cách vẽ lại mạch điện vật lý 11

Bài viết lách Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Phương pháp giải:

Bạn đang xem: cách vẽ lại mạch điện vật lý 11

Bước 1: Viết sơ trang bị mạch năng lượng điện,vẽ lại mạch năng lượng điện cho tới giản dị và đơn giản và rõ rệt rộng lớn (khi đem chạc nối tắt, hoặc những năng lượng điện trở vướng tiếp nối nhau liên tiếp...)

Bước 2: Xác quyết định năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Quảng cáo

Một số quy tắc fake mạch.

a/ Chập những điểm nằm trong năng lượng điện thế:

- "Ta hoàn toàn có thể chập 2 hoặc nhiều điểm đem nằm trong năng lượng điện thế trở thành một điểm Lúc đổi khác mạch năng lượng điện tương tự."

(Do VA - Vb = UAB = I.RAB → Khi RAB = 0; I ≠ 0 hoặc RAB ≠ 0, I = 0 → Va = Vb. Tức A và B nằm trong năng lượng điện thế)

Các tình huống cụ thể: Các điểm ở hai đầu chạc nối, khóa K đóng góp, Am pe nối tiếp đem năng lượng điện trở ko đáng chú ý...Được xem như là đem nằm trong năng lượng điện thế. Hai điểm nút ở hai đầu R5 vô mạch cầu thăng bằng...

b/ Bỏ năng lượng điện trở:

- Ta hoàn toàn có thể vứt những năng lượng điện trở không giống 0 thoát ra khỏi sơ trang bị Lúc đổi khác mạch năng lượng điện tương tự Lúc độ mạnh loại năng lượng điện qua loa những năng lượng điện trở này tự 0.

Các tình huống cụ thể: những vật dẫn nằm trong mạch hở; một năng lượng điện trở không giống 0 vướng tuy nhiên song với cùng một vật dãn đem năng lượng điện trở tự 0 ( năng lượng điện trở đã biết thành nối tắt); vôn nối tiếp đem năng lượng điện trở rất rộng (lý tưởng).

* Chú ý: Với mạch năng lượng điện đem khóa K thì nên cần để ý 2 tình huống.

Khóa K mở: loại năng lượng điện ko trải qua khóa k và những năng lượng điện trở hoặc khí giới năng lượng điện vướng tiếp nối nhau với khóa K cơ.

Khóa K đóng: loại năng lượng điện trải qua khóa k và những năng lượng điện trở hoặc khí giới năng lượng điện vướng tiếp nối nhau với khóa K cơ. Nếu khóa K đứng một mình bên trên 1 mạch rẽ và nối thẳng với điểm cuối mối cung cấp thì Lúc khóa K cơ đóng góp, mạch năng lượng điện được nối tắt.

Bài luyện ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết từng năng lượng điện trở có mức giá trị R.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tóm tắt:

Sơ trang bị như hình vẽ: Các năng lượng điện trở đều nhau tự R.

Đáp án: Rtb = R/3

Lời giải:

Vì những năng lượng điện trở được vướng cộng đồng nhau ở cả nhị đầu nên hoàn toàn có thể vẽ lại mạch, thân phụ năng lượng điện trở vướng tuy nhiên song

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Điện trở tương tự của mạch là Rtb = R/3

Bài 2: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 10 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tóm tắt:

R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 9,6 Ω. Rtd = ?

Đáp án: Rtd = 6Ω

Quảng cáo

Lời giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Sơ trang bị mạch: R3 // [R4 nt (R1 // R2)]

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Điện trở tương tự R12

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Điện trở tương tự R124 = R4 + R12 = 9,6 + 2,4 = 12 Ω

Điện trở tương tự toàn mạch là

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Bài 3: Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Biết R1 = 4 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 12 Ω; R5 = 10 Ω.

Đáp án: Rtd = 12,4 Ω

Lời giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Viết sơ trang bị mạch: R5 nt {R1 // [(R3 // R4) nt R2]}

Ta có:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

R234 = R2 + R34 = 2 + 4 = 6 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Rtd = R5 + R1234 = 10 + 2,4 = 12,4 Ω.

Bài luyện trắc nghiệm tự động luyện

Quảng cáo

Bài 1: Cho mạch năng lượng điện như sơ trang bị hình 1. tường R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω. Vôn nối tiếp đem năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tóm tắt:

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Vôn nối tiếp đem năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Lời giải:

Vì vôn nối tiếp đem năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn nên hoàn toàn có thể vứt nó thoát ra khỏi mạch là vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Sơ trang bị mạch: [R1 // (R3 nt R4)] nt R2

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Điện trở tương đương: R34 = R3 + R4 = đôi mươi Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Rtd = R134 + R2 = 30 Ω.

Đáp án: Rtd = 30 Ω

Bài 2: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Điện trở của vôn nối tiếp rất rộng, bỏ dở năng lượng điện trở của chạc dẫn và năng lượng điện trở ampe nối tiếp. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tóm tắt:

Biết R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Tính Rtd.

Lời giải:

Điện trở của vôn nối tiếp rất rộng, bỏ dở năng lượng điện trở của chạc dẫn và năng lượng điện trở ampe nối tiếp nên tao hoàn toàn có thể vứt vôn nối tiếp thoát ra khỏi mạch, chập nhị điểm ở nhị đầu am pe nối tiếp vì như thế đem nằm trong năng lượng điện thế, và vẽ lại được sơ trang bị mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Sơ đồ: {R1 // [R2 nt (R4 // R5)]} nt R3

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

R245 = R2 + R45 = 10 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Rtd = R1245 + R3 = 15 Ω.

Đáp án: Rtd = 15 Ω

Bài 3: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường những năng lượng điện trở R0 = 0,5 Ω; R1 = 1 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 0,5 Ω; R5 = 2,5 Ω. Bỏ qua loa năng lượng điện trở của am pe nối tiếp và chạc nối. Xác quyết định năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tóm tắt:

R0 = 0,5 Ω; R1 = 1 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 0,5 Ω; R5 = 2,5 Ω. Tìm Rtd ?

Lời giải:

Vì bỏ dở năng lượng điện trở của ampe nối tiếp nên hoàn toàn có thể chập nhị điểm đầu am pe nối tiếp lại vì như thế đem nằm trong năng lượng điện thế. Ta vẽ lại sơ trang bị mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Sơ trang bị mạch: [R1 // (R4 nt R5)] nt (R2 // R3) nt R0

Điện trở tương đương: R45 = R4 + R5 = 3 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Điện trở tương tự của mạch là

Rtd = R0 + R23 + R145 = 0,5 + 1,5 + 0,75 = 2,75 Ω.

Đáp án: Rtd = 2,75 Ω

Bài 4: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = R4 = 10 Ω, R2 = R3 = 5 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tìm năng lượng điện trở tương tự của mạch

a) RAB

b) RAC

c) RBC

Lời giải:

Các điểm C, D được nối cùng nhau tự chạc dẫn không tồn tại năng lượng điện trở thành nằm trong năng lượng điện thế, hoàn toàn có thể chập lại cùng nhau được.

a) Tính RAB

Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Sơ trang bị mạch: R1 // [R3 nt (R2 // R4)]

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

b) RAC

Ta vẽ lại sơ trang bị mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Sơ trang bị mạch [R1 nt (R2 // R4)] // R3

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Xem thêm: cách vẽ tháp rùa

c) RBC

Ta vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Sơ trang bị mạch: R2 // R4 // (R1 nt R3)

Điện trở tương đương: R13 = R1 + R3 = 15 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Đáp án:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Bài 5: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = 3Ω; R2 = R3 = R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tóm tắt:

Biết R1 = 3Ω; R2 = R3 = R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Lời giải:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Bỏ qua loa năng lượng điện trở của ampe nối tiếp, tao vẽ lại mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Sơ trang bị mạch: R1 // [(R2 // R3) nt R4]

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

R234 = R23 + R4 = 6 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Đáp án: RAB = 2 Ω

Bài 6: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = 12Ω; R2 = 9Ω; R3 = 6Ω; R4 = 6Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tóm tắt:

Biết R1 = 12Ω; R2 = 9Ω; R3 = 6Ω; R4 = 6Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Lời giải:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Sơ trang bị mạch: R1 // [R2 nt (R3 // R4)]

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

R234 = R2 + R34 = 12 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Đáp án: Rtd = 6Ω

Bài 7: Một mạch năng lượng điện như hình mặt mày. Các năng lượng điện trở như nhau và độ quý hiếm từng năng lượng điện trở là r = 1Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tóm tắt:

Các năng lượng điện trở như nhau và độ quý hiếm từng năng lượng điện trở là r = 1Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Lời giải:

Ta gọi là những nút như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Bài 8: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ mặt mày. tường R1 = 10Ω; R2 = Rx = 4Ω; R3 = R4 = 12; Ra = 1Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tính năng lượng điện trở của đoạn mạch khi

a) K đóng góp.

b) K ngỏ.

Lời giải:

a) Khi K đóng góp, tao vẽ lại sơ trang bị mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Sơ trang bị mạch: R1 nt {[R2 nt (R3 // R4)] // (Ra nt Rx)}

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

R234 = R2 + R34 = 4 + 6 = 10 Ω.

Rax = Ra + Rx = 5 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

b) Khi K ngỏ, tao vẽ lại sơ trang bị như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Sơ trang bị mạch: R1 nt [R2 // (Ra nt Rx nt R4)] nt R3

Điện trở tương đương

Rax4 = Ra + Rx + R4 = 17 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Bài 9: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết: R1 = 8Ω, R2 = R3 = 4Ω, R4 = 6Ω. Bỏ qua loa năng lượng điện trở của ampe nối tiếp, của khóa K và của chạc dẫn.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB khi

a) K đóng

b) K mở

Lời giải:

a) Khi K đóng góp, điểm C và B hoàn toàn có thể chập lại cùng nhau. Ta vẽ lại được mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Sơ trang bị mạch: R1 // [R4 nt (R2 // R3)]

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

R234 = R23 + R4 = 8 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

b) Khi K ngỏ, tao vẽ lại sơ trang bị mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Sơ trang bị mạch: [(R1 nt R2) // R4] nt R3

Điện trở tương đương: R12 = R1 + R2 = 12 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Rtd = R124 + R3 = 4 + 4 = 8Ω

Đáp án: a) Rđ = 4 Ω; b) Rm = 8 Ω

Bài 10: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Biết R1 = 50% Ω; R2 = 1,5 Ω; R3 = R4 = R5 = 1 Ω.

Tính năng lượng điện trở tương tự RAB.

Lời giải:

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

R236 = R2 + R36 = 2,5 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

R12356 = R1 + R2356 = 1 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện cực kỳ hay

Xem thêm thắt những dạng bài bác luyện Vật Lí lớp 9 đem đáp án và lời nói giải cụ thể khác:

 • Dạng 1: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của sợi chạc cực kỳ hay
 • Dạng 2: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của mạch tiếp nối nhau cực kỳ hay
 • Dạng 3: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của mạch tuy nhiên song cực kỳ hay
 • Dạng 4: Phương pháp Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch lếu ăn ý cực kỳ hay
 • Dạng 5: Phương pháp Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch cầu cực kỳ hoặc | Cách fake mạch sao trở thành mạch tam giác
 • Dạng 7: Cách giải Bài luyện Định luật Ôm cho tới đoạn mạch tiếp nối nhau, tuy nhiên song cực kỳ hay
 • Dạng 8: Cách giải Bài luyện Định luật Ôm cho tới đoạn mạch lếu ăn ý cực kỳ hay

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Vật Lí lớp 9 hoặc khác:

 • Giải bài bác luyện Vật lý 9
 • Giải sách bài bác luyện Vật Lí 9
 • Giải VBT Vật Lí 9
 • Đề thi đua Vật Lí 9

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: cach ve dong vat

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 9 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.