CHO ĐƯỜNG TRÒN (C) (X-1)^2+(Y-2)^2=4

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Cho đường tròn (C) : (x-1)2 +(y-2)2= 4. Lập phương trình tiếp tuyến (d) biết:

1) d tạo nên với 2 trục toạ độ 1 ∆ vuông cân.

Bạn đang xem: Cho đường tròn (c) (x-1)^2+(y-2)^2=4

2) d chế tạo với nhì trục toạ độ 1∆ có diện tích s bằng 4.


*

1.Viết phương trình đường thẳng qua A(2;3) và giảm (C): (x+1)^2 + y^2=9 tại M với N sao cho MN=6.

2. Mang lại đường tròn (C): (x-2)^2+(y-4)^2= 4 . Viết phương trình tiếp con đường của mặt đường tròn biết rằng tiếp tuyến chế tạo với hai trục tọa độ tam giác vuông cân.


*

CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Bài 1) Viết PTTQ của mặt đường thẳng d

a) Qua M(-1;-4) và song song với con đường thẳng 3x+5y-2=0

b) Qua N(1;1) và vuông góc với con đường thẳng 2x+3y+7=0

Bài 2) Viết PT con đường thẳng đi qua M(2;5) và cách đều nhì điểm P(-1;2),Q(5;4)

Bài 3) đến đường thằng d1: 2x-y-2=0 ; d2: x+y+3=0 cùng điểm M(3;0). Viết phương trình mặt đường thẳng D trải qua M, giảm d1 cùng d2 thứu tự tại điểm A với B sao cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Xem thêm: Thủ Lĩnh Thẻ Bài Phần 4 - Đọc Truyện Thư Viện Anime !

Bài 4) mang lại tam giác ABC biết A(2;1) B(-1;0) C(0;3)

a) Viết PTTQ của con đường cao AH

b)Viết PTTQ của mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp AB

c) Viết PTTQ của mặt đường thẳng BC

d) Viết PTTQ của mặt đường thẳng qua A và tuy nhiên song với mặt đường thẳng BC

Bài 5) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình mặt đường thẳng (Delta) tuy nhiên song với đường thẳng d: 3x-4y+1=0 và cách d một khoảng tầm bằng 1

Bài 6) Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, đến tam giác ABC biết phương trình cạnh BC: x-2y+5=0, phương trình đường trung đường BB': y-2=0 và phương trình con đường trung đường CC': 2x-y-2=0. Tìm kiếm tọa độ các đỉnh của tam giác.

Bài 7) Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thằng d1: x-y-4=0 , d2: 2x=y-2=0 và 2 điểm A(7;5) B(2;3). Tìm điểm C trên phố thẳng d1 cùng điểm D trên phố thằng d2 sao để cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

Bài 8) Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang đến hình chữ nhật ABCD có điểm I(6;2) là giao điểm của nhì đường chéo AC cùng BD. Điểm M(1;5) thuộc đường thẳng AB cùng trung điểm A của cạnh CD thuộc con đường thằng d: x+y-5=0. Viết phương trình con đường thẳng AB.

CHỦ ĐỀ ĐƯỜNG TRÒN:

Bài 9) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang đến đường thằng d: 2x-y-5=0 và hai điểm A(1;2) B(4;1). Viết phương trình con đường tròn (C) bao gồm tâm thuộc d và đi qua hai điểm A,B

Bài 10) Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: x+3y+8=0, d2: 3x-y+10=0 và điểm A(-2;1). Viết phương trình con đường tròn (C) bao gồm tâm trực thuộc d1 trải qua điểm A với tiếp xúc cùng với d2

Bài 11) Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-1;1) B(3;3) và mặt đường thẳng d: 3x-y+8=0. Viết phương trình đường tròn (C) trải qua hai điểm A,B và tiếp xúc cùng với d

Bài 12) Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho hai tuyến phố thẳng d: x+2y-3=0 với (Delta): x+3y-5=0. Viết phương trình con đường tròn (C) có nửa đường kính bằng (frac2sqrt105), gồm tâm trực thuộc d với tiếp xúc với (Delta)

Bài 13) Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (left(x-1 ight)^2+left(y-2 ight)^2=8)

a) Viết phương trình tiếp tuyến đường của mặt đường tròn (C) tại điểm A(3;-4)

b) Viết phương trình tiếp tuyến của mặt đường tròn (C) trải qua điểm B(5;-2)

c) Viết phương trình tiếp tuyến đường của mặt đường tròn (C), biết tiếp tuyến vuông góc với mặt đường thẳng d: x+y+2014=0

d) Viết phương trình tiếp con đường của mặt đường tròn (C), biết tiếp tuyến chế tạo ra với trục tung một góc 45 độ

CHỦ ĐỀ ELIP

Bài 14) khẳng định các đỉnh, độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm, trung khu sai của elip có phương trình sau:

a) (fracx^22+fracy^22=1)

b) (4x^2+25y^2=100)

Bài 15) Lập phương trình chủ yếu tắc của Elip, biết

a) Elip trải qua điểm M(left(2;frac53 ight)) và tất cả một tiêu điểm F1(-2;0)

b) Elip dìm F2(5;0) là một tiêu điểm và bao gồm độ dài trục bé dại bằng (4sqrt6)

c) Elip có độ nhiều năm trục lớn bằng (2sqrt5) cùng tiêu cự bởi 2.

Xem thêm: Dẫn 1 344 Lít Khí Nh3 Vào Bình Chứa 0,672 Lít Khí Cl2 (Đktc)

d) Elip đi qua hai điểm M(2;(-sqrt2)) cùng N(left(-sqrt6;1 ight))

Bài 16) Lập phương trình thiết yếu tắc của Elip, biết:

a) Elip có tổng độ lâu năm hai trục bởi 8 và trung tâm sai (e=frac1sqrt2)

b) Elip gồm tâm sai (e=fracsqrt53) cùng hình chữ nhật cơ sở có chu vi bởi 20.

c) Elip có tiêu điểm F1(-2;0) cùng hình chữ nhật cơ sở có diện tích bằng (12sqrt5)