Cho khai báo mảng và đoạn chương trình như sau

     

Câu hỏi :

Cho khai báo mảng với đoạn công tác như sau:Var a : array<0..50> of real ;k:= 0 ;for i := 1 to lớn 50 doif a > a then k := i ;Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì bên dưới đây?
Bạn đang xem: Cho khai báo mảng và đoạn chương trình như sau

A. Tìm kiếm phần tử nhỏ nhất vào mảng;

B. Tìm thành phần lớn độc nhất trong mảng;

C. Tìm kiếm chỉ số của thành phần lớn tốt nhất trong mảng

D. Tìm kiếm chỉ số của phần tử nhỏ dại nhất trong mảng


* trả lời giải

Var a : array<0..50> of real ; khai báo mảng ak := 0 ; gán chỉ số 0 đến kfor i := 1 lớn 50 vày vòng lặp chạy từ 1 đến 50if a > a then k := i ; kiểm tra từ phần tử thứ 2 đến bộ phận 50 so sánh với phần tử đầu và đưa ra chỉ số phệ nhất


Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ: " Trăng Quầng Thì Hạn Trăng Tán Thì Mưa Là Gì?

Tin học, tiếng Anh: informatics, giờ Pháp: informatique, là một ngành công nghệ chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa bài toán tổ chức, lưu trữ, xử trí và truyền dẫn tin tức của một khối hệ thống máy tính ví dụ hoặc trừu tượng (ảo). Với cách hiểu hiện nay nay, tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và kỹ thuật có tương quan đến bài toán mô phỏng, thay đổi và tái tạo nên thông tin.

Lớp 11 - Năm trang bị hai ở cấp trung học tập phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp đề xuất học tập là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhất. Nghe những đến định hướng sau này rồi học đại học. Ôi thỉnh thoảng thật là sợ, hoang mang nhưng những em hãy tự tin với tìm dần dần điều mà bạn muốn là sau này nhé!

*Xem thêm: Những Việc Nào Sau Đây Là Ăn Đúng Cách ? Chế Độ Ăn Uống Ngọt Hơn Mật: Giảng Các Sách Cựu Ước

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng hòa hợp mã sút giá