CÁCH NHẬN XÉT BẢNG TẦN SỐ

     

Bài học để giúp đỡ các em biết phương pháp thu gọn gàng bảng số liệu thống kê ban sơ lại thành một bảng bắt đầu gọi là bảng "tần số" những giá trị của vết hiệu.

Bạn đang xem: Cách nhận xét bảng tần số


BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU

I/ nắm tắt lý thuyết

1. Tư tưởng bảng “tần số”:

- từ bảng thu thập số liệu thống kê ban sơ có thể lập bảng “tần số”.

- Bảng “tần số” nói một cách khác là bảng triển lẵm thực nghiệm của vết hiệu.

- Ta có thể lập bảng “tần số” theo hình thức “ngang” (dòng) hoặc theo mô hình “dọc” (cột).

Ví dụ:

+ Dạng “ngang” (dòng):

*

+ Dạng “dọc” (cột):

*

2. Tác dụng của bảng “tần số”:

Bảng "tần số" góp người khảo sát dễ bao hàm nhận xét chung về sự việc phân phối những giá trị của tín hiệu và tiện lợi cho việc thống kê giám sát sau này.

II/ bài xích tập

Bài 1: Trò đùa toán học: Thống kê ngày, tháng, năm sinh của chúng ta trong lớp và những chúng ta có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo chủng loại ở bảng 10:

*

Phương pháp:

Căn cứ vào tháng sinh của các bạn trong lớp của bản thân để tìm tần số tương ứng. Tiếp đến điền tác dụng vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Căn cứ hồi tháng sinh của các bạn trong lớp của mình để tìm tần số tương ứng. Kế tiếp điền kết quả vào bảng. Chẳng hạn điều tra tháng, năm sinh của một tờ tại một trường trung học cơ sở, ta bao gồm bảng thống kê số liệu thuở đầu như sau:

*

Tìm tần số mon sinh của các bạn trong lớp. Để khi lập bảng tần số không nhần lẫn, ta kê ra tất cả các giá bán trị khác biệt của tín hiệu (các tháng từ 1 - 12) lần lượt đọc tháng sinh từ bên trên xuống. Mỗi lần gặp mặt tháng làm sao ta gạch ốp vào cột tháng đó một vạch. Sau khi vạch xong, ta đếm số vén của từng cột nhằm ghi thành bảng "tần số" như sau:

*

Bài 2: Kết quả điều tra về con của 30 mái ấm gia đình thuộc một làng mạc được mang đến trong bảng sau:

*

a) dấu hiệu cần tìm hiểu ở đấy là gì ? Từ đó lập bảng "tần số".

b) Hãy nêu một vài nhận xét từ bỏ bảng trên về con số con của 30 mái ấm gia đình trong buôn bản (số nhỏ của các gia đình trong thôn đa số thuộc vào tầm khoảng nào ? Số mái ấm gia đình đông con, tức 3 nhỏ trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ từng nào ?)


Phương pháp:

- phân biệt dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.

- Quan gần cạnh bảng số liệu xem bao gồm giá trị nào của vết hiệu.

- Đếm coi mỗi giá bán trị xuất hiện thêm bao nhiêu lần nhằm tìm tần số.

Lời giải đưa ra tiết:

a) tín hiệu cần kiếm tìm hiểu: Số bé của mỗi gia đình.

Bảng "tần số" về số con:

*

b) Nhận xét: 

- Số bé của mỗi mái ấm gia đình chủ yếu ớt thuộc vào tầm từ 0 mang lại 4 fan con.

- Số gia đình đông bé (từ 3 người con trở lên) là 7 chiếm tỉ lệ: 7/30 tức 23,3%.

Bài 3: Tuổi nghề (tính theo năm) của một vài công nhân trong một phân xưởng được ghi lại ở bảng sau:

*

a) tín hiệu ở đấy là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét (số những giá trị của vết hiệu, số các giá trị không giống nhau, giá trị to nhất, giá chỉ trị nhỏ nhất, giá trị bao gồm tần số mập nhất, những giá trị thuộc vào lúc nào chủ yếu).

Phương pháp:

- nhận ra dấu hiệu khảo sát dựa vào đề bài.

- Quan tiếp giáp bảng số liệu xem có những giá trị như thế nào của vệt hiệu, quý giá nào to nhất, cực hiếm nào nhỏ nhất.

- Đếm coi mỗi giá trị lộ diện bao nhiêu lần để tìm tần số, từ kia lập được bảng tần số với rút ra được những nhận xét.


Lời giải bỏ ra tiết:

a) vệt hiệu: tuổi nghề của công nhân trong một phân xưởng. Số các giá trị: 25.

b) Bảng tần số về tuổi nghề:

*

Nhận xét:

- Số những giá trị của dấu hiệu: 25.

- Số những giá trị không giống nhau: 10.

- giá bán trị lớn số 1 là 10, giá bán trị nhỏ tuổi nhất là 1.

Xem thêm: Kỷ Niệm 1050 Năm Nhà Nước Cổ Đại Đầu Tiên Của Việt Nam Là Gì?

- giá trị tất cả tần số lớn số 1 là 4.

- những giá trị trực thuộc vào khoảng hầu hết từ 4 mang đến 7 năm.

Bài 4: Một xạ thủ thi phun súng. Số điểm đã đạt được sau những lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

*

a) tín hiệu ở đó là gì ? Xạ thủ đã phun bao nhiêu phát ?

b) Lập bảng "tần số" cùng rút ra một số trong những nhận xét.

Phương pháp:

- phân biệt dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.

- Quan ngay cạnh bảng số liệu coi xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát.

- Đếm xem mỗi giá bán trị lộ diện bao nhiêu lần để tìm tần số, từ kia lập được bảng tần số cùng rút ra được các nhận xét.

Lời giải chi tiết:

a) vệt hiệu: điểm số của mỗi lần bắn súng.

Xạ thủ vẫn bắn: 30 phát

b) Bảng "tần số":

*

Nhận xét:

- Xạ thủ đã bắn 30 phát.

- Số điểm mỗi lần bắn từ bỏ 7 điểm đến chọn lựa 10 điểm.

- Điểm bắn đa số từ 8 điểm đến chọn lựa 10 điểm.

- Điểm bắn một lần là 9 điểm chỉ chiếm tỉ lệ tối đa (10 lần) 


- Bắn được điểm 10 là 8 lần chỉ chiếm 26,7%.

Bài 5: Thời gian giải một câu hỏi (tính theo phút) của 35 học viên được ghi trong bảng sau:

*

a) dấu hiệu ở đấy là gì ? Số những giá trị là từng nào ?

b) Lập bảng "tần số" với rút ra một số nhận xét.

Phương pháp:

- phân biệt dấu hiệu khảo sát dựa vào đề bài.

- Quan ngay cạnh bảng số liệu xem gồm có giá trị như thế nào của lốt hiệu.

- Đếm coi mỗi giá trị xuất hiện thêm bao nhiêu lần để tìm tần số, từ kia lập được bảng tần số cùng rút ra được những nhận xét.

Lời giải đưa ra tiết:

a) dấu hiệu: thời hạn giải một việc của một học tập sinh.

Số cực hiếm là: 35.

b) Bảng "tần số"

*

Nhận xét:

- thời gian giải 1 bài toán của 35 học sinh chỉ thừa nhận 8 giá trị khác nhau.

- học sinh giải bài sớm nhất hết 3 phút (có 1 học sinh)

- học viên giải chậm nhất hết 10 phút.

Xem thêm: Nêu Các Nguyên Tắc Sử Dụng Hợp Lí Điện Năng ? Nêu Những Nguyên Tắc Sử Dụng Hợp Lí Điện Năng

- thời gian giải hoàn thành chủ yếu từ bỏ 6 mang lại 8 phút.

Tải về