bài tập lưu đồ thuật toán có lời giải

Preview text

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN

I. Dùng ngữ điệu tự động nhiên Ví dụ 1: Đưa rời khỏi Tóm lại về đối sánh của nhị số a và b (>, < hoặc =). - Đầu vào: Hai số a và b - Đầu ra: Kết luận a>b hoặc a<b hoặc a=b. tuần tự động những bước:  Bước 0 : Bắt đầu  Bước 1: Nhập độ quý hiếm của a và b.  Bước 2: Nếu a > b, hiển thị “a>b”. Kết thúc đẩy. trái lại sang trọng B3.  Bước 3: Nếu a = b, hiển thị “a=b”. trái lại, hiển thị “a < b”.  Bước 4: Kết thúc

Ví dụ 2: Thuật toán giải phương trình bậc nhị ax 2 +bx+c= Bước 1. Nhập độ quý hiếm của 3 thông số a, b, c Bước 2. Nếu a=0 thì 2. Yêu cầu nguồn vào ko đáp ứng. 2. Kết thúc đẩy thuật toán. Bước 3. Trường thích hợp a không giống 0 thì 3. Tính độ quý hiếm D = b 2 -4ac 3. Nếu D > 0 thì 3.2. Phương trình đem nhị nghiệm phân biệt x 1 và x 2 3.2. Giá trị của nhị nghiệm được xem theo dõi công thức sau:

Bạn đang xem: bài tập lưu đồ thuật toán có lời giải

3.2. Kết thúc đẩy thuật toán. 3. Nếu D = 0 thì 3.3. Phương trình đem nghiệm kép x 0

3.3. Kết thúc đẩy thuật toán 3. Nếu D < 0 thì 3.4. Phương trình vô nghiệm. 3.4. Kết thúc đẩy thuật toán. II. Dùng lưu đồ-sơ đồ dùng khối (flowchart)

Ví dụ 1: Tính số chi phí nên trả lúc mua đĩa DVD. sành rằng từng đĩa DVD có mức giá 5000 VNĐ. Nếu mua sắm rộng lớn 10 loại thì tiếp tục rời 10%.

Ví dụ 2: Thuật toán giải phương trình bậc nhị ax 2 +bx+c=0 (a!=0)

III. Dùng mã fake (pseudocode) Ví dụ 1: Hãy tính độ quý hiếm vô cùng của n.

Ví dụ 2: Giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0

Ví dụ 3: Một đoạn mã fake của thuật toán giải phương trình bậc nhị ax 2 +bx+c= if Delta > 0 then begin x 1 =(-b-sqrt(delta))/(2a) x 2 =(-b+sqrt(delta))/(2a) xuất thành phẩm : phương trình đem nhị nghiệm là x 1 và x 2 end else if delta = 0 then xuất thành phẩm : phương trình đem nghiệm kép là -b/(2*a) else {trường thích hợp delta < 0 } xuất thành phẩm : phương trình vô nghiệm

B5: Thông báo thành phẩm : đem X nhập mặt hàng A 1 ,A 2 ,...,A n , rồi fake sang trọng B B6: Thông báo thành phẩm : Không đem X nhập mặt hàng A 1 ,A 2 ,...,A n , B7: Kết thúc đẩy công tác.

Xem thêm: vẽ karaoke

Bài 4 Vẽ lưu đồ dùng thuật toán: Tìm ước cộng đồng lớn số 1 của 2 số vẹn toàn A và B : B1: Nhập 2 số vẹn toàn A và B B2: Gán A = |A |, B = |B | B3: Nếu A =0 và B=0 thì B B4: Nếu A=0 và B <>0 thì B B5: Nếu B=0 và A <>0 thì B B6: Gán dư của quy tắc phân chia A cho tới B nhập trở thành D ( D = A mod B ) B7: Nếu D = 0 thì fake sang trọng B B8: Gán A := B ; B := D ; D := A mod B fake về B B9: Thông báo UCLN ko tồn bên trên , fake về Bkt B10: Thông báo thành phẩm : Ước số cộng đồng lớn số 1 là số B , fake về Bkt B11: Thông báo thành phẩm : Ước số cộng đồng lớn số 1 là số A Bkt Kết thúc

Bài 5 Vẽ lưu đồ dùng thuật toán: đánh giá số vẹn toàn dương n liệu có phải là số nhân tố hoặc không: Bước 1 : Nhập nhập n

Bước 2 : Kiểm tra nếu như n < 2 thì Tóm lại n ko nên là số nhân tố, fake sang trọng bước 4

Bước 3 : Lặp kể từ 2 cho tới (n-1), nếu như trong tầm này tồn bên trên số tuy nhiên n phân chia không còn thì Tóm lại n không phải là số nhân tố, ngược lại n là số nhân tố, fake sang trọng Bước 4

Bước 4 : kết thúc

Bài 6 Vẽ lưu đồ dùng thuật toán: dò xét căn bậc 2 của số ko âm A : B1: Nhập số ko âm A và sai số được cho phép e B2: X 0 = 1 ( X là độ quý hiếm tầm trước tiên của căn bậc 2 của A ) B3: X = X 0 B4: Xo = ( X + A/X ) / 2 B5: Kiểm tra : | X 0 - X | < e thì fake sang trọng B6 còn ko thì fake về bước B B6: Thông báo căn bậc nhị của A là X 0 B7: Kết thúc

Xem thêm: ve anime cute

Bài 7 Vẽ lưu đồ dùng thuật toán: nhập nhập nhị cạnh vuông của một tam giác vuông. Tính diện tích S và cạnh huyền của tam giác này. Bài 8 Vẽ lưu đồ dùng thuật toán: nhập nhập phỏng lâu năm của a và b. Tính diện tích S của những vùng black color.

Bài 9 Vẽ lưu đồ dùng thuật toán: nhập nhập độ quý hiếm 3 độ quý hiếm a, b, c là 3 cạnh của tam giác. Cho biết tam giác abc là tam giác gì? (đều, cân nặng, vuông, thường).

Bài 10 Vẽ lưu đồ dùng thuật toán: Tính