CHO 7 8G HỖN HỢP MG VÀ AL

     

Cho 7,8 gam hỗn hợp X tất cả Mg và Al tính năng vừa đầy đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 với O2 thu được 19,7 gam hỗn hợp Z gồm 4 chất. Phần trăm khối lượng của Al vào X là
Bạn đang xem: Cho 7 8g hỗn hợp mg và al

Bảo toàn khối lượng: mCl2 + mO2 = mZ – mX = ?

Từ đó tính được số mol mỗi khí.

Đặt số mol của Mg và Al lần lượt là x và y (mol)

- trọng lượng hỗn đúng theo => (1)

- Bảo toàn e: 2nMg + 3nAl = 2nCl2 + 4nO2 => (2)

Giải hệ tìm được x, y


XMg, Al + Cl2, O2 → Z

Áp dụng định vẻ ngoài BTKL: mCl2 + mO2 = mZ – mX = 19,7 – 7,8 = 11,9 gam

Theo đề bài bác ta bao gồm hệ phương trình: 

(left{ eginarrayln_Cl_2 + n_O_2 = dfrac5,622,4 = 0,25\71n_Cl_2 + 32n_O_2 = 11,9endarray ight. o left{ eginarrayln_Cl_2 = 0,1\n_O_2 = 0,15endarray ight.)

Đặt số mol của Mg cùng Al theo thứ tự là x cùng y (mol)

- cân nặng hỗn hợp: 24x + 27y = 7,8 (1)

- Bảo toàn e: 2nMg + 3nAl = 2nCl2 + 4nO2 => 2x + 3y = 0,1.2 + 0,15.4 hay 2x + 3y = 0,8 (2)

Giải (1) với (2) nhận được x = 0,1 và y = 0,2

=> %mAl = 0,2.27/7,8 = 69,23%


Đáp án buộc phải chọn là: c


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập bảo toàn electron Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho 11,2 gam Fe công dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng. Thể tích khí H2 thu được sinh hoạt đktc là


Thể tích khí Cl2 (đktc) cần dùng làm phản ứng vừa hết với 5,6 gam fe là


Cho 2,4 gam một kim loại chức năng với lượng khí clo toàn vẹn sau bội phản ứng nhận được 9,5 gam một chất bao gồm công thức là MCl2. Kim loại M là


Đốt 13 gam bột sắt kẽm kim loại R hóa trị II trong oxi dư đến cân nặng không thay đổi thu được chất rắn X có cân nặng 16,2 gam (giả sử công suất phản ứng là 100%). Kim loại R là


Cho 5 gam tất cả hổn hợp Mg và Zn tính năng hết với dung dịch HCl, thấy bay ra 3,136 lít khí H2 (đktc). Số mol Mg bao gồm trong lếu láo hợp thuở đầu là
Xem thêm: Cách Tính Tỉ Suất Gia Tăng Tự Nhiên, Công Thức Tính Tỉ Lệ Gia Tăng Dân Số Tự Nhiên

Ngâm một thanh Zn dư trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thì trọng lượng thanh Zn


Cho 6,4 gam bột Cu chức năng hoàn toàn với hỗn hợp AgNO3 dư, sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được hóa học rắn có khối lượng là


Trong phản bội ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra các thành phầm CuO, Fe2O3 cùng SO2 thì 1 phân tử CuFeS2 sẽ


Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) tất cả Cl2 cùng O2 bội phản ứng hoàn toản với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y bao gồm Mg với Al, nhận được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm trọng lượng của Al trong Y là


Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Cr, Al bởi dung dịch HCl dư, nhận được 1,568 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, mang lại 2,7 gam X phản nghịch ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư thu được 9,09 gam muối. Trọng lượng Al vào 2,7 gam X là


Hòa tan trọn vẹn 3,22 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe, Mg với Zn bằng một lượng đủ dung dịch H2SO4 loãng, chiếm được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch đựng m gam muối. Quý giá của m là


10,8g kim loại A hóa trị ko đổi tác dụng hoàn toàn với 3,696 lít O2 đktc được rắn B. Mang lại B tính năng hết với dd H2SO4 loãng nhận được 2,688 lít khí đktc. Tuyên bố nào sau đây đúng?


Chia 22,0 g các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg, Na cùng Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết cùng với O2 chiếm được 15,8 g các thành phần hỗn hợp 3 oxit. Phần 2 cho công dụng với dung dịch HCl dư nhận được V (lít) khí H2 (đktc). Quý giá của V là:


Cho phản bội ứng: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

Hệ số của chất oxi hóa và hóa học khử trong bội nghịch ứng trên lần lượt là


Hòa tung 12,6 gam Fe bởi dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch X. Dung dịch X bội nghịch ứng hoàn toản với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Quý hiếm của V là


Cho m gam Cu phản nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 chiếm được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối đối với H2 là 19. Cực hiếm của m là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Cách Để Tính Diện Tích Của Lục Giác Đều, Ví Dụ Minh Họa

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.