Bài 7 trang 111 sgk hóa 12

     

Nung 100 gam hỗn hợp có Na2CO3 và NaHCO3 cho cho khi khối lượng của tất cả hổn hợp không đổi, được 69 gam hóa học rắn. Xác minh thành phần phần trăm cân nặng của mỗi chất trong tất cả hổn hợp ban đầu.
Bạn đang xem: Bài 7 trang 111 sgk hóa 12

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Khi nung chỉ gồm NaHCO3 bị nhiệt phân theo phương trình:

2NaHCO3 (oversett^o ightarrow) Na2CO3 + CO2 ↑ + H2O ↑ 

Khối lượng chất rắn giảm chủ yếu là cân nặng CO2 và H2O thoát ra

=> ∆ rắn sút = mCO2 + mH2O

=> x =?

=> nNaHCO3 = ? (mol) => mNaHCO3 =? (g)

%NaHCO3 = ?

% Na2CO3 = 100% - %NaHCO3  = ?


Lời giải bỏ ra tiết

+ phương pháp 1:

Gọi số mol của NaHCO3 ban đầu là x (mol)

2NaHCO3 (oversett^o ightarrow) Na2CO3 + CO2 ↑ + H2O ↑

x → 0,5x → 0,5x (mol) 

Khối lượng chất rắn giảm bao gồm là trọng lượng CO2 cùng H2O bay ra

=> ∆ rắn bớt = mCO2 + mH2O

=> (100 – 69) = 0,5x. 44 + 0,5x.18

=> 31 = 31x

=> x = 1 (mol)

=> nNaHCO3 = 1 (mol) => mNaHCO3 = 1. 84 = 84 (g)

%NaHCO3 = (84 :100 ).100% = 84%

% Na2CO3 = 100% - 84% = 16%

+ cách 2:

Gọi x cùng y thứu tự là số mol Na2CO3 với NaHCO3

Theo bài ra ta có hệ phương trình: (left{ eginarrayl106 mx + 84y = 100\106 mx + 106.fracy2 = 69endarray ight. o y = 1)

( o m_NaHCO_3 = 1.84 = 84,,gam)

( o m_Na_2CO_3 = 100 - 84 = 16,,gam)

Thành phần % theo khối lượng các chất:

(\% m_Na_2CO_3 = frac16100.100\% = 16\% )

(\% m_NaHCO_3 = 100\% - 16\% = 84\% )

caodangmo.edu.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 17 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Điều Anh Không Biết Yêu Em Sao Cho Vừa, Anh Không Biết Yêu Em Sao Cho Vừa ) By Vệ Dụng


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp caodangmo.edu.vn


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng caodangmo.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Nếu Căn A^2=-A Thì - Lý Thuyết Về Căn Bậc Hai

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép caodangmo.edu.vn nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.