Bài 82 Trang 99 Sgk Toán 9 Tập 2

     

+) Độ dài cung tròn (n^0) của đường tròn bán kính (R) là: (l = dfracpi Rn180.)

+) Diện tích hình tròn trụ bán kính (R) là: (S=pi R^2.)

+) diện tích s cung tròn (n^0) của đường tròn nửa đường kính (R) là: (S = dfracpi R^2n360.)
Bạn đang xem: Bài 82 trang 99 sgk toán 9 tập 2

Lời giải bỏ ra tiết

- mẫu thứ nhất:

 ( R) = (dfracC2pi ) = (dfrac13,22. 3,14 ) (≈ 2,1) ((cm))

(S = π. R^2 = 3,14.(2,1)^2 ≈ 13,8 )((cm^2))

(R_quạt)(=dfracpi R^2n^circ360^circ) (=dfrac3,14 .2,1^2.47,5360) (≈ 1,83) ((cm^2))

- loại thứ hai:

(C = 2πR = 2. 3,14. 2,5 = 15,7) (cm)

(S = π. R^2 = 3,14.(2,5)^2 ≈ 19,6) ((cm^2))

(n^0)(=dfracS_quat.360^circpi R^2)(=dfrac12,5.360^circ3,14.2,5^2)(≈ 229,3^0)

- dòng thứ ba:

(R) (=sqrtdfracspi ) (=sqrtdfrac37,83,14 ) (≈ 3,5) ((cm))

(C = 2πR = 22) ((cm))

(n^0)(=dfracS_quạt.360^circpi R^2) (=dfrac10,6.360^circ3,14.3,5^2) (≈ 99,2^0)

Điền vào những ô trống ta được những bảng sau:

Toán lớp 9: Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích s hình tròn


Bài 1: hình tròn - diện tích s xung quanh và thể tích của hình trụ


Bài 2: Hình nón: diện tích s xung quanh cùng thể tích của hình nón


Bài 3: Hình cầu, diện tích s mặt ước và thể tích hình cầu


Toán lớp 9: Đường tròn nội tiếp. Đường tròn nước ngoài tiếp


Ôn tập Góc có đỉnh ở bên phía trong đường tròn, góc gồm đỉnh ở bên phía ngoài đường tròn


Bài 8: Đường tròn nước ngoài tiếp. Đường tròn nội tiếp


Tải sách tham khảo


*

Trọn cuốn sách giáo khoa toán 9 tập 1,2


Tải về· 36,6K
*

Sách bài tập Toán 9 tập 1, tập 2


Tải về· 20,4K
*

Nâng cao và trở nên tân tiến toán 9 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 20,2K
*

Nâng cao và phát triển toán 9 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 12,1K
*

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh tốt toán 9


Tải về· 11,6K

125 đề thi học sinh xuất sắc toán lớp 9 (có giải đáp và giải thuật chi tiết)


Tải về· 10,4K

Bồi dưỡng Học Sinh xuất sắc Toán Hình học 9


Tải về· 9,59K

101 tài liệu luyện thi HSG Toán 9 và thi vào lớp 10 chuyên


Tải về· 9,31K

Bài giải liên quan


Lý thuyết diện tích s hình tròn, hình quạt tròn
Bài 77 trang 98 SGK Toán 9 tập 2
Bài 78 trang 98 SGK Toán 9 tập 2
Bài 79 trang 98 SGK Toán 9 tập 2
Bài 80 trang 98 SGK Toán 9 tập 2
Bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2


Xem thêm: Xem Tuổi Xông Nhà Cho Gia Chủ Sinh Năm 1976 Bã­Nh Thã¬N NäƒM Nhã¢M DầN 2022

Bài 82 trang 99 SGK Toán 9 tập 2
Bài 83 trang 99 SGK Toán 9 tập 2
Bài 84 trang 99 SGK Toán 9 tập 2
Bài 85 trang 100 SGK Toán 9 tập 2
Bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2
Bài 87 trang 100 SGK Toán 9 tập 2
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài 10 - Chương 3 -Hình học 9
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 10 - Chương 3 - Hình học tập 9
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 10 - Chương 3 - Hình học 9
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 10 - Chương 3 - Hình học 9
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài 10 - Chương 3 - Hình học 9
Trả lời thắc mắc Bài 10 trang 97 Toán 9 Tập 2

Bài học liên quan


Bài 1. Góc sinh sống tâm. Số đo cung
Bài 2. Tương tác giữa cung cùng dây
Bài 3. Góc nội tiếp
Bài 4. Góc tạo vì tia tiếp đường và dây cung
Bài 5. Góc tất cả đỉnh ở bên phía trong đường tròn. Góc gồm đỉnh ở bên phía ngoài đường tròn
Bài 6. Cung cất góc
Bài 1. Hình tròn - diện tích xung quanh cùng thể tích hình trụ
Bài 7. Tứ giác nội tiếp
Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - diện tích xung quanh cùng thể tích của hình nón, hình nón cụt
Bài 8. Đường tròn nước ngoài tiếp. Đường tròn nội tiếp
Bài 3. Hình cầu. Diện tích s hình mong và thể tích hình cầu
Bài 9. Độ dài con đường tròn, cung tròn
Bài 10. Diện tích s hình tròn, hình quạt tròn
Ôn tập chương III – Góc với đường tròn
Ôn tập chương IV – hình tròn trụ - Hình nón – Hình cầu
Ôn tập thời điểm cuối năm - Đại số - Toán 9
Ôn tập thời điểm cuối năm - Hình học - Toán 9
Đề đánh giá 15 phút - Chương 3 - Hình học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hình học 9
Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Hình học 9
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN 9

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Địa 9 Bài 5

Từ khóa