BÀI 1,2,3 TRANG 71 TOÁN 5: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

     

Đặt tính rồi tính:a) 19,72 : 5,8; b) 8,216 : 5,2; Biết 4,5l dầu trọng lượng 3,42kg. Hỏi 8l dầu khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?


Đặt tính rồi tính:

a) (19,72 : 5,8); b) (8,216 : 5,2);

c) (12,88 : 0,25); d) (17,4 : 1,45).

Bạn đang xem: Bài 1,2,3 trang 71 toán 5: chia một số thập phân cho một số thập phân

Phương pháp giải:

Muốn chia một số trong những thập phân cho một số trong những thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở trong phần thập phân của số phân tách thì chuyển dấu phẩy làm việc số bị phân chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- quăng quật dấu phẩy sống số phân chia rồi thực hiện phép phân chia như phân chia số từ bỏ nhiên.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Biết (4,5l) dầu trọng lượng (3,42kg). Hỏi (8l) dầu khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính khối lượng của (1) lít dầu (=) khối lượng của (4,5) lít dầu (: 4,5).

- Tính cân nặng của (8) lít dầu (=) khối lượng của (1) lít dầu ( imes ,8).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

(4,5l) dầu: (3,42kg)

(8l) dầu: ....(kg)?

(1l) dầu nặng trĩu số ki-lô-gam là:

(3,42 : 4,5 = 0,76 ;(kg))

(8l) dầu nặng số ki-lô-gam là:

(0,76 imes 8 = 6,08 ;(kg))

Đáp số: (6,08kg.)


May một bộ áo quần hết (2,8m) vải. Hỏi (429,5m) vải vóc thì may được rất nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn vượt mấy mét vải?

Phương pháp giải:

Thực hiện nay phép tính chia: (429,5 : 2,8). Thương đó là số bộ áo quần may được cùng số dư là số vải vóc còn thừa.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt: (2,8m): (1) bộ

(429,5m): ... Bộ? (thừa:... (m)?)

Ta có: 

*

(429,5 : 2,8 = 153) (dư (1,1)) 

Vậy nếu gồm (429,5m) vải thì cửa mặt hàng may được (153) bộ áo xống và còn vượt (1,1m) vải.

Xem thêm: Tắm Lá Tía Tô Làm Trắng Da Bằng Lá Tía Tô Có Tác Dụng Gì Hiệu Quả Không Nhỉ

Đáp số: (153) bộ quần áo; dư (1,1m) vải.


Lý thuyết

a) lấy ví dụ 1: Một thanh sắt lâu năm (6,2dm) trọng lượng (23,56 kg). Hỏi (1dm) của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Ta phải tiến hành phép chia: (23,56 : 6,2 = ;?;)

Ta có: (23,56 : 6,2 = (23,56 imes 10) : (6,2 imes 10))

(23,56 : 6,2 = 235,6 : 62)

Thông thường xuyên ta đặt tính rồi làm cho như sau: 

 Phần thập phân của số (6,2) tất cả một chữ số.

 Chuyển vệt phẩy của số (23,56) thanh lịch bên đề xuất một chữ số được (235,6); vứt dấu phẩy sinh sống số (6,2) được (62).

+) triển khai phép phân tách (235,6 : 62).

*

Vậy: ( 23,56 : 6,2 = 3,8; (kg))

b) lấy ví dụ như 2: (82,55 : 1,27 = ;?)

Ta đặt tính rồi làm như sau:

 Phần thập phân của nhì số (82,55) với (1,27) cùng có hai chữ số; bỏ dấu phẩy ở nhị số đó được (8255) và (127).

 Thực hiện nay phép phân tách (8255 : 127).

Xem thêm: Những Lợi Ích Của Quả Quýt Khiến Bạn Nên Ăn Quýt Nhiều Có Tốt Không Hại Sức Khỏe

*

Muốn chia một vài thập phân cho một số thập phân ta làm cho như sau:

- Đếm xem tất cả bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số phân tách thì chuyển dấu phẩy nghỉ ngơi số bị phân tách sang bên đề nghị bấy nhiêu chữ số.