ : 3:1 = (3:1)1

- Phép lai 2 tính trạng: F2phân ly đến 4 = 22loại hình dạng hình theo tỷ lệ : 9:3:3:1 = (3:1)2

- Phép lai các tính trạng:

Số cặp ren dị phù hợp ở F1

Số các loại giao tử của F1

Số dạng hình hợp tử sinh sống F2

Số loại kiểu hình làm việc F2

Tỷ lệ phân ly giao diện hìnhở F2

Số các loại kiểu gen ở F2

Tỷ lệ phân ly giao diện genở F2

1

21

41

21

(3:1)1

31

(1:2:1)1

2

22

42

22

(3:1)2

32

(1:2:1)2

3

23

43

23

(3:1)3

33

(1:2:1)3

n

2n

4n

2n

(3:1)n

3n

(1:2:1)n

4. Ý nghĩa của quy nguyên lý phân ly độc lập

- nếu như biết được những gen quy định các tính trạng nào đó phân ly độc lập thì rất có thể dự đoán được hiệu quả phân ly loại hình sinh hoạt đời sau.

- Trong tạo thành hữu tính, khi các cặp alen phân ly độc lập sẽ sản xuất ra một số trong những lượng rất cao các loại giao tử. Sự phối kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong quá trình thụ tinh tạo thành vô số biến dạng tổ hợp=>đây chính là nguồn nguyên liệu của tiến hóa và chọn giống.

II. CÔNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

1. Khẳng định loại giao tử

a. Xác minh số giao tử

- Một tế bào sinh dục đực khi sút phân tạo ra hai một số loại giao tử

- Một tế bào sinh dục cái giảm phân tạo ra 1 tế bào trứng

- Một khung người dị thích hợp n cặp gen, các gen nằm trên các NST khác biệt thì bớt phân sẽ khởi tạo ra về tối đa 2n nhiều loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau.

- lấy một ví dụ 1:

Kiểu gen Aa có 1 cặp dị hợp=> 21= 2 nhiều loại giao tử là A, aKiểu ren AaBbDd tất cả 3 cặp dị hợp=>23= 8 các loại giao tửKiểu ren AabbDdeeff có 2 cặp dị hợp=>22= 4 một số loại giao tử

b. Cách khẳng định các giao tử của thể dị hợp

- xác định thành phần những giao tử của thể dị hợp bằng phương pháp vẽ sơ vật dụng lưỡng phân , mỗi alen xếp về một nhánh , giao tử là tổng những alen của từng nhánh (tính từ cội lên ngọn)

- ví dụ 2 : xác định các loại giao tử của bao gồm kiểu ren AABbDDEe cùng AaBbDdEe:

*
*

c.Xác định tỉ lệ thành phần giao tử được sinh sản ra

- trong điểu kiện những gen phân li chủ quyền với nhau thì tỉ trọng mỗi nhiều loại giao tử bởi tích tỉ lệ của các alen có trong giao tử đó.

Xem thêm: Danh Ngôn Có Câu Chỉ Có Và … Mới Có Thể Nâng Chúng Ta Lên Những

- Ví dụ3: khung người có vẻ bên ngoài gen AaBbccDd bớt phân bình thường không xảy ra đột biến. Không phải viết sơ đồ dùng lai, hãy xác địnhtỉ lệ loại giao tử abcd ?

Tỉ lệ giao tử a của cặp ren Aa là(frac12)Tỉ lệ giao tử b của cặp gene Bb là(frac12)Tỉ lệ giao tử c của cặp gen cc là 1Tỉ lệ giao tử d của cặp gen Dd là(frac12)

=>Tỉ lệ giao tử abcd là(frac12cdotfrac12cdot1cdotfrac12=frac18)

2. Tính số tổng hợp – vẻ bên ngoài gen – hình dáng hình ở cầm hệ lai

a. Số phong cách tổ hợp:

Số kiểu tổng hợp = số giao tử đực * số giao tử cái

- Lưuý:Khi biết số loại tổ hợpàbiết số một số loại giao tử đực, giao tử cáicó thể suy ra số cặp ren dị phù hợp trong hình dạng gen của phụ thân hoặc mẹ hoặc ngược lai

- ví dụ như 4: Xét phép lai ♂AaBbDDEe x ♀AabbDdee

Xác định số giao tử đực với giao tử loại trong phép laiỞ đời con bao gồm bao nhiêu kiểu tổ hợp ở đời con

Hướng dẫn giải

- AaBbDDEe bao gồm 3 cặp gen dị hợp, 1 cặpgen đồng phù hợp => có số giao diện giao tử là 23= 8

- AabbDdee bao gồm 2 cặp gene dị hợp, 2 cặpgen đồng hòa hợp => bao gồm số hình dạng giao tử là 22 = 4

=> Số kiểu tổ hợp ở đời con là 8*4 = 32 kiểu

b. Số loại kiểu hình với số một số loại kiểu gen

- vào điểu kiện những gen phân li chủ quyền thì ở đời con:

Số một số loại kiểu gen bằng tích số một số loại kiểu ren của từng cặp genSố nhiều loại kiểu hình bằng tích số các loại kiểu hình của các cặp tính trạng

Ví dụ 5: cho biế từng tính trạng bởi vì một đẳng cấp gen hiện tượng trong đóA hiện tượng hạt vànga lý lẽ hạt xanh, B chế độ hạt trơn cùng b phép tắc hạt nhắn, D pháp luật thân cao d chính sách thân thấp. Xét phép lai có AabbDd x AaBbdd cho bao nhiêu kiểu gen và kiểu hình ngơi nghỉ đời con.