BÀI TẬP CÂU TƯỜNG THUẬT REPORTED SPEECH

     

Bài tập câu gián tiếp (reported speech) rất đa dạng mẫu mã và lộ diện nhiều trong các bài thi tiếng Anh. Cũng chính vì vậy, nếu còn muốn đạt được điểm trên cao thì phía trên là 1 phần ngữ pháp mà những thí sinh không thể bỏ qua. Một dạng bài bác tập về câu tường thuật thường chạm mặt là bài bác tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp. Ở nội dung bài viết này, bọn chúng mình sẽ tổng hợp kiến thức và những bài tập câu gián tiếp để hỗ trợ chúng ta trong việc ôn luyện cho các kì thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật reported speech

*

Để rất có thể tự tin khi làm bài bác tập về reported speech, trước hết các bạn cần chũm vững kim chỉ nan về các loại câu này.

Tóm tắt khái niệm công thức câu tường thuật

Lời nói gián tiếp trong tiếng Anh ( indirect/reported speech) là lời tường thuật ý của fan nói, nhiều lúc không cần phải dùng chính xác những từ của bạn nói.

Ví dụ: “ Tomorrow, I will visit my grandmother.”, Mai said.

→ Mai said that she would visit her grandmother the following day.

Cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

Khi làm bài bác tập chuyển câu trực tiếp sang con gián tiếp chúng ta cần chăm chú một vài biến hóa sau.

Lùi thì:

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

Hiện tại đơn

Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại trả thành

Quá khứ trả thành

Hiện tại xong xuôi tiếp diễn

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ đơn/Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn/Quá khứ chấm dứt tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ trả thành

Tương lai đơn

Tương lai trong thừa khứ

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp nối trong thừa khứ

Modal verbs:

CanMayMust
CouldMightMust/Had to

tuy nhiên khi làm bài tập về câu trực tiếp loại gián tiếp, chúng ta cần chú ý có số đông trường hợp đụng từ không đổi khác trong câu loại gián tiếp:

Nói về chân lý, sự thật hiển nhiênLời nói trực tiếp là câu điều kiện không có thật hoặc mệnh đề trả định theo sau

wish, would rather, would sooner, í’s time.

Thì thừa khứ đơn, quá khứ tiếp nối trong mệnh đề chỉ thời gianTrong câu tất cả năm xác định.

*

Biến thay đổi đại tự và các từ hạn định

Chủ ngữ:

I → he, she

We → they

You → We, I

Tân ngữ:

me → him, her

us → them

you → me, us

Đại từ sở hữu:

mine → his, her

ours → theirs

yours → mine, ours

Tính từ bỏ sở hữu:

my → his, her

our → their

your → my, our

Biến đổi một số trạng tự chỉ thời gian, nơi chốn và các từ chỉ định

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

this

these

here

now

today

yesterday

the day before yesterday

tomorrow

the day after tomorrow

ago

this week

last week

next week

that

those

there

then, at that time

that day

the day before; the previous day

two days before

the day after;the next/following day

two days after; in two days’ time

before

that week

the week before, the previous week

the week after; the following/next week

Các cấu trúc câu gián tiếp

Câu tường thuật

S + say(s)/ said + ( that) + S + V

Ví dụ: Jane said, “ I hate him”.

→ Tom said ( that) she hated him.

Câu hỏi

Câu hỏi yes/no:

S + asked (+ object) + if/whether + S + V

Ví dụ: He says, “ bởi vì you like English?”

→ he asked ( me) if/ whether I liked English.

Câu hỏi Wh-:

S + asked ( +object) + what/where/when/… + S + V

Ví dụ: “ Why bởi vì you go khổng lồ school late?”, my father asked.

→ My father asked me why I went khổng lồ school late.

Câu mệnh lệnh

S + asked/told + O ( + not ) + to-infinitive

Ví dụ: “ Stay in bed for a few days”, the doctor said to lớn John.

→ The doctor asked/ told John lớn stay in bed for a few days.

Bên cạnh bài bác tập chuyển câu thẳng sang gián tiếp vẫn nêu trên, một vài đề thi sẽ bao gồm cả những bài tập câu tường thuật nâng cao. Thay thể:

Lời đề nghị, lời hứa,lời khuyên, lời mời, v.v hay được tường thuật bởi cách

động tự giới thiệu: offer, recommend, promise, advise, encourage, invite, agree,…

S + offer/recommend ( + O ) + to-infinitive

Ví dụ: John said, “ I will send it khổng lồ you.”

→ John promised khổng lồ send it lớn me. ( John hứa sẽ gửi nó mang đến tôi.)

Tom said, “ You should take a taxi, Mary.”

→ Tom advised Mary to lớn take a taxi ( Tom khuyên Mary buộc phải bắt tắc xi)

Một số động từ reviews được theo sau vày object + to-infinitive: advise, ask, beg, command, encourage, expect, forbid, instruct, invite, order, persuade, recommend, remind, request, warn.

Ví dụ: She encouraged Frank to take the opportunity.

Xem thêm: Mống Mắt Còn Có Tên Gọi Khác Là Lòng Đen, Mống Mắt Còn Có Tên Gọi Khác Là

Danh động từ ( V-ing) được dùng sau admit, advise, apologise for, insist on,

recommend, suggest.

Ví dụ: “ Why don’t we go khổng lồ the library?”, she said

→ She suggested going to the library.

Can/Could/Will/Would you…? được xem như câu yêu cầu.

Ví dụ: “ Could you tell me the password?”

→ He asked/told me lớn tell him the password.

*

Bài tập đưa câu trực tiếp sang loại gián tiếp tất cả đáp án

Chuyển những câu sau từ bỏ dạng trực tiếp sang loại gián tiếp

“Don’t come lớn the interview late”, my mom said.“I will help you with your CV, Mary”, Peter said.“Good morning, Sam! How are you?”, Linda said.“Have you heard of her marriage?”Cindy said: “I haven’t seen John since last month.”“I’m sorry I’m late”, said Mr Thanh.“Me? No, I didn’t take Sue’s calculator”, said Bob.“You were cheating”, said David khổng lồ Henry.“I must see the manager”, he cried.“If you wanted to take my bike, you should have asked me first” said Mike to lớn his brother.

Đáp án:

Dịch nghĩa: “Đừng đến phỏng vấn muộn”, bà bầu tôi nói.

* căn cứ vào cấu trúc:

– S + told + sb + not to + V(nguyên thể).

→ My mom told me not khổng lồ come khổng lồ the interview late.

Dịch nghĩa: “Tôi sẽ giúp bạn với CV của bạn, Mary”, Peter nói.

→ Peter promised to help Mary with her CV.

Dịch nghĩa: “Chào buổi sáng, Sam! bạn có khỏe không?”, Linda nói.

(Cấu trúc: S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V).

→ Linda greeted Sam and asked how she was.

Dịch nghĩa: “Bạn sẽ nghe nói về cuộc hôn nhân của cô ấy chưa?”

→ She asked me if I had heard of their marriage.

Dịch nghĩa: Cindy nói: “Tôi không gặp mặt John kể từ tháng trước.”

→ Cindy said she hadn’t seen John since the previous month.

Xem thêm: Nêu Số Electron Tối Đa Ở Mỗi Lớp (N Là Số Thứ Tự Lớp) Là, Số Electron Tối Đa Ở Mỗi Lớp

Mr Thanh apologized for being late. Bob denied taking Sue’s calculator.David accused Henry of being cheatingHe insisted on seeing the manager.Mike criticised his brother for taking his bike without asking him first.

Các bìa tập về câu trực tiếp con gián tiếp rất dễ dàng lấy điểm khi các bạn đã nắm vững kiến thức. Mong muốn những kỹ năng và bài tập phía bên trên sẽ giúp các bạn ôn tập thật tốt!

“Tất tần tật” lý thuyết công thức đưa câu gián Tiếp trong tiếng anh