Cho Hình Thang Abcd Đáy Nhỏ Ab Đáy Lớn Cd

     

Cho hình thang cân nặng (ABCD) gồm đáy nhỏ tuổi (AB), đáy lớn (CD). Biết (AB = AD) cùng ( an widehat BDC = dfrac34). Tính $cos widehat BAD$.Bạn sẽ xem: cho hình thang abcd đáy nhỏ dại ab đáy khủng cd

- hotline $E$ là hình chiếu vuông góc của (B) trên $DC$. Đặt $AB = AD = BC = x$.

Bạn đang xem: Cho hình thang abcd đáy nhỏ ab đáy lớn cd

- Tính (EC) theo (x) suy ra (cos widehat BCD) và (cos widehat BAD = - cos widehat BCD)


*

Gọi $E$ là hình chiếu vuông góc của (B) bên trên $DC$. Đặt $AB = AD = BC = x$.

Ta gồm (EC = dfracDC - x2) (left( 1 ight)).

Trong tam giác vuông (BDE) ta có: ( an widehat BDC = dfrac34) ( Leftrightarrow ) (dfracBEED = dfrac34) ( Leftrightarrow ) (BE = dfrac34ED)

( Leftrightarrow ) (BE = dfrac34left( DC - dfracDC - x2 ight))( = dfrac38left( DC + x ight)) (left( 2 ight)).

Trong tam giác vuông (BEC) ta gồm (BC^2 = EC^2 + BE^2) (left( 3 ight)).

Thay (left( 1 ight)), (left( 2 ight)) vào (left( 3 ight)) biến đổi ta được: (39x^2 + 14DC.,x - 25DC^2 = 0) ( Leftrightarrow ) (x = dfrac2539DC) tuyệt (DC = dfrac3925x). Lúc đó (EC = dfrac725x).

Xem thêm: 15/4 Là Cung Gì, Mệnh Gì ❤️️Xem Tử Vi Người Sinh Tháng 4, Người Sinh 15 Tháng 4 Là Cung Hoàng Đạo Gì

Mặt khác: $cos widehat BAD$( = - cos widehat BCE)( = - dfracECBC = - dfrac725)

Đáp án đề nghị chọn là: b

...

Bài tập tất cả liên quan

Tổng vừa lòng câu giỏi và cạnh tranh chương 8 Luyện ngay lập tức

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Tam giác $ABC$ vuông cân tại (A) cùng nội tiếp trong mặt đường tròn vai trung phong (O) bán kính (R). Gọi (r) là nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác $ABC$. Lúc đó tỉ số (dfracRr) bằng

Cho tam giác những (ABC) cạnh (18, mcm). Tập hợp các điểm (M) vừa lòng đẳng thức (left| 2overrightarrow MA + 3overrightarrow MB + 4overrightarrow MC ight| = left| overrightarrow MA - overrightarrow MB ight|) là

Muốn đo độ cao của tháp chàm Por Klong Garai nghỉ ngơi Ninh Thuận bạn ta lấy hai điểm $A$ và $B$ cùng bề mặt đất có khoảng cách $AB = 12, mm$ thuộc thẳng mặt hàng với chân $C$ của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao $h = 1,3, mm$. Gọi $D$ là đỉnh tháp và hai điểm (A_1), (B_1) thuộc thẳng mặt hàng với (C_1) thuộc độ cao $CD$ của tháp. Bạn ta đo được góc (widehat DA_1C_1 = 49^circ ) cùng (widehat DB_1C_1 = 35^circ ). Tính chiều cao $CD$ của tháp.


Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao (5, mm). Từ địa điểm quan gần kề (A) cao (7, mm) so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh (B) cùng chân (C) của cột ăng-ten bên dưới góc (50^circ ) và (40^circ ) đối với phương nằm hướng ngang (như mẫu vẽ bên). Chiều cao của tòa công ty (được có tác dụng tròn mang đến hàng phần mười) là:


Cho tam giác $ABC$ gồm $a = 5$ $ mcm$, $c = 9$ $ mcm$, $cos C = - dfrac110$. Tính độ dài con đường cao $h_a$ hạ từ bỏ $A$ của tam giác $ABC$.

Cho đường tròn trọng điểm (O) nửa đường kính (R) cùng điểm (M) thỏa mãn (MO = 3R). Một 2 lần bán kính (AB) thay đổi trên mặt đường tròn. Giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức (S = MA + MB).

Xem thêm: Sword Art Online Mùa 4: Alice Mới Là Nhân Vật Trong Sword Art Online Characters

Từ một miếng tôn có những thiết kế là nửa mặt đường tròn bán kính $1; mm$, tín đồ ta giảm ra một hình chữ nhật. Hỏi có thể cắt được miếng tôn có diện tích lớn duy nhất là bao nhiêu?


Cho (overrightarrow u = overrightarrow a + 3overrightarrow b ) vuông góc với (overrightarrow v = 7overrightarrow a - 5overrightarrow b ) và (overrightarrow x = overrightarrow a - 4overrightarrow b ) vuông góc với (overrightarrow y = 7overrightarrow a - 2overrightarrow b ). Lúc đó góc giữa hai vectơ (overrightarrow a ) và (overrightarrow b ) bằng

Đoạn trực tiếp $AB$ gồm độ nhiều năm $2a$, $I$ là trung điểm (AB). Khi (overrightarrow MA .overrightarrow MB = 3a^2). Độ dài $MI$ là:

Cho tam giác $ABC$ gần như cạnh bằng $a$. Tập hợp những điểm $M$ thỏa mãn đẳng thức $4MA^2 + MB^2 + MC^2 = dfrac5a^22$ nằm tại một mặt đường tròn $left( C ight)$ có bán kính $R$. Tính (R).