Đặt điện áp u=220√2cos100πt

     

(megabook năm 2018) thứ phát điện xoay chiều một pha bao gồm phần cảm là một nam châm từ gồm 6 cặp cực, xoay với tốc độ góc 500 vòng/phút. Tần số của chiếc điện vì chưng máy phát ra là


(megabook năm 2018) mang đến mạch năng lượng điện xoay chiều RLC mắc thông suốt theo sản phẩm tự bao gồm cuộn cảm có cảm kháng 14Ω, năng lượng điện trở thuần 8 Ω, tụ điện tất cả dung chống 6 Ω, biết điện áp nhì đầu đoạn mạch có mức giá trị hiệu dụng 200 V. Điện áp hiệu dụng bên trên đoạn RC là


(megabook năm 2018) Nối hai rất của một thiết bị phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở những cuộn dây của máy phát. Lúc rôto của sản phẩm quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ chiếc điện hiệu dụng trong khúc mạch là một trong A. Lúc rôto của sản phẩm quay đầy đủ với vận tốc 3n vòng/phút thì cường độ mẫu điện hiệu dụng trong khúc mạch là 3A. Trường hợp rôto của sản phẩm quay đông đảo với vận tốc 2n vòng/phút thì cảm phòng của đoạn mạch AB là


A.

Bạn đang xem: đặt điện áp u=220√2cos100πt

*


B.

*


C.

Xem thêm: Phỏng Vấn Mặc Hương Đồng Khứu Là Năm Hay Nữ Chân Chính Thuộc Nằm Lòng

*


D.

Xem thêm: Cơ Thể Của Nhật Được Chia Thành, Cơ Thể Của Nhện Được Chia Thành

*


(megabook năm 2018) một đoạn mạch thông liền gồm một cuộn dây cùng một tụ điện. Hiệu điện thay hiệu dụng nhì đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện đểu bởi nhau. Hệ số công suất cosφ của mạch bằng


(megabook năm 2018) một đoạn mạch tất cả cuộn cảm có độ từ bỏ cảm L và điện trở thuần r mắc thông liền với tụ điện có điện dung C biến hóa được. Đặt vào nhị đầu mạch một điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng U với tần số f không đổi. Khi kiểm soát và điều chỉnh để điện dung của tụ điện có mức giá trị C = C1 thì điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm gồm cùng cực hiếm và bởi U, cường độ cái điện vào mạch khi ấy có biểu thức

*
(A). Khi điều chỉnh để điện dung của tụ điện gồm giả trị C = C2 thì điện áp hiệu dụng thân hai bản tụ điện đạt quý giá cực đại. Cường độ cái điện tức thời trong mạch lúc đó có biểu thức là


A.

*


(megabook năm 2018) Một máy phát điện xoay chiều một pha kết cấu gồm nam châm có 5 cặp cực quay với tốc độ 24 vòng/giây. Tần số của mẫu điện là