Chỉ Còn Chiếc Lá Cuối Thu Mỏng Manh

     
Chỉ còn một dòng lá cuối thu mỏng manh manh chỉ còn một bản thân em xót xa chờ anh chỉ với đêm nay mai lá kia rơi chỉ còn đêm ni mai lá kia rơi Khi ngày thu khuất địa điểm cuối trời Giọt nước mắt khô không lời với rồi ngày thu qua trống tênh ai oán vui Vùi lòng bản thân băng giá, mon năm lặng trôi chỉ từ đêm nay hãy đến bên anh chỉ từ đêm nay hãy đến mặt anh ví như ngày mai bước chân anh về Một xác lá rơi bên hè... Ngày đông tái tê * fan về đây với anh về bên cạnh em, về phía trên với tòa nhà xưa yên ả vòng tay cùng làn môi ấm ngày tháng chờ muốn Người về trên đây với em, tình nhân ơi thề xưa hãy trao lời cuối vào đời ngày đông đến bên hiên rồi... Về phía trên với em (Hát lại từ bỏ đầu, lặp lại *) chỉ từ một mẫu lá cuối thu mỏng manh manh chỉ từ một bản thân em... Xót xa đợi anh...

Bạn sẽ xem: chỉ còn 1 cái lá cuối thu mỏng mảnh manh

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Bạn đang xem: Chỉ còn chiếc lá cuối thu mỏng manh


Xem thêm: Giải Thích Mô Hình Khảm Động Của Màng Sinh Chất Có Tên Gọi Là Mô Hình Khảm ĐộngXem thêm: Uống Nước Yến Có Tác Dụng Gì, Uống Nước Yến Chưng Sẵn Có Tác Dụng Gì

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.