Cho fe tác dụng với hno3 đặc nóng

     

caodangmo.edu.vn reviews đến các em học sinh lớp 12 bài viết Fe công dụng với axit HNO3, H2SO4 đặc nóng, nhằm mục tiêu giúp những em học tốt chương trình hóa học 12.

*Bạn đang xem: Cho fe tác dụng với hno3 đặc nóng

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Fe công dụng với axit HNO3, H2SO4 sệt nóng:DẠNG 1: fe TÁC DỤNG VỚI AXIT HNO3, H2SO4 ĐẶC NÓNG Khi mang lại Fe tính năng với HNO3, H2SO4 sệt nóng, trình tự phản nghịch ứng xảy ra: sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (1) Nếu fe dư thì liên tiếp xảy ra bội phản ứng: fe + 2Fe(NO3)3 → 3 Fe(NO3)2. Khi đến Fe vào hỗn hợp HNO3, H2SO4 quánh nóng, nếu sau phản nghịch ứng fe dư thì muối ra đời là muối hạt Fe2+.Ví dụ 1: mang lại 6,72 gam sắt vào 400ml dung dịch HNO3 1M, cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch X. Hỗn hợp X hoàn toàn có thể hòa tan buổi tối đa m gam Cu. Giá trị của m là.Ví dụ 2: đến tan hoàn toàn 58 gam láo lếu hợp tất cả Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 2M nhận được 0,15 mol NO; 0,05 mol N2O với dung dịch D. Cô cạn hỗn hợp D, cân nặng muối khan chiếm được là.Ví dụ 3: phối hợp m (g) các thành phần hỗn hợp Fe cùng Cu, trong đó Fe chỉ chiếm 40% cân nặng bằng hỗn hợp HNO3 thu được hỗn hợp X; 0,448 lít NO tuyệt nhất (đktc) và còn lại 0,65m (g) kim loại.

Xem thêm: Người Tìm Ra Châu Mỹ Là Ai, Ai Là Người Đầu Tiên Tìm Ra Châu Mỹ


Xem thêm: Doanh Nghiệp Nhỏ Có Những Thuận Lợi Và Khó Khăn Gì, Câu 4 Trang 157 Sgk Công Nghệ 10


Khối lượng muối trong hỗn hợp X là.Ví dụ 4: mang đến m (g) fe vào dung dịch chứa 1,38 mol HNO3, nấu nóng đến kết thúc phản ứng còn 0,75m (g) hóa học rắn ko tan và bao gồm 0,38 mol hỗn hợp khí NO, NO, bay ra ở (đktc). Giá trị của m là.Ví dụ 5: các thành phần hỗn hợp X có Cu và Fe gồm tỉ lệ cân nặng tương ứng là 7: 3. Mang m gam X phản bội ứng trọn vẹn với dung dịch đựng 0,7 mol HNO3. Sau phản nghịch ứng còn lại 0,75m gam hóa học rắn và có 0,25 mol khí Y gồm NO và NO2. Giá trị của m là.