Bài 1 trang 144 hóa 9

     

Hướng dẫn giải bài 46: Mối tương tác giữa etilen, rượu etylic và axit axetic, sách giáo khoa hóa học 9. Nội dung bài bác Giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 144 sgk chất hóa học 9 bao hàm đầy đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … tất cả trong SGK để giúp đỡ các em học sinh học tốt môn chất hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 144 hóa 9

Lý thuyết

Sơ đồ tương tác giữa etilen, rượu etylic với axit axetic

Phương trình làm phản ứng minh họa:

CH2 = CH2 + H – OH (oversetH_2SO_4 đặc, t^o ightarrow) CH3 ­- CH2 –OH

CH3 ­- CH2 –OH + O2 (oversetmen ightarrow) CH3COOH + H2O.

CH3COOH + HO – CH2CH3 (oversetH_2SO_4 đặc, t^o ightleftharpoons) CH3 –COO-CH2 –CH3 + H2O

Dưới đấy là phần chỉ dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 144 sgk hóa học 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

caodangmo.edu.vn ra mắt với chúng ta đầy đủ phương thức trả lời các câu hỏi, giải những bài tập chất hóa học 9 kèm bài xích giải, câu trả lời cụ thể bài 1 2 3 4 5 trang 144 sgk chất hóa học 9 cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài bác giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 144 sgk hóa học 9

Chọn những chất phù hợp thay vào vần âm rồi viết phương trình hóa học theo phần lớn sơ đồ đổi khác hóa học tập sau:

*

Bài giải:

Ta có:

(egingathereda)C_2H_4xrightarrow + H_2OCH_3 – CH_2 – OHxrightarrow + O_2CH_3COOH hfill \CH_2 = CH_2 + H_2OxrightarrowxtCH_3 – CH_2 – OH hfill \CH_3 – CH_2 – OH + O_2xrightarrowMen, giấmCH_3COOH + H_2O hfill \b)CH_2 = CH_2left| egingatheredxrightarrowDung,dich,Br_2CH_2Br – CH_2Br hfill \xrightarrowTrùng, hợp( – CH_2 – CH_2 – )_n hfill \endgathered ight. hfill \CH_2 = CH_2 + Br_2 o CH_2Br – CH_2Br hfill \nCH_2 = CH_2xrightarrowTrùng, hợp( – CH_2 – CH_2 – )_n hfill \endgathered )

2. Giải bài bác 2 trang 144 sgk chất hóa học 9

Nêu hai cách thức hóa học khác nhau để phân biệt hai hỗn hợp C2H5OH cùng CH3COOH.

Bài giải:

Hai phương pháp hóa học không giống nhau là:

a) Dùng quỳ tím axit CH3COOH làm quỳ tím hóa đỏ.

Rượu C2H5OH ko làm chuyển màu quỳ tím.

b) Dùng Na2CO3 (hoặc CaCO3)

CH3COOH cho khí CO2 thoát ra.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

C2H5OH không có phản ứng.

3. Giải bài xích 3 trang 144 sgk hóa học 9

Có ba chất hữu cơ gồm công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu bất chợt là A, B, C. Biết rằng:

– hóa học A với C tác dụng được với natri.

– hóa học B ko tan trong nước.

– hóa học C chức năng được cùng với Na2CO3.

Hãy xác định công thức phân tử cùng viết công thức cấu tạo của A, B, C.

Xem thêm: Câu 7 Trang 10 Sgk Lý 11 - Bài 7 Trang 10 Sgk Vật Lí 11

Trả lời:

– hóa học C vừa công dụng được với mãng cầu vừa tác dụng với Na2CO3. Vậy C là axit, trong phân tử tất cả nhóm –COOH. C là CH3COOH (C2H4O2).

– chất A chức năng được với na vậy A là rượu C2H5OH (C2H6O).

– hóa học B ko tan trong nước, không công dụng với Na, Na2CO3, vậy B là C2H4.

4. Giải bài bác 4 trang 144 sgk chất hóa học 9

Đốt cháy 23 gam hóa học hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 với 27 gam H2O:

a) Hỏi vào A có những nguyên tố nào.

b) xác minh công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hidro là 23.

Bài giải:

a) Đốt cháy A chiếm được CO2 và H2O. Vậy A đựng nguyên tố cacbon, hiđro và rất có thể có thành phần oxi.

(eginarrayl m_C = n_CO_2.M_C = frac4444.12 = 12;g\ ;m_H = 2.n_H_2O = 2.frac2718 = 3;g endarray)

(m_O = m_A – (m_C + m_H)=23-(12+3)=8(gam))

Vậy vào A bao gồm 3 yếu tố C, H, O.

b) Tỉ khối khá của A đối với hidro là 23 nên: phương pháp phân tử của A là MA = 23 × 2 = 46.

Đặt công thức phân tử của A: CxHyOz.

Ta có tỉ lệ:

(x:y:z = fracm_C12:fracm_H1:fracm_O16 )

(= frac1212:frac31:frac816 = 1:3:0,5 = 2:6:1)

Công thức của A bao gồm dạng (C2H6O)n, MA = 46 → n = 1

⇒ CTPT của A: C2H6O.

Xem thêm: At The Door Of/To The House, Function Of Door In The House

5. Giải bài xích 5 trang 144 sgk hóa học 9

Cho 22,4 lít khí etilen (ở đk tiêu chuẩn) công dụng với nước (dư) gồm axit sunfuric làm xúc tác, chiếm được 13,8g rượu etylic. Hãy tính công suất phản ứng cùng nước của etilen?

Bài giải:

Phương trình bội phản ứng của etilen cùng với nước:

C2H4 + H2O (oversetAxit ightarrow) C2H5OH

C2H4 + H2O (xrightarrowH_2SO_4,t^o) CH3 – CH2 – OH

(n_C_2H_4 = frac22,4 22,4 = 1 mol)

Theo lí thuyết, khối lượng rượu etylic thu được một × 46 = 46g mà thực tiễn chỉ thu được 13,8 gam rượu etylic nên:

(H\% = fracm_C_2H_5OH(tt)m_C_2H_5OH(lt).100 = frac13,846.100 = 30;\%)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần lý giải Giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 144 sgk chất hóa học 9 vừa đủ và ngăn nắp nhất. Chúc chúng ta làm bài môn hóa học lớp 9 thiệt tốt!

“Bài tập nào nặng nề đã tất cả caodangmo.edu.vn“


This entry was posted in hóa học lớp 9 & tagged bài 1 trang 144 hóa 9, bài xích 1 trang 144 sgk Hóa 9, bài xích 1 trang 144 sgk hóa học 9, bài 2 trang 144 hóa 9, bài 2 trang 144 sgk Hóa 9, bài 2 trang 144 sgk hóa học 9, bài xích 3 trang 144 hóa 9, bài xích 3 trang 144 sgk Hóa 9, bài 3 trang 144 sgk hóa học 9, bài bác 4 trang 144 hóa 9, bài 4 trang 144 sgk Hóa 9, bài xích 4 trang 144 sgk chất hóa học 9, bài bác 46 trang 144 hóa 9, bài xích 5 trang 144 hóa 9, bài bác 5 trang 144 sgk Hóa 9, bài bác 5 trang 144 sgk hóa học 9, câu 1 trang 144 hóa 9, Câu 1 trang 144 sgk Hóa 9, câu 2 trang 144 hóa 9, Câu 2 trang 144 sgk Hóa 9, câu 3 trang 144 hóa 9, Câu 3 trang 144 sgk Hóa 9, câu 4 trang 144 hóa 9, Câu 4 trang 144 sgk Hóa 9, câu 5 trang 144 hóa 9, Câu 5 trang 144 sgk Hóa 9, hóa 9 bài 46, hóa học 9 bài bác 46.