Bài 58 trang 14 sbt toán 9 tập 1

     

a) (eqalign và sqrt 75 + sqrt 48 - sqrt 300 cr & = sqrt 25.3 + sqrt 16.3 - sqrt 100.3 cr )

( = 5sqrt 3 + 4sqrt 3 - 10sqrt 3 = - sqrt 3 )

b) (eqalign & sqrt 98 - sqrt 72 + 0,5sqrt 8 cr & = sqrt 49.2 - sqrt 36.2 + 0,5sqrt 4.2 cr )

( = 7sqrt 2 - 6sqrt 2 + sqrt 2 = 2sqrt 2 )

c) (eqalign & sqrt 9a - sqrt 16a + sqrt 49a cr & = 3sqrt a - 4sqrt a + 7sqrt a = 6sqrt a cr ) (với (a ge 0))

d) (eqalign & sqrt 16b + 2sqrt 40b - 3sqrt 90b cr và = sqrt 16b + 2sqrt 4.10b - 3sqrt 9.10b cr )

(eqalign & = 4sqrt b + 4sqrt 10b - 9sqrt 10b cr & = 4sqrt b - 5sqrt 10b cr ) (với (b ge 0))

caodangmo.edu.vn.net
Bạn đang xem: Bài 58 trang 14 sbt toán 9 tập 1

Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Danh Sách Các Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trường Tộ, Trường Thcs Nguyễn Trường Tộ


những tác phẩm khác


Bài viết new nhất
Xem thêm: Có Mấy Loại Mối Nối Dây Dẫn Điện Có, Có Mấy Loại Mối Nối Dây Dẫn Điện

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp caodangmo.edu.vn