cách vẽ giao điểm

 • Bác Nam sở hữu một miếng vườn hình vuông vắn dự tính trồng rau củ. Để thuận tiện mang lại việc lấy nước tưới rau củ bác bỏ Nam đang được moi ở ở chính giữa quần thể vườn một chiếc ao cũng hình vuông vắn và khoảng chừng kể từ cạnh những cạnh ao cho tới những cạnh của miếng vườn đều vì chưng 12m. lõi rằng dt sót lại của miếng vườn là 720m vuông. Tính dt của miếng vườn hình vuông vắn lúc đầu.

  Giúp tui sớm nhất hoàn toàn có thể nhé

  Bạn đang xem: cách vẽ giao điểm

  10/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số ngẫu nhiên a biết a phân tách 3 dư 2, phân tách 5 dư 4, phân tách 8 dư 7 nên a 1 phân tách không còn mang lại a nhỏ nhất?

  Tìm số ngẫu nhiên a biết a phân tách 3 dư 2, phân tách 5 dư 4, phân tách 8 dư 7 nên a 1 phân tách không còn mang lại a nhỏ nhất?

  12/11/2022 |   2 Trả lời

 • Tính số ngẫu nhiên sở hữu 2 chữ số biết số cơ phân tách mang lại tổng những chữ số của chính nó nhận được 7 dư 6.

  Tính số ngẫu nhiên sở hữu 2 chữ số biết số cơ phân tách mang lại tổng những chữ số của chính nó nhận được 7 dư 6Giải hộ em với ạToán 6 ạ

  12/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số ngẫu nhiên nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là một số tự động nhiên

  tìm số ngẫu nhiên nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là một số tự động nhiên

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số ngẫu nhiên n biết n+2 phân tách không còn mang lại n-1

  tìm số ngẫu nhiên n biết n+2chia không còn mang lại n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang lại phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang lại phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko yếu tố bên nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko yếu tố bên nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số vẹn toàn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,nó nguyên:

  Tìm x,nó nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: draw card

  Biết a là số dư khi phân tách một số trong những bất kì mang lại 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, nó nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số ngẫu nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư thứu tự là 2,4,6

  tìm số ngẫu nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư thứu tự là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tư phía, từng phía 5m trở nên hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) lần ước công cộng (-16,24)

  c) lần tư bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy sử dụng sáu số 5, lốt những quy tắc tính, lốt ngoặc nhằm ghi chép trở nên sản phẩm tính sở hữu thành quả là: 100; 50; 15.

  Hãy sử dụng sáu số 5, lốt những quy tắc tính, lốt ngoặc nhằm ghi chép trở nên sản phẩm tính sở hữu thành quả là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số vẹn toàn n sao mang lại 2n phân tách không còn mang lại n+5.

  Tìm những số vẹn toàn n sao mang lại 2n phân tách không còn mang lại n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân tách không còn mang lại -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn mang lại -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới người xem SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( nó + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( nó + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( nó -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: vẽ con ốc vặn

  hảy gom bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời