CÁI RÉT VÙNG NÚI CAO CHÍNH TẢ

     Bạn đang xem: Cái rét vùng núi cao chính tả

*
4 trang
*
honganh
*
*
8803
*
6Download


Xem thêm: Xem Ngày 1 Tháng 12 Là Ngày Gì ? Ngày 1 Tháng 12 Là Cung Hoàng Đạo Gì

Bạn đã xem tư liệu "Kiểm Tra Định Kì Cuối học Kì I Môn giờ đồng hồ Việt lớp 5 trường Tiểu học tập Trung Lập Thượng", để thiết lập tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Tóm Tắt & Review Sách Đừng Cười Để Vừa Lòng Người ", Review Đừng Cười Để Vừa Lòng Người

Trường tiểu học tập Trung Lập ThượngHọ, thương hiệu : ..Lớp : 5 . Ngày : ...KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC 2011 – 2012MÔN: TIẾNG VIỆT (LỚP 5)SỐ THỨ TỰChữ kí GT MẬT MÃ"ĐIỂMNHẬN XÉTCHỮ KÝ GKSỐ THỨ TỰMẬT MÃA. KIỂM TRA ĐỌC : /10 điểmI .ĐỌC THÀNH TIẾNG: 1/- HS bốc thăm và đọc 1 đọan một trong những 5 bài sau:Baøi 1: người gác rừng nhỏ bé (STV5,Tâp 1,Trang 124)Baøi 2: Chuỗi ngọc lam (STV5, Tập 1 ,trang 134 )Baøi 3: hạt gạo làng ta (STV5,Tập 1,Trang 139)Baøi 4: Về khu nhà ở đang xây(STV5,Tập 1, Trang 148)Baøi 5: y sĩ như người mẹ hiền (STV5,Tập 1,Trang 183) 2/- Ñaët caâu hoûi ñeå HS traû lôøi caâu hoûi töông öùng vào ñoaïn aáy.Tieâu chuaån cho ñieåmÑieåm1. Ñoïc roõ raøng £ , raønh maïch£ , löu loaùt £./1ñ2. Ñoïc dieãn caûm £./1ñ3. Cöôøng ñoä £ , toác ñoä ñoïc £./1ñ4. Tö theá lúc ñoïc baøi : töï nhieân £ ; ñuùng quy caùch £./1ñ5. Traû lôøi caâu hoûi./1ñCoäng/5ñ1/ Ñoïc sai 1 tieáng tröø 0,5 ñieåm, ñoïc ngaäp ngöøng tröø 0,5 ñieåm.2/ Ngaét hoaëc nghæ hôi sai moät laàn tröø 0,5 ñieåm.3/ Ñoïc vöôït 1 phuùt tröø 0,5 ñieåm. Ñoïc nhoû, lí nhí tröø 0,5 ñieåm.4/ Tö theá ñoïc khoâng töï nhieân, thoaûi maùi tröø 0,25 ñieåm; caàm saùch khoâng ñuùng quy caùch, khoâng ñuùng taàm tröø 0,25 ñieåm.5/ Traû lôøi caâu hoûi (neáu traû lôøi khoâng ñöôïc caâu naøy GV ñaët caâu khaùc) tuyø theo möùc ñoä mang đến ñieåm 0,5ñ ñeán 1I. ĐỌC THẦM: (25 phút): ./5 điểm bài đọc:Cái giá buốt vùng núi cao Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng mang đến sớm. Khi những cái lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì mẫu suối ban đầu cạn, nước chảy dưới phần ngầm của lớp đá cuội white trơ. Gió từ trong khe núi ùa ra, mang theo khá lạnh đến ghê người của đá cùng lá cây lúa.Thân ngải đắng ban đầu khô lại, rễ bám chặt lấy lớp đất chai cứng cùng ngả sang color nâu black vì sương muối. Các ngày, các tuần, bao gồm khi cả mon trời không tồn tại nắng, vào giữa tuần trăng đêm cũng chỉ lờ mờ. Đây là quãng thời hạn ít vấn đề nhất trong năm. Đám con gái chỉ quanh quẩn ở nhà xe lanh, song gò má bắt lửa đỏ au. Quanh đó nương chỉ từ trồng tam giác mạch. Đợi cây ngô thu hoạch xong, trời ban đầu rét thì gieo tam giác mạch. Cỏ ko mọc nổi tuy thế tam giác mạch nảy mầm lên xanh mướt, thế cho nên chẳng ai chịu để khu đất không. Phân tử tam giác mạch ăn không ngon như hạt ngô, phân tử lúa dẫu vậy hoa tam giác mạch thì đẹp. Trời càng rét thì sắc đẹp biếc, nhan sắc hồng càng rực rỡ. Cả dải núi, nương công ty này nối với nương bên kia cứ bừng lên như một màu tam giác mạch ngợp trời.THÍ S inc KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO form NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Khi con ngữa đập móng lộp cộp đầu hồi, hoa lê bật bông white như tuyết thì xuân sang. Những ông ba đeo bao dao ra khỏi nhà search trong bản, không tính bản, ai tất cả lợn khổng lồ thì bình thường mổ nạp năng lượng Tết. Xuân thanh lịch đấy mà lại trời còn lạnh lẽo mãi cho tới tháng bố tháng tư, trẻ con đuổi trườn xuống thung lũng vẫn không chịu quăng quật bùi nhùi rơm ngơi nghỉ nhà, khía cạnh đứa nào cũng nứt toác cả ra. Chỉ gồm đất bắt đầu tơi mềm, bò dê được nạp năng lượng cỏ tươi cùng nước thì bắt đầu chảy đầy máng vầu trở lại. Đỗ Bích Thủy Đọc thầm bài bác Cái giá buốt vùng núi cao cùng làm các bài tập sau: Khoanh tròn vần âm trước câu trả lời đúng.Bài 1:/0,5điểmBài văn trên tả cảnh đồ gia dụng vùng núi cao vào mùa nào?Cuối đông.Đầu xuân.Mùa đông và đầu xuân.Cuối đông cùng đầu xuân. Bài bác 2: /0,5điểmTrong bài văn trên, điểm sáng nào của thời tiết được để ý miêu tả? phòng bếp lửa ấm cúng của mùa đông.Hoa tam giác mạch tỏa nắng rực rỡ trong giá bán rét.Ngựa đập móng lộp cộp đầu hồi.Cái giá bán rét khắc nghiệt của vùng núi cao.Bài 3: /0,5điểm Mùa đông các thiếu nữ miền núi cao thường có tác dụng gì?Trồng tam giác mạch.Làm việc nhà.Ở công ty xe lanh.Lên nương. Bài xích 4: /0,5điểmNhững từ như thế nào trong câu “Khi các chiếc lá đào, lá mận trước tiên rụng xuống thì mẫu suối ban đầu cạn, nước chảy bên dưới phần ngầm của lớp dá cuội trắng trơ.” Là quan hệ từ?thì.những.những, thì, của. D. Thì, của. Bài 5: ./1điểmXếp các từ in đậm trong câu sau vào vị trí chấm dưới cho đam mê hợp: Gió từ trong khe núi ùa ra, có theo tương đối lạnh đến ghê người của đá cùng lá cây lúa. Động từ bỏ là: Tính tự là:.....Bài 6: /0,5điểmHình hình ảnh nào cho biết thêm tuy vẫn sang xuân mà lại trời vẫn tồn tại rất rét?..................................................................................................................................................Bài 7: /0,5điểmGạch dưới đại từ vào câu sau: Tôi say đắm học toán. Em gái tôi cũng vậy.Bài 8: ./1điểmEm hãy đặt một câu có sử dụng cặp dục tình từ: Nếu........thì................................................................................................................................................................Trường tiểu học Trung Lập ThượngHọ, thương hiệu : ..Lớp : 5 . Ngày : ...KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC 2011 – 2012MÔN : TIẾNG VIỆT (LỚP 5)SỐ THỨ TỰ Chữ kí GT MẬT MÃ%ĐIỂMNHẬN XÉTCHỮ KÝ GKSỐ THỨ TỰMẬT MÃ B. KIỂM TRA VIẾT : / 10 điểm I. CHÍNH TẢ( Nghe – vieát) : / 5 điểm (Thời gian : 15 phút) bài bác viết: hạt gạo xóm ta (STV Tập 1, Trang 139).Viết tựa bài, hai khổ thơ đầu, khổ thơ cuối với tên tác giả. Bài xích viếtTHÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO size NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT% II. TẬP LÀM VĂN : / 5 điểm ( thời hạn : 25 phút) Đề bài: Em hãy tả một người thân mà em thích. Bài làm: