cách vẽ lại mạch điện lớp 11

Bài viết lách Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Phương pháp giải:

Bạn đang xem: cách vẽ lại mạch điện lớp 11

Bước 1: Viết sơ vật mạch năng lượng điện,vẽ lại mạch năng lượng điện mang đến giản dị và đơn giản và rõ nét rộng lớn (khi với chão nối tắt, hoặc những năng lượng điện trở vướng tiếp nối nhau liên tiếp...)

Bước 2: Xác ấn định năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Quảng cáo

Một số quy tắc fake mạch.

a/ Chập những điểm nằm trong năng lượng điện thế:

- "Ta rất có thể chập 2 hoặc nhiều điểm với nằm trong năng lượng điện thế trở thành một điểm Khi đổi khác mạch năng lượng điện tương tự."

(Do VA - Vb = UAB = I.RAB → Khi RAB = 0; I ≠ 0 hoặc RAB ≠ 0, I = 0 → Va = Vb. Tức A và B nằm trong năng lượng điện thế)

Các tình huống cụ thể: Các điểm ở cả 2 đầu chão nối, khóa K đóng góp, Am pe nối tiếp với năng lượng điện trở ko đáng chú ý...Được xem như là với nằm trong năng lượng điện thế. Hai điểm nút ở cả 2 đầu R5 vô mạch cầu thăng bằng...

b/ Bỏ năng lượng điện trở:

- Ta rất có thể quăng quật những năng lượng điện trở không giống 0 thoát ra khỏi sơ vật Khi đổi khác mạch năng lượng điện tương tự Khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa những năng lượng điện trở này vị 0.

Các tình huống cụ thể: những vật dẫn nằm trong mạch hở; một năng lượng điện trở không giống 0 vướng tuy vậy song với 1 vật dãn với năng lượng điện trở vị 0 ( năng lượng điện trở đã biết thành nối tắt); vôn nối tiếp với năng lượng điện trở rất rộng (lý tưởng).

* Chú ý: Với mạch năng lượng điện với khóa K thì nên lưu ý 2 tình huống.

Khóa K mở: dòng sản phẩm năng lượng điện ko trải qua khóa k và những năng lượng điện trở hoặc khí giới năng lượng điện vướng tiếp nối nhau với khóa K cơ.

Khóa K đóng: dòng sản phẩm năng lượng điện trải qua khóa k và những năng lượng điện trở hoặc khí giới năng lượng điện vướng tiếp nối nhau với khóa K cơ. Nếu khóa K đứng một mình bên trên 1 mạch rẽ và nối thẳng với điểm cuối mối cung cấp thì Khi khóa K cơ đóng góp, mạch năng lượng điện được nối tắt.

Bài tập luyện ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết từng năng lượng điện trở có mức giá trị R.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Sơ vật như hình vẽ: Các năng lượng điện trở đều nhau vị R.

Đáp án: Rtb = R/3

Lời giải:

Vì những năng lượng điện trở được vướng công cộng nhau ở cả nhị đầu nên rất có thể vẽ lại mạch, tía năng lượng điện trở vướng tuy vậy song

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự của mạch là Rtb = R/3

Bài 2: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 10 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 9,6 Ω. Rtd = ?

Đáp án: Rtd = 6Ω

Quảng cáo

Lời giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Sơ vật mạch: R3 // [R4 nt (R1 // R2)]

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự R12

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự R124 = R4 + R12 = 9,6 + 2,4 = 12 Ω

Điện trở tương tự toàn mạch là

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bài 3: Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Biết R1 = 4 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 12 Ω; R5 = 10 Ω.

Đáp án: Rtd = 12,4 Ω

Lời giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Viết sơ vật mạch: R5 nt {R1 // [(R3 // R4) nt R2]}

Ta có:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R2 + R34 = 2 + 4 = 6 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Rtd = R5 + R1234 = 10 + 2,4 = 12,4 Ω.

Bài tập luyện trắc nghiệm tự động luyện

Quảng cáo

Bài 1: Cho mạch năng lượng điện như sơ vật hình 1. tường R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω. Vôn nối tiếp với năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Vôn nối tiếp với năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Lời giải:

Vì vôn nối tiếp với năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn nên rất có thể quăng quật nó thoát ra khỏi mạch là vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật mạch: [R1 // (R3 nt R4)] nt R2

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Điện trở tương đương: R34 = R3 + R4 = đôi mươi Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Rtd = R134 + R2 = 30 Ω.

Đáp án: Rtd = 30 Ω

Bài 2: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Điện trở của vôn nối tiếp rất rộng, bỏ dở năng lượng điện trở của chão dẫn và năng lượng điện trở ampe nối tiếp. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Biết R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Tính Rtd.

Lời giải:

Điện trở của vôn nối tiếp rất rộng, bỏ dở năng lượng điện trở của chão dẫn và năng lượng điện trở ampe nối tiếp nên tớ rất có thể quăng quật vôn nối tiếp thoát ra khỏi mạch, chập nhị điểm ở nhị đầu am pe nối tiếp vì thế với nằm trong năng lượng điện thế, và vẽ lại được sơ vật mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ: {R1 // [R2 nt (R4 // R5)]} nt R3

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R245 = R2 + R45 = 10 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Rtd = R1245 + R3 = 15 Ω.

Đáp án: Rtd = 15 Ω

Bài 3: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường những năng lượng điện trở R0 = 0,5 Ω; R1 = 1 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 0,5 Ω; R5 = 2,5 Ω. Bỏ qua loa năng lượng điện trở của am pe nối tiếp và chão nối. Xác ấn định năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

R0 = 0,5 Ω; R1 = 1 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 0,5 Ω; R5 = 2,5 Ω. Tìm Rtd ?

Lời giải:

Vì bỏ dở năng lượng điện trở của ampe nối tiếp nên rất có thể chập nhị điểm đầu am pe nối tiếp lại vì thế với nằm trong năng lượng điện thế. Ta vẽ lại sơ vật mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật mạch: [R1 // (R4 nt R5)] nt (R2 // R3) nt R0

Điện trở tương đương: R45 = R4 + R5 = 3 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự của mạch là

Rtd = R0 + R23 + R145 = 0,5 + 1,5 + 0,75 = 2,75 Ω.

Đáp án: Rtd = 2,75 Ω

Bài 4: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = R4 = 10 Ω, R2 = R3 = 5 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tìm năng lượng điện trở tương tự của mạch

a) RAB

b) RAC

c) RBC

Lời giải:

Các điểm C, D được nối cùng nhau vị chão dẫn không tồn tại năng lượng điện trở thành nằm trong năng lượng điện thế, rất có thể chập lại cùng nhau được.

a) Tính RAB

Ta rất có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật mạch: R1 // [R3 nt (R2 // R4)]

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

b) RAC

Ta vẽ lại sơ vật mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật mạch [R1 nt (R2 // R4)] // R3

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Xem thêm: phim hoạt hình bút chì

c) RBC

Ta vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật mạch: R2 // R4 // (R1 nt R3)

Điện trở tương đương: R13 = R1 + R3 = 15 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bài 5: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = 3Ω; R2 = R3 = R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Biết R1 = 3Ω; R2 = R3 = R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Lời giải:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bỏ qua loa năng lượng điện trở của ampe nối tiếp, tớ vẽ lại mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật mạch: R1 // [(R2 // R3) nt R4]

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R23 + R4 = 6 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: RAB = 2 Ω

Bài 6: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = 12Ω; R2 = 9Ω; R3 = 6Ω; R4 = 6Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Biết R1 = 12Ω; R2 = 9Ω; R3 = 6Ω; R4 = 6Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Lời giải:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Ta rất có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật mạch: R1 // [R2 nt (R3 // R4)]

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R2 + R34 = 12 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: Rtd = 6Ω

Bài 7: Một mạch năng lượng điện như hình mặt mũi. Các năng lượng điện trở như nhau và độ quý hiếm từng năng lượng điện trở là r = 1Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Các năng lượng điện trở như nhau và độ quý hiếm từng năng lượng điện trở là r = 1Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Lời giải:

Ta gọi là những nút như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Ta rất có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bài 8: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ mặt mũi. tường R1 = 10Ω; R2 = Rx = 4Ω; R3 = R4 = 12; Ra = 1Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở của đoạn mạch khi

a) K đóng góp.

b) K phanh.

Lời giải:

a) Khi K đóng góp, tớ vẽ lại sơ vật mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật mạch: R1 nt {[R2 nt (R3 // R4)] // (Ra nt Rx)}

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R2 + R34 = 4 + 6 = 10 Ω.

Rax = Ra + Rx = 5 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

b) Khi K phanh, tớ vẽ lại sơ vật như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật mạch: R1 nt [R2 // (Ra nt Rx nt R4)] nt R3

Điện trở tương đương

Rax4 = Ra + Rx + R4 = 17 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bài 9: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết: R1 = 8Ω, R2 = R3 = 4Ω, R4 = 6Ω. Bỏ qua loa năng lượng điện trở của ampe nối tiếp, của khóa K và của chão dẫn.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB khi

a) K đóng

b) K mở

Lời giải:

a) Khi K đóng góp, điểm C và B rất có thể chập lại cùng nhau. Ta vẽ lại được mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật mạch: R1 // [R4 nt (R2 // R3)]

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R23 + R4 = 8 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

b) Khi K phanh, tớ vẽ lại sơ vật mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật mạch: [(R1 nt R2) // R4] nt R3

Điện trở tương đương: R12 = R1 + R2 = 12 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Rtd = R124 + R3 = 4 + 4 = 8Ω

Đáp án: a) Rđ = 4 Ω; b) Rm = 8 Ω

Bài 10: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Biết R1 = một nửa Ω; R2 = 1,5 Ω; R3 = R4 = R5 = 1 Ω.

Tính năng lượng điện trở tương tự RAB.

Lời giải:

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R236 = R2 + R36 = 2,5 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R12356 = R1 + R2356 = 1 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Xem tăng những dạng bài bác tập luyện Vật Lí lớp 9 với đáp án và điều giải cụ thể khác:

 • Dạng 1: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của sợi chão đặc biệt hay
 • Dạng 2: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của mạch tiếp nối nhau đặc biệt hay
 • Dạng 3: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của mạch tuy vậy song đặc biệt hay
 • Dạng 4: Phương pháp Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch láo lếu ăn ý đặc biệt hay
 • Dạng 5: Phương pháp Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch cầu đặc biệt hoặc | Cách fake mạch sao trở thành mạch tam giác
 • Dạng 7: Cách giải Bài tập luyện Định luật Ôm mang đến đoạn mạch tiếp nối nhau, tuy vậy song đặc biệt hay
 • Dạng 8: Cách giải Bài tập luyện Định luật Ôm mang đến đoạn mạch láo lếu ăn ý đặc biệt hay

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng Vật Lí lớp 9 hoặc khác:

 • Giải bài bác tập luyện Vật lý 9
 • Giải sách bài bác tập luyện Vật Lí 9
 • Giải VBT Vật Lí 9
 • Đề đua Vật Lí 9

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính phí mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Xem thêm: but chi va em vang

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 9 với đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.