cách vẽ lại mạch điện phức tạp

Bài ghi chép Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Phương pháp giải:

Bạn đang xem: cách vẽ lại mạch điện phức tạp

Bước 1: Viết sơ đồ vật mạch năng lượng điện,vẽ lại mạch năng lượng điện cho tới giản dị và rõ rệt rộng lớn (khi đem thừng nối tắt, hoặc những năng lượng điện trở vướng tiếp nối đuôi nhau liên tiếp...)

Bước 2: Xác lăm le năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Quảng cáo

Một số quy tắc fake mạch.

a/ Chập những điểm nằm trong năng lượng điện thế:

- "Ta hoàn toàn có thể chập 2 hoặc nhiều điểm đem nằm trong năng lượng điện thế trở thành một điểm Lúc biến hóa mạch năng lượng điện tương tự."

(Do VA - Vb = UAB = I.RAB → Khi RAB = 0; I ≠ 0 hoặc RAB ≠ 0, I = 0 → Va = Vb. Tức A và B nằm trong năng lượng điện thế)

Các tình huống cụ thể: Các điểm ở cả hai đầu thừng nối, khóa K đóng góp, Am pe nối tiếp đem năng lượng điện trở ko đáng chú ý...Được xem là đem nằm trong năng lượng điện thế. Hai điểm nút ở cả hai đầu R5 nhập mạch cầu thăng bằng...

b/ Bỏ năng lượng điện trở:

- Ta hoàn toàn có thể vứt những năng lượng điện trở không giống 0 thoát khỏi sơ đồ vật Lúc biến hóa mạch năng lượng điện tương tự Lúc độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện những năng lượng điện trở này vì chưng 0.

Các tình huống cụ thể: những vật dẫn nằm trong mạch hở; một năng lượng điện trở không giống 0 vướng tuy nhiên song với cùng 1 vật dãn đem năng lượng điện trở vì chưng 0 ( năng lượng điện trở đã trở nên nối tắt); vôn nối tiếp đem năng lượng điện trở rất rộng (lý tưởng).

* Chú ý: Với mạch năng lượng điện đem khóa K thì nên cần lưu ý 2 tình huống.

Khóa K mở: loại năng lượng điện ko trải qua khóa k và những năng lượng điện trở hoặc trang bị năng lượng điện vướng tiếp nối đuôi nhau với khóa K bại.

Khóa K đóng: loại năng lượng điện trải qua khóa k và những năng lượng điện trở hoặc trang bị năng lượng điện vướng tiếp nối đuôi nhau với khóa K bại. Nếu khóa K đứng một mình bên trên 1 mạch rẽ và nối thẳng với điểm cuối mối cung cấp thì Lúc khóa K bại đóng góp, mạch năng lượng điện được nối tắt.

Bài tập dượt ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết từng năng lượng điện trở có mức giá trị R.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Sơ đồ vật như hình vẽ: Các năng lượng điện trở cân nhau vì chưng R.

Đáp án: Rtb = R/3

Lời giải:

Vì những năng lượng điện trở được vướng cộng đồng nhau ở cả nhì đầu nên hoàn toàn có thể vẽ lại mạch, phụ vương năng lượng điện trở vướng tuy nhiên song

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự của mạch là Rtb = R/3

Bài 2: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 10 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 9,6 Ω. Rtd = ?

Đáp án: Rtd = 6Ω

Quảng cáo

Lời giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Sơ đồ vật mạch: R3 // [R4 nt (R1 // R2)]

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự R12

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự R124 = R4 + R12 = 9,6 + 2,4 = 12 Ω

Điện trở tương tự toàn mạch là

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bài 3: Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Biết R1 = 4 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 12 Ω; R5 = 10 Ω.

Đáp án: Rtd = 12,4 Ω

Lời giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Viết sơ đồ vật mạch: R5 nt {R1 // [(R3 // R4) nt R2]}

Ta có:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R2 + R34 = 2 + 4 = 6 Ω

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Rtd = R5 + R1234 = 10 + 2,4 = 12,4 Ω.

Bài tập dượt trắc nghiệm tự động luyện

Quảng cáo

Bài 1: Cho mạch năng lượng điện như sơ đồ vật hình 1. lõi R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω. Vôn nối tiếp đem năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Vôn nối tiếp đem năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Lời giải:

Vì vôn nối tiếp đem năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn nên hoàn toàn có thể vứt nó thoát khỏi mạch là vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ vật mạch: [R1 // (R3 nt R4)] nt R2

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Điện trở tương đương: R34 = R3 + R4 = trăng tròn Ω.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Rtd = R134 + R2 = 30 Ω.

Đáp án: Rtd = 30 Ω

Bài 2: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. lõi R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Điện trở của vôn nối tiếp rất rộng, bỏ dở năng lượng điện trở của thừng dẫn và năng lượng điện trở ampe nối tiếp. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Biết R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Tính Rtd.

Lời giải:

Điện trở của vôn nối tiếp rất rộng, bỏ dở năng lượng điện trở của thừng dẫn và năng lượng điện trở ampe nối tiếp nên tao hoàn toàn có thể vứt vôn nối tiếp thoát khỏi mạch, chập nhì điểm ở nhì đầu am pe nối tiếp vì như thế đem nằm trong năng lượng điện thế, và vẽ lại được sơ đồ vật mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ: {R1 // [R2 nt (R4 // R5)]} nt R3

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R245 = R2 + R45 = 10 Ω

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Rtd = R1245 + R3 = 15 Ω.

Đáp án: Rtd = 15 Ω

Bài 3: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. lõi những năng lượng điện trở R0 = 0,5 Ω; R1 = 1 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 0,5 Ω; R5 = 2,5 Ω. Bỏ qua chuyện năng lượng điện trở của am pe nối tiếp và thừng nối. Xác lăm le năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

R0 = 0,5 Ω; R1 = 1 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 0,5 Ω; R5 = 2,5 Ω. Tìm Rtd ?

Lời giải:

Vì bỏ dở năng lượng điện trở của ampe nối tiếp nên hoàn toàn có thể chập nhì điểm đầu am pe nối tiếp lại vì như thế đem nằm trong năng lượng điện thế. Ta vẽ lại sơ đồ vật mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ vật mạch: [R1 // (R4 nt R5)] nt (R2 // R3) nt R0

Điện trở tương đương: R45 = R4 + R5 = 3 Ω

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự của mạch là

Rtd = R0 + R23 + R145 = 0,5 + 1,5 + 0,75 = 2,75 Ω.

Đáp án: Rtd = 2,75 Ω

Bài 4: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. lõi R1 = R4 = 10 Ω, R2 = R3 = 5 Ω

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tìm năng lượng điện trở tương tự của mạch

a) RAB

b) RAC

c) RBC

Lời giải:

Các điểm C, D được nối cùng nhau vì chưng thừng dẫn không tồn tại năng lượng điện trở thành nằm trong năng lượng điện thế, hoàn toàn có thể chập lại cùng nhau được.

a) Tính RAB

Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ vật mạch: R1 // [R3 nt (R2 // R4)]

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

b) RAC

Ta vẽ lại sơ đồ vật mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ vật mạch [R1 nt (R2 // R4)] // R3

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Xem thêm: con chó hoạt hình

c) RBC

Ta vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ vật mạch: R2 // R4 // (R1 nt R3)

Điện trở tương đương: R13 = R1 + R3 = 15 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bài 5: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. lõi R1 = 3Ω; R2 = R3 = R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Biết R1 = 3Ω; R2 = R3 = R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Lời giải:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bỏ qua chuyện năng lượng điện trở của ampe nối tiếp, tao vẽ lại mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ vật mạch: R1 // [(R2 // R3) nt R4]

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R23 + R4 = 6 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: RAB = 2 Ω

Bài 6: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. lõi R1 = 12Ω; R2 = 9Ω; R3 = 6Ω; R4 = 6Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Biết R1 = 12Ω; R2 = 9Ω; R3 = 6Ω; R4 = 6Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Lời giải:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ vật mạch: R1 // [R2 nt (R3 // R4)]

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R2 + R34 = 12 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: Rtd = 6Ω

Bài 7: Một mạch năng lượng điện như hình mặt mũi. Các năng lượng điện trở như nhau và độ quý hiếm từng năng lượng điện trở là r = 1Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Các năng lượng điện trở như nhau và độ quý hiếm từng năng lượng điện trở là r = 1Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Lời giải:

Ta gọi là những nút như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bài 8: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ mặt mũi. lõi R1 = 10Ω; R2 = Rx = 4Ω; R3 = R4 = 12; Ra = 1Ω.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở của đoạn mạch khi

a) K đóng góp.

b) K hé.

Lời giải:

a) Khi K đóng góp, tao vẽ lại sơ đồ vật mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ vật mạch: R1 nt {[R2 nt (R3 // R4)] // (Ra nt Rx)}

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R2 + R34 = 4 + 6 = 10 Ω.

Rax = Ra + Rx = 5 Ω

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

b) Khi K hé, tao vẽ lại sơ đồ vật như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ vật mạch: R1 nt [R2 // (Ra nt Rx nt R4)] nt R3

Điện trở tương đương

Rax4 = Ra + Rx + R4 = 17 Ω

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bài 9: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết: R1 = 8Ω, R2 = R3 = 4Ω, R4 = 6Ω. Bỏ qua chuyện năng lượng điện trở của ampe nối tiếp, của khóa K và của thừng dẫn.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB khi

a) K đóng

b) K mở

Lời giải:

a) Khi K đóng góp, điểm C và B hoàn toàn có thể chập lại cùng nhau. Ta vẽ lại được mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ vật mạch: R1 // [R4 nt (R2 // R3)]

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R23 + R4 = 8 Ω

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

b) Khi K hé, tao vẽ lại sơ đồ vật mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ vật mạch: [(R1 nt R2) // R4] nt R3

Điện trở tương đương: R12 = R1 + R2 = 12 Ω

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Rtd = R124 + R3 = 4 + 4 = 8Ω

Đáp án: a) Rđ = 4 Ω; b) Rm = 8 Ω

Bài 10: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Biết R1 = 50% Ω; R2 = 1,5 Ω; R3 = R4 = R5 = 1 Ω.

Tính năng lượng điện trở tương tự RAB.

Lời giải:

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R236 = R2 + R36 = 2,5 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R12356 = R1 + R2356 = 1 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua chuyện cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Vật Lí lớp 9 đem đáp án và điều giải cụ thể khác:

 • Dạng 1: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của sợi thừng đặc biệt hay
 • Dạng 2: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của mạch tiếp nối đuôi nhau đặc biệt hay
 • Dạng 3: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của mạch tuy nhiên song đặc biệt hay
 • Dạng 4: Phương pháp Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch lếu láo thích hợp đặc biệt hay
 • Dạng 5: Phương pháp Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch cầu đặc biệt hoặc | Cách fake mạch sao trở thành mạch tam giác
 • Dạng 7: Cách giải Bài tập dượt Định luật Ôm cho tới đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau, tuy nhiên song đặc biệt hay
 • Dạng 8: Cách giải Bài tập dượt Định luật Ôm cho tới đoạn mạch lếu láo thích hợp đặc biệt hay

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Vật Lí lớp 9 hoặc khác:

 • Giải bài bác tập dượt Vật lý 9
 • Giải sách bài bác tập dượt Vật Lí 9
 • Giải VBT Vật Lí 9
 • Đề ganh đua Vật Lí 9

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính phí cho tới teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Xem thêm: pencilmate

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 9 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.