Bài tập enough có đáp án

     

Cấu trúc “Enough” tuy đơn giản dễ dàng nhưng vẫn dễ dàng khiến chúng ta nhầm lẫn trong bài xích thi. Cũng chính vì vậy trong nội dung bài viết này, caodangmo.edu.vn tổng hợp và gửi đến chúng ta những bài tập về kết cấu ENOUGH cùng với mục đích khiến cho bạn ôn tập lại những kiến thức đang học về cấu trúc enough. Cuối bài sẽ có được đáp án hướng dẫn cụ thể cho phần đông bài tập về cấu tạo Enough.Bạn vẫn xem: bài bác tập enough có đáp án

I. định hướng với Enough

Để có thể làm bài bác tập một bí quyết dễ dạng các bạn cần cố kỉnh vựng triết lý về kết cấu Enough. Hãy cùng caodangmo.edu.vn ôn tập lại những kiến thức cơ bản và đặc biệt quan trọng về kết cấu Enough nhé!


*

*

*

Bài tập về cấu tạo Enough

Dưới đấy là những bài tập từ bỏ cơ bạn dạng đến nâng cao của kết cấu Enough. Cuối bài sẽ sở hữu được đáp án để chúng ta tự kiểm soát lại bài xích làm của mình. Chúc chúng ta học tập tốt!

Bài tập 1

Viết lại câu với kết cấu enough

The water is quite cold. I can’t drink it.Homework is very easy. I can do it.Tom is tall. He is the tallest in his classHe is rich. He can buy the carI don’t have much money. I can’t buy this dress.

Bạn đang xem: Bài tập enough có đáp án

Bài tập 2

Sử dụng enough với một tính từ cho trước để xong xuôi câu

Adjectives: big, old, warm, wellNouns: cups, milk, money, qualifications, time, room
She shouldn’t get married. She’s not …………………..I’d lượt thích to buy a oto but I haven’t got …………………..Have you got ………………….. In your tea or would you lượt thích some more?Are you ………………….. ? Or shall I swish on the heating?It’s only a small car. There isn’t ………………….. For all of you.Steve didn’t feel ………………….. To go khổng lồ work this morning.I didn’t answer all the questions in the exam. I didn’t have …………………..Do you think I’ve got ………………………………………. To apply for the job?Try this jacket on khổng lồ see if it’s ………………….. For you.There weren’t ………………….. For everybody khổng lồ have coffee at the same time.

Bài tập 3

Sử dụng Enough kết phù hợp với một danh từ đến trước để xong các câu sau

warm, time, fast, long, money, information, tall, people
I can’t give you an answer because I don’t have …………………………………..I couldn’t run …………………..The ladder wasn’t ………………….. Khổng lồ reach the window.There aren’t ………………….. To lớn make a club of stamps collectors.Do you have ………………….. To lớn buy her a present?The pants weren’t ………………….. To lớn fit my brother.The weather isn’t ………………….. For us lớn go swimming.Did you have ………………….. To lớn answer all the questions in the test?

Bài tập 4

Nối 2 câu đơn thành 1 câu ghép áp dụng cấu trúc“ENOUGH”.

The moon is bright. I can read a book by it.I have enough money. I can pay this bill.These rubber trees are big. They can give us milky liquid.This novel is interesting. We can read it.This kind of rubber is good. We can use it khổng lồ make tires for cars.We think you are very strong. You can lift this table.He has no time. He can’t finish this work.My friend is quite well. She can work again.There isn’t enough time. The pupils can’t write this essay.She doesn’t explain this exercise clearly. Her pupils can’t bởi it.

Bài tập 5

Nối mọi câu đối kháng thành câu ghép sử dụng kết cấu Enough

She’s not old. She can’t get married yet.This coat isn’t strong. I can’t wear it in winter.That chair isn’t strong. We can’t stand on that chair.Are you very tall? Can you reach the vị trí cao nhất shelf?It’s not warm today. We can’t go outside.I’m not strong. I can’t lift this box.Tom doesn’t have money. He can’t pay his bills.This bed isn’t wide. Two people can’t sleep in the bed.The water wasn’t clean. We couldn’t swim in it.He wasn’t experienced. He can’t vị that job.I don’t have money. I can’t lend you some.He is hungry. He can eat 3 sandwiches.Peter isn’t tired. He can’t stay at home alone.This seat isn’t wide. We can’t sit on it.Susan isn’t old. She can’t stay at trang chủ alone.That box is light. She can lift it.I didn’t have time. I can eat breakfast this morning.This shirt is big. He can wear it.Mary doesn’t have money. She can’t buy a new bicycle.It’s warm tonight. We can go out.

Bài tập 6

Hoàn thành câu trả lời cho những thắc mắc sau bằng cách sử dụng kết cấu Too hoặc Enough

1. Are they going khổng lồ get married?

(old) No, they’re not ……………………………..

2. I need to lớn talk khổng lồ you about something.

(busy) Well, I’m afraid I’m ……………………. Khổng lồ you now.

3. Let’s go lớn the cinema.

(late) No, it’s ………………………. To lớn the cinema.

4. Why don’t we sit outside?

(warm) It’s not …………………….. Outside.

5. Would you like to be a politician?

(shy) No, I’m ……………………… a politician.

6. Would you like to be a teacher?

(patience) No,I haven’t got …………………….. A teacher.

7. Did you hear what he was saying?

(far away) No, we were ……………………… what he was saying.

Xem thêm: Văn Nghị Luận Thương Người Như The Thương Thân (5 Mẫu), Nghị Luận Xã Hội:Thương Người Như Thể Thương Thân

8. Can he read a newspaper in English.

(English) No, he doesn’t know ………………………. A newspaper.

Bài tập 7

Chọn lời giải đúng nhằm điền vào địa điểm trống

It was _____ so we didn’t get it.

A/ expensive enoughB/ too expensiveC/ enough expensive

It’s ___ lớn read; I don’t understand it at all.

A/ enough difficultB/ too difficultC/ difficult enough

They didn’t sell _____ to lớn make it worthwhile.

A/ tickets enoughB/ enough ticketsC/ too tickets

There were _____ people there.

A/ tooB/ too manyC/ too much

It’s not ____ to lớn sort things out.

A/ enough lateB/ late enoughC/ too late

– It’s ____ lớn pass.

A/ enough difficultB/ too difficultC/ too much difficult

I left because I’d had ______ their arguing.

A/ enoughB/ enough ofC/ too

He ate ____ & felt ill.

A/ enough muchB/ much enoughC/ too much

I’m shattered; I didn’t ____ last night.

A/ enough sleepB/ sleep enoughC/ too sleep

It’s ____ lớn walk- I’ll take the bus.

Xem thêm: Top 20 Chính Sách Mới Của Mỹ Thực Chất Là, Chính Sách Mới Năm 1932 Ở Mỹ Thực Chất Là

A/ enough farB/ far enoughC/ too far

Bài tập 8

Sử dụng Too hoặc Enough để dứt câu

Bài viết củacaodangmo.edu.vnđã cung cấp cho bạn toàn cỗ những kiến thức vềcấu trúc Enough. Bên cạnh đó caodangmo.edu.vn sẽ tổng hợp đầy đủ bài tập áp dụng của cấu tạo Enough đặc sắc nhất để các bạn luyện tập. Hy vọng rằng những kỹ năng của bài viết sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta trong học tập.