Cho 16.4 gam hỗn hợp x gồm 2 axit

     

Câu 13917: Cho 16,4 gam hỗn hợp X tất cả 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau bội phản ứng trọn vẹn với 200 ml dung dịch NaOH 1M cùng KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y, thu được 31,1 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan. Bí quyết của 2 axit trong X là

A.

Bạn đang xem: Cho 16.4 gam hỗn hợp x gồm 2 axit

C2H4O2 và C3H4O2

B.

Xem thêm: Câu Nói Nhà Có Nóc Nghĩa Là Gì ? Tại Sao Cư Dân Mạng Hay Nói

C2H4O2 và C3H6O2

C.

Xem thêm: Mỗi Một Hạt Keo Đất Có Cấu Tạo Mấy Lớp Ion Nào, Cấu Tạo Và Đặc Điểm Của Keo Đất

C3H4O2 với C4H6O2

D. C3H6O2 cùng C4H8O2


Giải bỏ ra tiết:

CT chung axit: RCOOH

CT phổ biến dd kiềm AOH

RCOOH+AOH=>RCOOA+H2O

theo Bảo toàn m:

mH2O=16.4+ mAOH - mChatran =4.5 =>nRCOOH = nH2O = 0.25

=> M axit = 60 => M R= 46 => CH3COOH và C2H5COOH

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát