ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH LỚP 4

     

Toán lớp 4 để tính rồi tính là dạng bài tập thống kê giám sát của những phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Thuộc caodangmo.edu.vn học việc này nhé!Hôm ni caodangmo.edu.vn đang hướng dẫn những em học bài bác toán lớp 4 để tính rồi tính. Thuộc giải những bài tập vận dụng và các bài tập thực hành thực tế để củng nạm kiến thức.

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính lớp 4

1. Hướng dẫn bài xích tập toán lớp 4 để tính rồi tính

1.1. Ví dụ 1: Đặt tính với tính cùng với phép nhân.

*

Thực hiện phép nhân theo thứ tự từ yêu cầu qua trái ta có:

2 nhân 4 bởi 8, viết 8

2 nhân 2 bởi 4, viết 4

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

4 nhân 4 bằng 16, viết 6 (dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bởi 4, viết 4

1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

1 nhân 1 bởi 1, viết 1

Hạ 8

6 cùng 4 bởi 10, viết 0 nhớ 1

2 cùng 9 bởi 11, 11 cộng 4 bằng 15, thêm 1 bằng 16, viết 6 nhớ 1

4 cộng 2 bởi 6, thêm một bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

248 được call là tích riêng đồ vật nhất

496 được call là tích riêng đồ vật hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột đối với tích riêng đồ vật nhất. Vì đấy là 496 chục

124 được điện thoại tư vấn là tích riêng sản phẩm ba. Tích riêng sản phẩm công nghệ 3 được viết lùi sang phía bên trái một cột đối với tích riêng vật dụng 2. Vì đấy là 124 trăm.

1.2. Ví dụ như 2: Đặt tính rồi tính với phép chia.

*

Chia theo máy tự trường đoản cú trái qua phải. Quá trình lần lượt: phép chia - phép nhân - phép trừ. Ta có:

144 phân chia 17 bằng 8, viết 8

8 nhân 17 bởi 136, 144 trừ 136 bằng 8

Hạ 5 được 85, 85 phân tách 17 bởi 5

5 nhân 17 bởi 85, 85 trừ 85 bởi 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép phân chia hết

1.3. Lấy ví dụ như 3: Đặt tính rồi tính với phép cộng.

Quy tắc: ao ước cộng nhì số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng kia làm thế nào cho các chữ số ở cùng một hàng để thẳng cột cùng với nhau.

- Cộng những chữ số làm việc từng mặt hàng theo lắp thêm tự từ nên sang trái, tức là từ hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, …

*

Thực hiện tại phép tính theo phép tắc ta có:

1.4. Lấy ví dụ 4: Đặt tính rồi tính với phép trừ.

Xem thêm: Penthouses Cuộc Chiến Thượng Lưu 8 : Shim Soo Ryeon Bị Đổ Tội Sát Hại Logan Lee

*

Quy tắc: hy vọng trừ hai số tự nhiên và thoải mái ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm thế nào cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số làm việc từng sản phẩm theo máy tự từ nên sang trái, tức là từ hàng đơn vị chức năng đến hàng chục, mặt hàng trăm, sản phẩm nghìn, …

2. Bài bác tập vận dụng

2.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép trừ

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ không nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính với phép trừ gồm nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của phép cộng

Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng không nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng tất cả nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài xích giải

Bài 1:

Thực hiện phép tính theo lắp thêm tự từ đề xuất qua trái ta có:

*

2 nhân 3 bởi 6, viết 6

2 nhân 5 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

2 nhân 2 bởi 4 thêm một bằng 5,viết 5

7 nhân 3 bởi 21, viết 1 (dưới số 0) nhớ 2

7 nhân 5 bởi 35 thêm 2 bởi 37, viết 7 lưu giữ 3

7 nhân 2 bằng 14 thêm 3 bằng 17, viết 17

1 nhân bằng 3, viết 3

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

Hạ 6

0 cộng 1 bằng 1, viết 1

5 cùng 7 bởi 12, cùng 3 bởi 15, viết 5 ghi nhớ 1

7 cùng 5 bởi 12 thêm 1 bằng 13, viết 3 lưu giữ 1

1 cộng 2 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

*

0 nhân 146 bằng 06 nhân 6 bởi 36, viết 6 ghi nhớ 3

6 nhân 4 bởi 24 thêm 3 bằng 27, viết 7 nhớ 2

6 nhân 1 bằng 6 thêm 2 bởi 8, viết 8

1 nhân 146 bằng 146Hạ 6

7 cộng 6 bởi 13, viết 3 lưu giữ 1

8 cộng 4 bằng 12 thêm một bằng 13, viết 3 lưu giữ 1

Hạ 1 thêm một bằng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

*

4 nhân 6 bởi 24, viết 4 lưu giữ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bởi 18, viết 18

1 nhân 46 bằng 46Hạ 4

8 cộng 6 bằng 14, viết 4 ghi nhớ 1

1 cộng 4 bằng 5 lưu giữ 1 bằng 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644

*

5 nhân 35 bằng 5,viết 5 nhớ 3

5 nhân 3 bằng 15 thêm 3 bởi 18, viết 8 lưu giữ 1

5 nhân 8 bằng 40 thêm một bằng 41, viết 1 ghi nhớ 4

5 nhân 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9, viết 9

2 nhân 7 bởi 14, viết 4 (dưới số 8) ghi nhớ 1

2 nhân 3 bởi 6 thêm một bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bởi 16, viết 6 lưu giữ 1

2 nhân 1 bởi 2 thêm 1 bằng 3, viết 3

7 nhân 7 bằng 49, viết 9 (dưới số 4) nhớ 4

7 nhân 3 bằng 21 thêm 4 bằng 25, viết 5 ghi nhớ 2

7 nhân 8 bằng 56, viết 6 nhớ 5

7 nhân 1 bởi 7 thêm 5 bởi 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

*

3 nhân 8 bằng 24, viết 4 lưu giữ 23 nhân 4 bởi 12 thêm 2 bởi 14,viết 4 nhớ 13 nhân 8 bằng 24 thêm một bằng 25, viết 5 nhớ 23 nhân 7 bằng 21 thêm 2 bởi 23, viết 3 ghi nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bởi 14, viết 4 lưu giữ 13 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện nay phép phân chia ta có:

*

12 phân chia 9 bằng 1, viết 1

1 nhân 9 bởi 9, 12 trừ 9 bằng 3

Hạ 5 được 35 phân tách 9 bằng 3,viết 3

3 nhân 9 bằng 27, 35 trừ 27 bởi 8

Hạ 4 được 84 phân chia 9 bằng 9, viết 9

9 nhân 9 bằng 81, 84 trừ 81 bởi 3

Hạ 6 được 36 chia 9 bằng 4, viết 4

4 nhân 9 bằng 36, 36 trừ 36 bởi 0

Hạ 2, 2 không chia hết cho 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

*

50 phân chia 6 bằng 8, viết 8

8 nhân 6 bằng 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 5 được 25 phân chia 6 bởi 4,viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bởi 1

Hạ 6 được 16 phân tách 6 bởi 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bằng 4

Hạ 2 được 42 chia 6 bởi 7, viết 7

7 nhân 6 bởi 42, 42 trừ 42 bằng 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

*

247 phân tách 36 bởi 6, viết 6

6 nhân 36 bằng 216, 247 trừ 216 bằng 31

Hạ 5 được 315 chia 36 bằng 8, viết 8

8 nhân 36 bởi 288, 315 trừ 288 bởi 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

*

371 chia 99 bằng 3, viết 3

3 nhân 99 bởi 297, 371 trừ 297 bằng 74

Hạ 2 được 742 chia 99 bởi 7, viết 7

7 nhân 99 bởi 693, 742 trừ 693 bởi 49

Hạ 5 được 495 phân chia 99 bởi 5, viết 5

5 nhân 99 bởi 495, 495 trừ 495 bởi 0

Vậy 37125 : 99 = 375

*

437 phân chia 175 bằng 2, viết 2

2 nhân 175 bởi 350, 437 trừ 350 bởi 87

Hạ 5 được 875 phân chia 175 bằng 5, viết 5

5 nhân 175 bằng 875, 875 trừ 875 bằng 0

Vậy 4375 : 175 = 25

*

736 phân tách 416 bằng 1, viết 1

1 nhân 416 bởi 416, 736 trừ 416 bởi 320

Hạ 4 được 3204 phân tách 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bởi 2912, 3204 trừ 2912 bằng 292

Hạ 5 được 2925 phân tách 416 bởi 7, viết 7

7 nhân 416 bởi 2912, 2925 trừ 2912 bởi 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

*

800 chia 160 bằng 5, viết 5

5 nhân 160 bởi 800, 800 trừ 800 bằng 0

0 phân chia 160 bằng 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện phép tính theo sản phẩm tự từ đề nghị qua trái ta có:

*

9 trừ 7 bởi 2, viết 25 trừ 4 bằng 1, viết 19 trừ 5 bởi 4, viết 42 trừ 0 bằng 2, viết 28 trừ 1 bởi 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 18 trừ 3 bởi 5, viết 53 trừ 0 bằng 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 16 trừ 6 bởi 0, viết 05 trừ 4 bởi 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 45 trừ 2 bởi 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 17 trừ 6 bởi 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 47 trừ 3 bằng 4, viết 45 trừ 5 bởi 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

*

13 trừ 6 bởi 7, viết 7 lưu giữ 118 trừ 9 bằng 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8 ghi nhớ 112 trừ 4 bằng 8, trừ 1 bằng 7, viết 7 nhớ 117 trừ 8 bởi 9, trừ 1 bởi 8, viết 8 ghi nhớ 116 trừ 6 bởi 10, trừ 1 bởi 9, viết 9 nhớ 15 trừ 4 bởi 1, 1 trừ 1 bằng 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

*

10 trừ 8 bằng 2, viết 2 lưu giữ 17 trừ 5 bởi 2, 32 trừ 1 bằng 1, viết 112 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 16 trừ 3 bởi 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 23 trừ 1 bởi 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

*

13 trừ 7 bằng 6, viết 6 ghi nhớ 116 trừ 9 bởi 7, 7 trừ 1 bởi 6, viết 6 nhớ 17 trừ 6 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0, viết 014 trừ 5 bởi 9, viết 9 nhớ 16 trừ 0 bởi 6, 6 trừ 1 bởi 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066

*

10 trừ 9 bởi 1, viết 1 nhớ 117 trừ 9 bởi 8, 8 trừ 1 bởi 7, viết 7 nhớ 113 trừ 9 bởi 4, 4 trừ 1 bằng 3, viết 3 nhớ 19 trừ 0 bởi 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện phép cộng từ yêu cầu qua trái ta có:

*

2 cùng 7 bởi 9, viết 98 cộng 1 bởi 9, viết 96 cộng 2 bằng 8, viết 83 cộng 5 bởi 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

*

0 cộng 9 bằng 9, viết 98 cộng 1 bằng 9, viết 92 cộng 6 bằng 8, viết 81 cộng 7 bởi 8, viết 84 cộng 3 bằng 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

*

5 cùng 4 bằng 9, viết 97 cùng 2 bằng 9, viết 94 cộng 5 bằng 9, viết 98 cùng 1 bằng 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999

*

9 cộng 0 bằng 9 viết 95 cộng 1 bởi 6 viết 67 cùng 2 bằng 9, viết 94 cùng 3 bởi 7, viết 78 cùng 1 bằng 9, viết 91 cùng 4 bằng 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

*

2 cùng 9 bởi 11, viết 1 nhớ 19 cộng 4 bởi 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 14 cộng 6 bởi 10 thêm một bằng 11, viết 1 lưu giữ 17 cùng 2 bằng 9 thêm 1 bằng 10, viết 0 lưu giữ 1hạ 1 thêm 1 bằng 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

*

2 cộng 0 bởi 2, viết 29 cùng 9 bằng 18, viết 8 ghi nhớ 19 cộng 4 bởi 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 lưu giữ 13 cộng 8 bằng 11 thêm 1 bằng 12, viết 2 ghi nhớ 18 cộng 2 bằng 10 thêm một bằng 11, viết 1 lưu giữ 1Hạ 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

*

6 cộng 8 bởi 14, viết 4 nhớ 15 cùng 5 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 17 cộng 7 bằng 14 thêm 1 bằng 15, viết 5 nhớ 1Hạ 93 thêm một bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài xích tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học kỳ 1 toán lớp 4.

Xem thêm: Chỉ Là Đôi Môi Chỉ Là Vài Câu Yêu Thương Thôi Mà Em Đã Khiến Anh Yêu Em Không Thể Phai Phôi

3.1. Bài xích tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 để tính rồi tính là dạng đo lường của 4 phép nhân, chia, cộng, trừ. Học tốt dạng toán này em cần chịu khó luyện bài tập và liên tiếp theo dõi caodangmo.edu.vn để cập nhật những kiến thức và kỹ năng hay nhé.