biểu đồ miền vẽ như thế nào

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: biểu đồ miền vẽ như thế nào

- Khả năng thể hiện tại : Biểu đồ dùng miền còn được gọi là biểu đồ dùng diện. Loại biểu đồ dùng này thể hiện tại được cả cơ cấu tổ chức và hành động cải tiến và phát triển của những đối tượng người tiêu dùng. Toàn cỗ biểu đồ dùng là một trong những hình chữ nhật (hoặc hình vuông), vô này được phân thành những miền không giống nhau

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: cơ cấu tổ chức, di chuyển cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức.

+ Mốc năm: >= 4 năm.

+ Chọn vẽ biểu đồ dùng miền: đa phần năm, không nhiều bộ phận.

- Một số dạng biểu đồ dùng miền thông thường bắt gặp : Biểu đồ dùng miền ông chồng tiếp nối đuôi nhau, miền ông chồng kể từ gốc tọa độ

2. Cách vẽ biểu đồ dùng miền

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây đắp hệ trục tọa độ

- Phân tích và xử lí số liệu.

- Xác quyết định tỉ lệ thành phần, phạm vi mẫu giấy thích hợp.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Xây dựng hình chữ nhật phải chăng độ cao (trục tung) = 2/3 chiều nhiều năm (trục hoành).

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung (%) cần cơ hội đều nhau (0, 10, trăng tròn,... 100 hoặc 0, trăng tròn, 40,...,100).

- Năm thứ nhất và năm sau cùng đó là trục tung hai bên.

- Trường thích hợp phiên bản đồ dùng bao gồm nhiều miền ông chồng lên nhau, tao vẽ tuần tự động từng miền theo đuổi trật tự kể từ bên dưới lên bên trên. Việc bố trí trật tự của những miền cần thiết Note sao mang lại tăng thêm ý nghĩa nhất mặt khác cũng cần tính cho tới tính trực quan lại và tính mĩ thuật của biểu đồ dùng.

- Chiều cao của hình chữ nhật thể hiện tại đơn vị chức năng của biểu đồ dùng, chiều rộng lớn của biểu đồ dùng thông thường thể hiện tại thời hạn (năm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu ở đằm thắm của miền (không giống như cơ hội ghi như biểu đồ dùng đường).

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu đồ dùng.

* Lưu ý :

- Biểu đồ dùng miền vẽ theo đuổi độ quý hiếm vô cùng thể hiện tại hành động, nên dựng nhị trục - một trục thể tiến bộ lượng, một trục số lượng giới hạn năm cuối (dạng này rất rất ít).

- Lưu ý khoảng cách năm thiệt đúng đắn.

- Trường thích hợp đòi hỏi thể hiện tại cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức, di chuyển cơ cấu tổ chức,... rất cần được xử lý % trước lúc vẽ.

3. Cách phán xét biểu đồ dùng miền

- Nhận xét cộng đồng toàn cỗ bảng số liệu: Nhìn nhận, review Xu thế cộng đồng của số liệu.

- Nhận xét mặt hàng ngang trước: Theo thời hạn nhân tố a tăng hoặc rời, tăng rời thế nào, tăng rời bao nhiêu? Sau cơ cho tới nhân tố b tăng hoặc rời,… nhân tố c (mức chênh lệch).

- Nhận xét mặt hàng dọc: Yếu tố này xếp thứ hạng nhất, nhì, phụ vương và với thay cho thay đổi loại hạng hoặc không?

- Kết luận và phân tích và lý giải.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Lúc vẽ biểu đồ dùng miền

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình vuông vắn, thiếu hụt số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ lệ thành phần ở trục tung.

+ Chưa tạo ra hình chữ nhật đặc thù, thiếu hụt đơn vị chức năng.

+ Viết chú thích vô biểu đồ dùng, ko lấp lênh láng hình chữ nhật.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu đồ dùng hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập dượt minh họa về biểu đồ dùng miền

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2005 - năm nhâm thìn (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu đồ dùng mến thống nhất nhằm thể hiện tại sự di chuyển cơ cấu tổ chức diện tích S lúa phân theo đuổi mùa vụ ở việt nam, quá trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn cộng đồng, diện tích S lúa phân theo đuổi mùa vụ ở việt nam với sự di chuyển.

- Năm năm nhâm thìn, lúa tấp nập xuân lắc tỉ trọng lớn số 1 (39,6%), tiếp cho tới là lúa thu và thu tấp nập (36,0%) và lắc tỉ trọng nhỏ nhất lá lúa mùa (24,4%).

- Cơ cấu diện tích S những loại lúa với sự thay cho đổi:

+ Lúa tấp nập xuân rời nhẹ nhàng (giảm 0,5%) tuy nhiên tạm bợ (2005 - 2010 và 2013 - năm nhâm thìn tăng; 2010 - 2013 giảm).

+ Lúa hè thu và thu tấp nập tăng liên tiếp qua quýt trong thời điểm và gia tăng 3,9%.

+ Lúa mùa rời liên tiếp qua quýt trong thời điểm và rời 3,4%.

* Giải thích

- Diện tích lúa thu và thu tấp nập tăng là vì việc tăng mạnh rạm canh, tăng vụ và có khá nhiều giống như mới mẻ tiến hành demo nghiệm mang lại năng suất cao.

- Diện tích lúa mùa và lúa tấp nập xuân rời là vì việc quy đổi mục tiêu dùng khu đất (trồng những loại hoa màu sắc không giống mang lại năng suất cao hơn), tác động của những nhân tố ngẫu nhiên (nguồn nước, những nhân tố nhiệt độ,…).

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: Nghìn tấn)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

Xem thêm: vẽ tranh đề tài lễ hội múa lân

a) Vẽ biểu đồ dùng mến thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức lượng vận fake phân theo đuổi loại sản phẩm & hàng hóa ở việt nam, quá trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét sự thay cho thay đổi kể từ biểu đồ dùng tiếp tục vẽ và giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng loại mặt hàng = Khối lượng loại mặt hàng / Tổng số mặt hàng x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tính được bảng số liệu sau đây:

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn : Tổng viên tổng hợp )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu lượng vận fake phân theo đuổi loại mặt hàng hoá với sự thay cho thay đổi tuy nhiên ko rộng lớn.

- Sự thay cho thay đổi ra mắt theo phía tăng tỉ trọng mặt hàng trong nước và mặt hàng xuất khẩu; rời tỉ trọng mặt hàng nhập vào.

+ Tỉ trọng mặt hàng xuất khẩu tăng nhẹ nhàng (0,3%) tuy nhiên tạm bợ (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 giảm; 2013 - năm ngoái tăng).

+ Tỉ trọng mặt hàng nhập vào rời liên tiếp qua quýt trong thời điểm và rời 3,8%.

+ Tỉ trọng mặt hàng trong nước tăng nhẹ nhàng (3,5%) tuy nhiên tạm bợ (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Khối lượng vận fake phân theo đuổi loại sản phẩm & hàng hóa đều tăng thêm liên tục: mặt hàng xuất khẩu gia tăng 6200 ngàn tấn, mặt hàng nhập vào gia tăng 8563 ngàn tấn và mặt hàng trong nước tăng 9581 ngàn tấn.

- Hàng trong nước tăng sớm nhất (234,0%), tiếp cho tới là mặt hàng xuất khẩu (213,5%) và tăng muộn nhất là mặt hàng nhập vào (192,1%).

* Giải thích

- Do phát hành nội địa cải tiến và phát triển và quyết sách tăng mạnh xuất khẩu nên tỉ trọng mặt hàng trong nước và mặt hàng xuất khẩu tăng nhanh chóng.

- Tuy vẫn lắc tỉ trọng lớn số 1 nhưng vì lượng mặt hàng nhập vào tăng lừ đừ rộng lớn đối với nhị loại mặt hàng bên trên nền tỉ trọng rời ⇒ Xu phía phù phù hợp với quy trình công nghiệp hóa, giới hạn mặt hàng nhập vào, dữ thế chủ động phát hành những món đồ nội địa và tăng mạnh xuất khẩu, hội nhập nền kinh tê liệt chống và bên trên toàn cầu.

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu đồ dùng mến thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh phân theo đuổi trở thành thị và vùng quê ở việt nam, quá trình 2010 - 2018?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng số lượng dân sinh = Dân số từng loại / Tổng số lượng dân sinh x 100%.

- kề dụng công thức, tao tính được bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số trở thành thị và vùng quê với sự thay cho thay đổi theo đuổi trong thời điểm. Tỉ trọng dân vùng quê luôn luôn to hơn dân trở thành thị (2018: 64,3% đối với 35,7%).

- Dân số trở thành thị gia tăng 6176,4 ngàn người; số lượng dân sinh vùng quê gia tăng 2141,5 ngàn người. Dân số trở thành thị tăng nhanh chóng rộng lớn số lượng dân sinh vùng quê (123,3% đối với 103,5%).

- Tỉ trọng dân trở thành thị và vùng quê với sự fake dịch:

+ Dân trở thành thị tăng liên tiếp và gia tăng 5,2%.

+ Dân vùng quê rời liên tiếp và giảm xuống 5,2%.

* Giải thích

- Dân cư việt nam tăng là vì quy tế bào số lượng dân sinh việt nam rộng lớn, số người vô lứa tuổi sinh nở còn nhiều.

- Dân số trở thành thị tăng nhanh chóng rộng lớn dân vùng quê là vì quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới nhiều làm việc kể từ vùng quê di trú vô những chống trở thành thị lần việc thực hiện, nhất là những khu đô thị rộng lớn như Hà Nội Thủ Đô, TP. Xì Gòn, Bình Dương,…

- Dân số vùng quê luôn luôn nhiều hơn thế dân trở thành thị tuy nhiên tỉ trọng dân vùng quê rời là vì dân vùng quê tăng lừ đừ rộng lớn dân trở thành thị và một trong những phần rộng lớn dân vùng quê dịch rời vô trở thành thị.

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết chung tập luyện kĩ năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã với điều giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo đuổi cấu hình rời khỏi đề đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.