biểu đồ đường biểu diễn

Bài luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí đem giải chi tiết

Tải xuống

A. LÝ THUYẾT

Bạn đang xem: biểu đồ đường biểu diễn

1. Cách vẽ biểu thiết bị đường

Bước 1: Xử lí bảng số liệu và thiết kế hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu tiếp tục xử lí (tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất) nhằm thiết kế hệ tọa chừng.

- Xác ấn định tỉ lệ thành phần, phạm vi khung giấy thích hợp.

- Xây dựng hệ trục tọa chừng hợp lý và phải chăng độ cao trục tung = 2/3 chiều lâu năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung nên cơ hội đều nhau.

- Chia khoảng cách năm ở trục hoành đích thị và hợp lý và phải chăng.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm thứ nhất đó là trục tung (không đem khoảng cách như biểu thiết bị cột).

- Nối những điểm vì chưng những đoạn trực tiếp (nên hoàn thành xong từng lối nhằm mục tiêu rời nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu bên trên những điểm (nếu những lối quá sát nhau thì ko nhất thiết nên ghi).

- Viết đơn vị chức năng vô trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu thiết bị.

- Đảm bảo tính trực quan liêu và tính thẩm mĩ của biểu thiết bị.

- Không sử dụng cộng đồng một kí hiệu cho tới nhiều đối tượng người dùng được thể hiện nay bên trên biểu thiết bị.

2. Cách đánh giá biểu thiết bị đường

* Trường phù hợp thể hiện nay một đối tượng

- So sánh số liệu năm đầu và năm cuối đem vô bảng số liệu.

- Xem lối màn trình diễn tăng trưởng (tăng) đem liên tiếp hoặc không?

+ Nếu liên tiếp thì cho thấy thêm tiến độ nào là tăng thời gian nhanh, tiến độ nào là tăng chậm chạp.

+ Nếu ko liên tục: Thì năm nào là không thể liên tiếp.

- Một vài ba lý giải cho tới đối tượng người dùng, lý giải trong thời hạn ko liên tiếp.

* Trường phù hợp cột đem hai tuyến phố trở lên

- Nhận xét từng lối một tựa như bên trên theo như đúng trình tự động bảng số liệu cho: lối a trước, rồi cho tới lối b, rồi cho tới c, d.

- Tiến hành đối chiếu (cao, thấp,…), tìm hiểu từng contact trong số những lối màn trình diễn.

- Kết luận và lý giải.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - năm nhâm thìn (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều

339,8

300,9

285,8

280,3

288,3

Cao su

429,1

548,8

570,0

593,8

600,1

Cà phê

518,2

581,3

588,8

604,3

622,2

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay sự cải tiến và phát triển của một vài thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở việt nam, tiến độ 2010 - 2016?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển một vài thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở việt nam, tiến độ 2010 - 2016?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí đem giải chi tiết

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các thành phầm cây lâu năm ở việt nam đem sự thay cho thay đổi theo đuổi thời hạn.

+ Cây điều đem diện tích S nhỏ nhất (288,3 ngàn ha) và đem Xu thế rời (51,5 ngàn ha) tuy nhiên tạm thời.

+ Cây cao su đặc tạo thêm liên tiếp và gia tăng 171 ngàn ha.

+ Cây cafe đem diện tích S lớn số 1 (622,3 ngàn ha), tạo thêm liên tiếp qua quýt trong thời hạn và gia tăng 104 ngàn ha.

- Tốc chừng tăng của những cây lâu năm cũng không giống nhau. Cây cao su đặc tăng sớm nhất (139,9%), tiếp cho tới là cây cafe (120,1%) và cây điều rời (84,8%).

* Giải thích

Sự tăng, rời tạm thời của những thành phầm cây lâu năm là vì tác động của việc tạm thời thị ngôi trường nội địa và quốc tế. Sự ưu chuộng về một thành phầm tiếp tục kích ứng việc không ngừng mở rộng phát triển, không ngừng mở rộng diện tích S cây cỏ và ngược lại. Dường như còn tự một vài nguyên tố bất ngờ (khí hậu, khu đất đai,…) và nguyên tố tài chính (cơ sở chế phát triển thành, bảo vệ, vận trả,…).

Bài luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lương lậu thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo đuổi đầu người (kg / người)

1990

66016

19879,7

301,1

2000

77635

34538,9

444,9

2005

82392

39621,6

480,9

2010

86947

44632,2

513,4

2015

91731

50498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất nhằm thể hiện nay vận tốc cải tiến và phát triển của tổng số lượng dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đuổi đầu người của việt nam, tiến độ 1990 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc chừng phát triển = Giá trị năm trước đó / độ quý hiếm năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, vận dụng công thức bên trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng lương lậu thực

Bình quân hoa màu theo đuổi đầu người

1990

100,0

100,0

100,0

2000

117,6

173,7

148,7

2005

124,8

199,3

159,7

2010

131,7

224,5

170,5

2015

138,9

254,0

182,9

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

* Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí đem giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đuổi đầu người đều phải sở hữu Xu thế tăng liên tiếp qua quýt trong thời hạn.

- Sản lượng hoa màu đem vận tốc phát triển sớm nhất (254%), tiếp cho tới là trung bình hoa màu theo đuổi đầu người (182,9%) và số lượng dân sinh đem vận tốc phát triển muộn nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - năm ngoái, sản lượng hoa màu tăng thời gian nhanh và gia tăng 30618,6 ngàn tấn; số lượng dân sinh gia tăng 25715 ngàn người và trung bình hoa màu đầu người tăng 249,5 kh/người.

* Giải thích

- Sản lượng hoa màu tăng thời gian nhanh là vì sự cải tiến và phát triển của cơ giới hóa vô nông nghiệp, việc tăng mạnh rạm canh, tăng vụ vô sản xuất; dùng những loại thuốc chữa bệnh đảm bảo an toàn thực vật, tương tự lúa đem rất chất lượng,… sản lượng hoa màu tăng thời gian nhanh đã trải cho tới trung bình hoa màu tăng theo đuổi.

- Dân số tăng tự qui tế bào số lượng dân sinh ở việt nam rộng lớn, tỉ lệ thành phần tăng thêm bất ngờ vẫn tại mức cao đối với nhiều nước bên trên toàn cầu.

Bài luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - năm ngoái

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Việt Nam

100,0

138,8

152,1

165,5

173,4

Thái Lan

100,0

102,7

129,4

142,7

151,5

Bru-nây

100,0

120,5

127,4

121,8

118,8

Cam-pu-chia

100,0

105,0

102,4

101,8

100,1

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc điểm Khu vực Đông Nam Á, tiến độ 2011 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP và lý giải vì sao nước Việt Nam đem vận tốc phát triển khá nhanh?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí đem giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các vương quốc đem vận tốc phát triển GDP không giống nhau.

- nước Việt Nam đem vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (173,4%).

- Thái Lan đem vận tốc tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại nhì (151,5%).

- Bru-nây đem vận tốc tăng (118,8%) tuy nhiên tạm thời (2011 - 2013 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Cam-pu-chia đem vận tốc tăng muộn nhất (100,1%) tuy nhiên tạm thời (2011 - 2012 tăng; 2012 - năm ngoái giảm).

* Giải thích

- Các vương quốc đem vận tốc phát triển rất khác nhau là vì từng quốc giá chỉ đem quyết sách thương nghiệp riêng biệt và những ĐK về bất ngờ, tài chính - xã hội không giống nhau.

- nước Việt Nam và Thái Lan là nhì vương quốc đem vận tốc phát triển khá thời gian nhanh, kiên cố tự những quyết sách hội nhập, nhiều phương hóa với tương đối nhiều thị ngôi trường. Đầu tư và lôi cuốn vốn liếng góp vốn đầu tư mạnh kể từ những nước cải tiến và phát triển nhằm cải tiến và phát triển tài chính - xã hội,…

Bài luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a

100,0

115,0

119,5

121,0

124,7

107,7

Phi-lip-pin

100,0

110,6

121,4

129,9

133,9

135,4

Việt Nam

100,0

123,4

137,3

149,8

161,2

165,7

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị thể hiện nay vận tốc phát triển GDP/người của một vài vương quốc Khu vực Đông Nam Á, tiến độ 2010 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển GDP/người của một vài vương quốc.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí đem giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- GDP/người của những vương quốc đều phải sở hữu Xu thế tăng tuy nhiên đem sự không giống nhau.

- GDP/người của nước Việt Nam đem vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại nhì (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) tuy nhiên tạm thời.

+ Giai đoạn 2010 - năm trước tăng và gia tăng 24,7%.

+ Giai đoạn năm trước - năm ngoái rời và rời 17%.

* Giải thích

- GDP/người của những vương quốc đều tăng là vì đa số những vương quốc vô điểm Khu vực Đông Nam Á đang được tổ chức công nghiệp hóa, tân tiến hóa tổ quốc. Hội nhập tài chính quốc tế càng ngày càng sâu sắc, rộng lớn.

- nước Việt Nam đem vận tốc phát triển sớm nhất là vì nhờ những quyết sách, kế hoạch đích thị đắn của Nhà nước; triển khai phương châm nhiều phương hóa, phong phú hóa và những thành phầm của nước Việt Nam xâm nhập vô nhiều thị ngôi trường khó tính khó nết (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).

Bài luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: Nghìn lượt người)

Năm

2010

2012

2014

2015

Đường sản phẩm không

4091,7

5575,9

6220,2

6271,2

Đường thủy

50,5

285,8

133,2

169,8

Đường bộ

937,6

986,3

1606,5

1502,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay sự cải tiến và phát triển của khách hàng quốc tế cho tới việt nam giới phân theo đuổi phương tiện đi lại cho tới, tiến độ 2010 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc cải tiến và phát triển của số lượt khách hàng cho tới nước Việt Nam. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí đem giải chi tiết

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Xem thêm: phim hoạt hình bút chì

Qua biểu thiết bị, tao thấy:

- Khác phượt quốc tế cho tới việt nam vì chưng những loại phương tiện đi lại đem sự thay cho thay đổi qua quýt trong thời hạn.

+ Khách cho tới vì chưng đường đi bộ tăng (160,3%) tuy nhiên tạm thời.

+ Khách cho tới vì chưng lối sản phẩm ko tăng liên tiếp và gia tăng 2179,5 ngàn lượt người (153,3%).

+ Khách cho tới vì chưng lối thủy tăng (336,2%) tuy nhiên tạm thời.

- Khách cho tới vì chưng lối sản phẩm ko rộng lớn (nhiều) nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và ở đầu cuối là lối thủy (6271,2 ngàn lượt người đối với 1502,6 và 169,8 ngàn lượt người).

- Khách phượt cho tới vì chưng lối thủy tăng sớm nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và lối sản phẩm ko (336,2% đối với 160,3% và 153,3%).

* Giải thích

- Nước tao không ngừng mở rộng mối quan hệ liên minh với tương đối nhiều vương quốc bên trên toàn cầu, nhiều phương hóa và hội nhập quốc tế, mặt khác việt nam đem nền chủ yếu trị ổn định ấn định và khoáng sản phượt phong phú nên lôi cuốn được rất nhiều khách hàng phượt quốc tế cho tới.

- Nhờ những ưu thế về vận tốc, tiện lợi và sự tiện nghi vấn ngày càng tốt -> Đường sản phẩm ko luôn luôn lúc lắc tỉ trọng vận trả khách hàng lớn số 1. Đường thủy trong thời hạn mới đây tăng thời gian nhanh là vì sự hội nhập quốc tế và sự góp vốn đầu tư về hạ tầng vật hóa học, hạ tầng,…

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Diện tích (nghìn ha)

51,3

85,6

101,6

152,0

Sản lượng (nghìn tấn)

105,4

151,6

176,8

241,5

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi phí của việt nam tiến độ 2010 - 2017?

b) Nhận xét về vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi phí của việt nam. Giải thích?

Bài luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2012

Năm

1995

2000

2006

2010

2012

Than (triệu tấn)

8,4

11,6

38,8

44,8

45,1

Dầu thô (triệu tấn)

7,6

16,3

16,8

15,0

16,7

Điện (tỉ kwh)

14,7

26,7

57,9

91,7

115,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển sản lượng phàn nàn, dầu thô, năng lượng điện của việt nam thời kỳ 1995 - 2012?

b) Nhận xét vận tốc phát triển một vài thành phầm tích điện ở việt nam. Giải quí vì thế sao sản lượng năng lượng điện tăng nhanh?

Bài luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

Năm

2000

2005

2010

2015

Diện tích (nghìn ha)

1212,6

1186,1

1155,5

1150,1

Sản lượng (nghìn tấn)

6586,6

6398,4

6796,8

6803,4

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị thích hợp nhất nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển về diện tích S, sản lượng và năng suất lúa cả năm ở vùng đồng vì chưng sông Hồng, tiến độ 2000 - 2015?

b) Nhận xét biểu thiết bị tiếp tục vẽ. Giải quí vì sao năng suất lúa ở vùng Đồng vì chưng sông Hồng càng ngày càng tăng?

Bài luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU Tại NƯỚC TA TRONG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 (Đơn vị: triệu USD)

Năm

Kim gạch ốp xuất khẩu

Kim gạch ốp nhập khẩu

2000

14 482,7

15 636,5

2005

32 447,1

36 761,1

2010

72 236,7

84 836,6

2014

114 529,2

113 780,4

2017

150 217,1

147 849,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất - nhập vào sản phẩm & hàng hóa của việt nam vô tiến độ 2000 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1980 - 2017 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

1980

1990

2005

2010

2015

2017

Sản lượng cafe nhân

8,4

92,0

802,5

752,1

1105,7

1408,4

Sản lượng cafe xuất khẩu

4,0

89,6

733,9

912,7

1184,0

1691,0

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của việt nam, tiến độ 1980 - 2017?

b) Nhận xét sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của việt nam. Giải quí vì sao sản lượng cafe xuất khẩu việt nam trong thời hạn mới đây tăng vô cùng nhanh?

Bài luyện 6: Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lương lậu thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo đuổi đầu người (kg / người)

1990

66 016

19 879,7

301,1

2000

77 635

34 538,9

444,9

2005

82 392

44 632,2

513,4

2010

86 947

44 632,2

513,4

2015

91 731

50 498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển số lượng dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đuổi đầu đứa ở việt nam, tiến độ 1990 - 2015?

b) Nhận xét biểu thiết bị tiếp tục vẽ. Giải quí vì sao trung bình hoa màu theo đuổi đầu đứa ở việt nam càng ngày càng tăng lên?

Bài luyện 7: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,

GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

Năm

2005

2008

2010

2016

Diện tích (nghìn ha)

3826

3859

3946

4089

Năng suất (tạ/ha)

50,4

53,6

54,7

56,7

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển diện tích S, năng suất lúa của Đồng vì chưng sông Cửu Long, tiến độ 2005 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S, sản lượng và năng suất lúa của Đồng vì chưng sông Cửu Long. Giải thích?

Bài luyện 8: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2000 - năm nhâm thìn (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

2000

2005

2010

2012

2014

2016

Cam-pu-chia

3,6

6,6

11,2

14,0

16,8

20,0

Xin-ga-po

91,5

127,4

199,6

289,3

284,6

305,0

Việt Nam

31,2

57,6

115,9

156,7

186,2

205,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc, tiến độ 2000 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc. Giải thích?

Bài luyện 9: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Giày dép

5,1

10,3

12,0

14,7

Dệt may

11,2

20,1

22,8

26,0

Điện thoại và những linh kiện

2,3

23,6

30,2

45,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất khẩu một vài thành phầm công nghiệp việt nam, tiến độ 2010 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài luyện 10: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY, GIAI ĐOẠN 1990 - 2016

(Đơn vị: Nghìn ha)

Nhóm cây \ Năm

1990

2000

2010

2016

Cây lương lậu thực

6474,6

8399,1

8615,9

8992,3

Cây công nghiệp

1199,3

2229,4

2808,1

2844,6

Cây rau xanh đậu, cây ăn ngược, cây khác

1366,1

2015,8

2637,1

1967,2

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo đuổi group cây ở việt nam, tiến độ 1990 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo đuổi group cây ở việt nam. Giải quí vì sao diện tích S cây lâu năm trong thời hạn mới đây ở việt nam tăng nhanh?

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết canh ty tập luyện khả năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Bài luyện vẽ biểu thiết bị cột Địa Lí đem giải chi tiết
 • Bài luyện vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí đem giải chi tiết
 • Bài luyện vẽ biểu thiết bị miền Địa Lí đem giải chi tiết
 • Bài luyện vẽ biểu thiết bị phối kết hợp Địa Lí đem giải chi tiết
 • Bài luyện phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí đem điều giải
 • Bài luyện về Atlat Địa lí nước Việt Nam đem giải chi tiết

Đã đem điều giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đuổi cấu tạo đi ra đề ganh đua Trắc nghiệm mới mẻ khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.