Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ Lớp 9

     

Chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học hữu cơ lớp 9 là tài liệu hữu ích, tất cả 10 chuỗi phản nghịch ứng hóa học bao gồm đáp án kèm theo.

Sơ đồ cùng chuỗi làm phản ứng hóa học hữu cơ là trong số những dạng bài xích tập hay xuyên xuất hiện thêm trong những bài kiểm tra, bài xích thi học tập kì. Thông qua tài liệu này giúp các bạn học sinh lớp 9 tham khảo, khối hệ thống lại kiến thức để giải nhanh các bài tập hóa học 9. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi tại đây.

Chuỗi làm phản ứng chất hóa học hữu cơ lớp 9

Câu 1. Hoàn thành chuỗi bội phản ứng sau
Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9

(1) C2H2 + H2

*
C2H4

(2) C2H4 + H2O

*
C2H5OH

(3) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5 + H2O

(5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑

(6) 2CH3COOH + CaCO3 →(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Câu 2. Chấm dứt chuỗi phản bội ứng sau:

(1) CaC2 + 2H2O→ Ca(OH)2 + C2H2

(2) C2H2 + H2

*
C2H4

(3) C2H4 + H2O

*
C2H5OH

(4) 2C2H5OH + 2K → 2C2H5OK + H2 ↑

(5) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H O

(6) CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5 + H2O


Câu 3. Dứt chuỗi bội phản ứng sau:

(1) C2H5OH

*
C2H4 + H2O

(2) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

(3) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + 3O2

*
2CO2 + 2H2O

(5) n(CH2 = CH2)

*
(-CH2 – CH2 -)n

................

Mời các bạn tải tệp tin về giúp thấy trọn bộ chuỗi bội phản ứng hóa học hữu cơ
Xem thêm: Luyện Tập Góc Tạo Bởi Tiếp Tuyến Và Dây Cung, Bài 4: Góc Tạo Bởi Tia Tiếp Tuyến Và Dây Cung

Chia sẻ bởi:
*
tiểu Ngọc


Xem thêm: Viết Công Thức Hóa Học Của Khí Oxi, Nêu Công Thức Hóa Học Của O2 Và Viết Phương Trình

*