Anh văn 11 unit 12 language focus

     

Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói về về phong thái phát âm /str/, /skr/, /skw/ trong tiếng Anh, cũng giống như ôn tập về mệnh đề quan hệ nam nữ và biện pháp lược vứt đại từ quan lại hệ. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và cấu trúc cần xem xét cũng như trả lời giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Anh văn 11 unit 12 language focus

*

PRONUNCIATION (Phát âm)

Listen and repeat (Lắng nghe cùng nhắc lại)

/str//skr//skw/

Street

Strong

Strange

Strength

Scream

Screen

Screw

Scratch

Square

Squeeze

Squeak

Squeal

Practise reading aloud these sentences. (Thực hành hiểu to các câu sau.)

1. There was a strong man on the street at night.2. The strong man looked very strange.3. He was holding an ice-cream in one hand, & a rubber doll in the other hand.4. The man was eating the ice-cream, squeezing the doll và it was squeaking.5. The man was screaming while walking lớn the square.6. Nobody knew why he was doing the strange things.

GRAMMAR (Ngữ pháp)

Exercise 1. Complete each of the following sentences, using a suitable sentence in the box to lớn make a relative clause without a relative pronoun. (Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng một câu thích hợp trong khung để gia công một mệnh đề quan lại hệ mà lại không phải đại từ quan liêu hệ.)

1. Have you found the xe đạp you lost? (Bạn vẫn tìm thấy chiếc xe đạp điện mà bạn làm mất đi chưa?)2. Most of the classmates he invited khổng lồ the birthday party couldn"t come. (Hầu hết các bạn cùng lớp mà anh ấy mời đến dự tiệc sinh nhật đều không thể đến.)3. The short stories John told were very funny. (Câu chuyện ngắn mà John kể rất ảm đạm cười.)4. The dictionary I bought yesterday is expensive, but very interesting. (Quyển từ bỏ điểm mà tôi mua ngày hôm qua rất đắt, dẫu vậy rất thú vị.)5. I didn"t like the man we met this morning. (Tôi không yêu thích người lũ ông chúng ta gặp sáng sủa nay.)6. The beef we had for lunch was really delicious. (Thịt bò mà họ ăn trưa ni thực sự siêu ngon.)

Exercise 2. Complete each of the following sentences, using a suitable sentence in the box lớn make a relative clause with a preposition. (Hoàn thành từng câu sau, áp dụng một câu thích hợp trong khung để làm một mệnh đề quan hệ tình dục với một giới từ.)

1. I enjoy my job because I lượt thích the people I work with. (Tôi yêu các bước của mình bởi vì tôi thích đều người thao tác làm việc cùng.)2. The dinner các buổi party we went to lớn wasn"t very enjoyable.

Xem thêm: Top 17 Phương Pháp Cứu Đuối Trực Tiếp Mới Nhất 2022, Phương Pháp Cứu Người Đuối Nước Khi Có Áo PhaoXem thêm: Chín Chữ Cù Lao Chín Chữ Nghĩa Là Gì ? "Công Cha Chín Chữ Cù Lao

(Bữa tiệc về tối mà chúng tôi đến dự không vui vẻ mang đến lắm.)3. The house we"re living in is not in good condition. (Ngôi bên mà chúng ta đang sinh sống không còn trong tình trạng tốt nữa rồi.)4. I wasn"t interested in the things they were talking about. (Tôi không hứng thú với hầu như gì mà họ đang nói.)5. He didn"t get the job he applied for. (Anh ấy không được trao vào công việc mà anh ấy đang xin.)6. The bed I slept in was very modern. (Cái giường nhưng mà tôi ngủ khôn xiết hiện đại.)

Exercise 3. Tick (√) the sentences in which the relative pronoun can be omitted. (Đánh dấu (√) vào những câu có thể lược bỏ đại từ quan lại hệ.)

0. Are these the keys that you are looking for? (Đây có phải là chùm chìa khóa mà bạn đang tìm không?)

1. The girl who we are going lớn see is from Britain. (Cô gái mà bọn họ sắp chạm chán đến tự Anh.)
 2. He works for a company that makes cars. (Anh ấy làm cho việc cho một công ty tiếp tế ô tô.)

3. What was the name of the man who you met yesterday? (Tên của người bầy ông ngày qua bạn chạm mặt là gì?)
 4. The table that was broken has now been repaired. (Cái bàn nhưng mà bị gãy giờ đã được sửa lại.)

5. Vày you know the girl who he is talking to? (Bạn tất cả biết cô nàng mà anh ấy đang thì thầm với không?)

6. This is the novel thal I"ve been expecting. (Đây là cuốn tiểu thuyết nhưng tôi đang ước ao đợi.)