cách vẽ quần tây nữ

I: Cách Đo Quần Tây Nữ Căn Bản

Phương Pháp Thiết Kế Quần Tây Nữ Căn Bản 1

4: Dài quần (Dq): đo kể từ ngang eo xuống gót chân, chừng nhiều năm tuỳ ý.
3: Hạ gối (Hg): đo kể từ ngang eo xuống cho tới bên trên đầu gối 5cm.
1: Vòng eo (Ve): đo vừa phải sát xung quanh eo.
2: Vòng mông (Vm): đo vừa phải sát xung quanh điểm nở nhất của mông.
5: Rộng ống (Rô): tuỳ ý quí may ống rộng lớn hoặc ống hẹp.

Bạn đang xem: cách vẽ quần tây nữ

II: Cách Tính Vải Quần Tây Nữ Căn Bản

  • Vải cực 0,9m: 2 x (bề nhiều năm quần + sống lưng + lai).
  • Vải cực 1,2m: nhiều năm quần + sống lưng + lai + 50cm.
  • Vải cực 1,6cm: nhiều năm quần + sống lưng + lai.

III: Phương Pháp Thiết Kế Quần Tây Nữ Căn Bản

1: Thiết Kế Thân Trước Quần Tây Nữ Căn Bản.
a: Xếp Vải.
-Gấp 2 biên vải vóc trùng nhau, bề ngược vải vóc ra bên ngoài. Biên vải vóc khuynh hướng về phía người hạn chế, vẽ lai quần phía trái, sống lưng quần ở bên phải.

b: Cách Vẽ.
AB: nhiều năm quần = Dq
AC: hạ lòng = 1/4 Vm + 3cm -> 4cm
AD: hạ gối = Hg

*Vẽ lối chủ yếu trung.
-Đường chủ yếu trung là lối nằm trong lòng ngang lòng, ngang gối, ngang phần ống quần.
CC1: ngang lòng = 1/4 Vm +1/20 Vm.
OC = OC1.
Từ O vē đưòng trực tiếp tuy nhiên song với AB.
Đường trực tiếp này gặp gỡ thanh kẻ ngang gối bên trên O1, gặp gỡ thanh kẻ ngang ống bên trên O2.

*Vẽ sống lưng quần.
AA1 = 3cm.
A1A2 = 1/4 Ve.
A2A3 = 1cm.
Vẽ lối sống lưng quần A1A3.

*Vẽ vòng lòng.
CC1: ngang lòng = 1/4 Vm+1/20 Vm.
CC2 = 1/4 Vm+1cm.
Nối A3C2. A3G = 2/3 A3C2.
Nối C1G. C1H = HG.
Nối HC2. Trên HC2 lấy điểm thân thuộc I.
Vẽ cong vòng lòng thân thuộc trước qua loa những điểm A3, G, I, C1.

*Vẽ phần ống quần.
01D1 = 01D2 = một nửa CC1 – 1cm.
O2 B1 = O2B2 = một nửa Rô – 1cm.
Vẽ nối CD1B1 và C1D2B2.
Đoạn C1D2. CD1 vẽ cong 0,5cm nhằm phần ống quần không xẩy ra gãy.

c: Cách Cắt.
-Lưng quần chừa 1cm.
-Vòng lòng chừa nét chỉ may tùy từng loại chão kéo.
-Sườn ống, sườn hông chừa 2cm nét chỉ may.
-Lai quần chừa 3cm.

Phương Pháp Thiết Kế Quần Tây Nữ Căn Bản 2

2: Thiết Kế Thân Sau Quần Tây Nữ Căn Bản.
a: Cách Vẽ.
Sau Lúc hạn chế thân thuộc trước thì bịa thân thuộc trước lên phần vải vóc vẽ thân thuộc sau và lấy lốt những đoạn:
AB: nhiều năm quần = AB của thân thuộc trước = Dq.
AC: hạ lòng = AC của thân thuộc trước + 1cm.
AD: hạ gối = AD của thân thuộc trước = Hg.

*Vẽ lối chủ yếu trung.
CC1: ngang lòng = (1/4 Vm+1cm) +1/10 Vm.
Trên CC1 lấy điểm thân thuộc O.
Từ O vẽ đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với AB, gặp gỡ thanh kẻ ngang gối bên trên O1, gặp gỡ đưòng ngang ống bên trên O2.

Xem thêm: mèo hoạt hình

*Vẽ sống lưng quần.
Vẽ nối lối bên cạnh hông quần CA. Vẽ cong 1cm ở khoảng tầm thân thuộc.
AA1: ngang eo = 1/4 Ve + 3cm ben.
A1A2 = 1,5cm. Vẽ lối sống lưng quần AA2.

*Vẽ vòng lòng.
CC1: ngang lòng = (1/4 Vm + 1cm) + 1/10 Vm.
CC2 = 1/4 Vm+1cm.
Nối A2C2. Trên A2C2 lấy điểm G.
A2G = 2/3 GC2.
C1H = 4cm. Nối GH. Trên lối GH lấy điểm thân thuộc I.
Nối IC2. Trên lối IC2 lấy điểm thân thuộc J.
Vẽ cong vòng lòng thân thuộc sau A2G JHC1.

*Vẽ phần ống quần.
O1D1 = 01D2 = O1D1 thân thuộc trước + 2cm.
02B1 = O2B2 = O2B2 thân thuộc trước + 2cm.
Vẽ nối CD1B1 và C1D2B2.
Đoạn C1D2 vẽ cong 1,5cm.

*Vẽ ben quần.
Trên lối sống lưng quần A A2 lấy điểm K.
AK = KA2.
Vẽ KL // A2C2.
KL: chiều nhiều năm ben quần = 10cm.
Vẽ ben quần rộng lớn 3cm ( từng mặt mày kéo ra 1,5cm).

b: Cách Cắt.
Cắt 2 thân thuộc sau đối nhau.
-Lưng quần chừa 1cm.
-Vòng lòng chừa nét chỉ may bên trên A2 3cm cho tới C1 còn 1cm.
-Sườn ống, sườn hông chừa 2cm nét chỉ may.
-Lai quần chừa 3cm.

IV: Quy Trình May Quần Tây Nữ Căn Bản

1-May ben ở thân thuộc sau.
2-May túi ở thân thuộc trước (nếu có).
3-May ráp chão kéo ở thân thuộc trước.
4-Ráp lối sườn hông quần.
5-May ráp sống lưng quần: tùy từng loại quẩn nhằm cặp nẹp sống lưng.
6-Ráp sườn ống.
7-Ráp vòng lòng quần từ xưa đi ra sau.
8-Lên lai quần.
9-Thùa khuy, gắn nút hoặc kết móc.

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Xem thêm: but chi va em vang


 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Chủ Quản: CongNgheMay.Info

Xin Chào ! Tên bản thân là HÀ DUY TÍN. Nói về dùng ứng dụng Lectra, Gerber Accumark, Optitex .v.v. và kỹ năng và kiến thức chuyên nghiệp nghành Dệt May thì phát biểu thiệt là tôi cũng biết một chút CĂN BẢN, tôi cũng đang được nỗ lực học hỏi và giao lưu thêm thắt. Mình thực hiện Site Congnghemay.Info này mục tiêu share KIẾN THỨC. Nếu sở hữu gì ko phải chăng đặc biệt ngóng có được sự canh ty ý của quý khách. Cảm ơn chúng ta tiếp tục ghé thăm hỏi site. Chúc chúng ta sở hữu một ngày thao tác làm việc sung sướng và tiện nghi !