cách sử dụng chemdraw

Xem thêm: tony buzan là ai

Bạn đang xem: cách sử dụng chemdraw

Nội dung Text: Chuong 3 Sử dụng chemoffice

 1. Nội dung chương 3 3.1 Chemdraw 2D 3.1.1 Giới thiệu về Chemdraw. 3.1.2 Giao diện, những thanh khí cụ và những bảng trong Chemdraw. 3.1.3 Hướng dẫn dùng Chemdraw. 3.2 Chem3D 3.2.1 Giới thiệu về Chem3D. 3.2.2 Giao diện, những thanh khí cụ và những bảng trong Chemdraw. 3.2.3 Hướng dẫn dùng Chem3D. 3.3 Bài tập dượt thực hành Bài tập dượt 1
 2. Chương 3: Sử dụng ứng dụng ChemOffice 3.1 Chemdraw 2D: 3.1.1 Giới thiệu về Chemdraw 3.1.2 Giao diện, những thanh khí cụ và những bảng trong Chemdraw 3.1.2.1 Giao diện: Đăng nhập vô Chemdraw: Nhấn Start → All Programs → ChemOffice → ChemDraw. 2
 3. 3
 4. 3.1.2.2 Các thanh công cụ: Để bật/tắt những thanh công cụ: Vào View lựa chọn các thanh khí cụ ứng cần thiết ham muốn mở Thanh Menu Thanh loại chữ : (text style toolbar) Thanh phổ biến (general toolbar) Thanh đối tượng người tiêu dùng (object toolbar) Thanh khí cụ vẽ sinh học tập (biodraw tool) 4
 5. Thanh khí cụ vẽ chủ yếu (main tool palette) 5
 6. 3.1.2.3 Bảng thông thường dùng: Để bật/tắt những bảng: Vào View lựa chọn những bảng tương ứng cần thiết há hoặc đóng Bảng vấn đề tọa chừng (info window) Bảng khối hệ thống tuần trả những nhân tố hoá học (periodic table) Bảng đặc thù hoá – lý của những hóa học (chemical properties): Bảng phân tách cụ thể (analysis) Bảng đồ gia dụng những ký tự động (character map) 6
 7. 3.1.3 Hướng dẫn dùng Chemdraw: 3.1.3.1 Vẽ một cấu trúc: Trong phần này tao vẽ cấu tạo phân tử 2-propanone và tăng thương hiệu vào Các bước triển khai như sau Tạo liên kết: Từ thực đơn Object, lựa chọn Fixed Lengths và Fixed Angles. Chọn View > Show Main Toolbar. 7
 8. Từ thanh khí cụ Main Toolbar, lựa chọn công cụ Solid Bond Con trỏ trở thành lốt nằm trong (+), click loài chuột và kéo sang nên, đàng links xuất hiện tại, links được mở rộng với chiều lâu năm được thắt chặt và cố định và ở một góc 30 0 . Click vô điểm cuối ở bên phải của links mới mẻ vừa tạo nhằm tăng links thứ hai. Liên kết thứ hai được vẽ và tạo trở nên một góc 120 0 thân ái 2 links. Để tạo nên cacbon loại 3, tao triển khai tương tự như bước trên. 8
 9. Thay thay đổi bậc liên kết: Để tạo nên links song, double click vô links vừa tạo hoặc click loài chuột nên vô links lựa chọn Double > Plain. Thêm thương hiệu nguyên vẹn tử vô cấu trúc: Dùng khí cụ Text , click vào thời gian cuối links song, hộp text box xuất hiện tại ở cuối liên kết Gõ ‘O’ vô vỏ hộp text box (chữ O hoa). Đóng vỏ hộp text bot bằng phương pháp nhấn phím Esc hoặc chọn khí cụ không giống. 9
 10. Thêm thương hiệu chú mến vô phân tử: Dùng khí cụ Text , click vô phía bên dưới cấu trúc, vỏ hộp text box xuất hiện tại. Trong vỏ hộp text box, gõ “2-propanone”. Nhấn Esc hoặc lựa chọn khí cụ không giống. 10
 11. 3.1.3.2 Vẽ cấu tạo phân tử phức tạp vì thế cách dùng vòng: Tạo vòng: Click và khí cụ vòng Cyclohexane . Click vô vùng rỗng tuếch bên trên hành lang cửa số nhằm tăng vòng. Click thống nhất với những vòng theo như hình biểu diễn dưới phía trên. 11
 12. Di đem những nguyên vẹn tử và những nối links từ vòng: Click vô khí cụ Eraser Trỏ vô nguyên vẹn tử được trình diễn ở dưới: 12
 13. Click vô nguyên vẹn tử và links cần thiết xóa Kết trái khoáy xóa được trình diễn bên dưới đây: Click vô khí cụ Solid Bond Double click vô chổ links cần thiết thêm nữa, liên kết đơn tiếp tục đem trở nên links đôi 13
 14. Thêm thương hiệu nguyên vẹn tử cacbon: Clich vô khí cụ Text Trỏ cho tới chổ nguyên vẹn tử rất cần phải tăng vào Gõ phím “CH” vô vào vỏ hộp thoại (lưu ý: nên gõ chữ hoa đích thị hình tượng thương hiệu nguyên vẹn tố). Tiếp tục gõ “O” vô điểm cần thiết thêm nữa. Kết quả được trình diễn ở phía bên dưới. 14
 15. Lưu và tạm dừng hoạt động bong thực hiện việc: Chọn File>Save As. Gõ huongdan1, vô vỏ hộp text box tương thích. Chọn thư mục điểm lưu tệp tin. Click Save. 15
 16. 3.1.3.3 Vẽ cấu tạo phân tử Theo phong cách biểu diển Fischer. Chọn File > Open Special lựa chọn ACS Document 1996 Click lựa chọn khí cụ Solid Bond Trỏ vô hành lang cửa số thao tác, kéo trực tiếp xuống nhằm vẽ liên kết loại nhất. Trỏ vô điểm cuối của nguyên vẹn tử, kéo trực tiếp xuống để vẽ links thứ hai (hộp đẩy sóng red color xuất hiện bởi vì thế Show Chemical Warnings được lựa chọn, bây giờ ta lưu giữ lựa chọn nó). Tiếp tục như bước bên trên nhằm vẽ những links còn lại (tổng nằm trong 5 liên kết). 16
 17. Thêm links ở ngang của nguyên vẹn tử thứ hai vô mạch phân tử chúng ta tạo: Thêm links ở ngang, trỏ vô vỏ hộp đầu tiên Chemical Warning và click nó (hộp lưu ý màu sắc đỏ sẽ thất lạc cút ngay lập tức khi chúng ta tăng links vào). Click đợt nữa nhằm tăng links đối lập ở ngang. Lặp lại quá trình như lúc đầu nhằm tăng những liên kết nằm ngang còn lại 17
 18. Gán tăng những group vô đầu và cuối của chuổi mạch phân tử: Chọn khí cụ Text Click vô nguyên vẹn tử cacbon ở mặt hàng thứ nhất, hộp text box xuất hiện tại và gõ vô “CHO”. Click vô nguyên vẹn tử cacbon thấp nhất và gõ vào “CH2OH”. 18
 19. Click vô điểm nguyên vẹn tử cacbon cần thiết tăng hydro, sauđó gõ “H”. 19
 20. Click vô những nguyên vẹn tử còn sót lại, tiếp sau đó gõ “OH”. Để coi vấn đề cấu tạo cơ bạn dạng và đem thông tin vô tư liệu, tao triển khai bước sau: Click lựa chọn cấu tạo một vừa hai phải vẽ kết thúc (hoặc double click vào cấu tạo một vừa hai phải vẽ) Chọn View > Show Analysis Window. 20